ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การตั้งค่าระยะขอบกระดาษก่อนพิมพ์เวิร์กชีต

เมื่อต้องการจัดแนวเวิร์กชีต Excel บนหน้าที่พิมพ์ให้ดียิ่งขึ้นคุณสามารถเปลี่ยนระยะขอบระบุระยะขอบแบบกำหนดเองหรือจัดกึ่งกลางเวิร์กชีตในแนวนอนหรือแนวตั้งบนหน้าได้

ระยะขอบของหน้าคือช่องว่างระหว่างข้อมูลของคุณและขอบของหน้าที่พิมพ์ออกมา ระยะขอบบนและด้านล่างของหน้าสามารถใช้ได้กับสิ่งต่างๆเช่นหัวกระดาษท้ายกระดาษและหมายเลขหน้า

ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตั้งค่าระยะขอบหน้ากระดาษ:

 1. เลือกเวิร์กชีตเดียวหรือเวิร์กชีตหลายรายการที่คุณต้องการพิมพ์

  วิธีการเลือกเวิร์กชีต

  • เมื่อต้องการเลือกแผ่นงานเดียว:

   คลิกแท็บของแผ่นงานที่คุณต้องการพิมพ์

   แท็บแผ่นงาน

   หากคุณไม่พบแท็บแผ่นงานที่คุณต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนแท็บเพื่อแสดงแท็บ จากนั้นจึงคลิกแท็บที่ต้องการ

   ปุ่มเลื่อนแท็บ

  • เมื่อต้องการเลือกแผ่นงานที่อยู่ติดกันอย่างน้อยสองแผ่น:

   คลิกแท็บของแผ่นงานแรก จากนั้นกดShiftค้างไว้แล้วคลิกแท็บของแผ่นงานสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

  • เมื่อต้องการเลือกแผ่นงานที่ไม่อยู่ติดกันอย่างน้อยสองแผ่น

   คลิกแท็บของแผ่นงานแรก จากนั้นกดCtrlค้างไว้ขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นๆที่คุณต้องการเลือก

  • เมื่อต้องการเลือกแผ่นงานทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก:

   คลิกขวาบนแท็บแผ่นงานแล้วคลิกเลือกแผ่นงานทั้งหมดจาก เมนูทางลัด

  เคล็ดลับ: เมื่อเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกที่เวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือก จากนั้น คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ระยะขอบ

  กลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้ระยะขอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้คลิก ปกติ กว้าง หรือ แคบ

   เคล็ดลับ: ถ้าคุณใช้การตั้งค่าระยะขอบแบบกำหนดเองก่อนหน้านี้การตั้งค่าดังกล่าวจะพร้อมใช้งานเป็นตัวเลือกการตั้งค่าแบบกำหนดเองสุดท้าย

  • เมื่อต้องการระบุระยะขอบหน้ากระดาษแบบกำหนดเองให้คลิกระยะขอบแบบกำหนดเองจากนั้นในกล่องด้านบนล่างซ้ายและขวาให้ใส่ขนาดระยะขอบที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการตั้งค่าระยะขอบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษให้คลิกระยะขอบแบบกำหนดเองแล้วใส่ขนาดระยะขอบใหม่ในกล่องหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ การตั้งค่าระยะขอบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษจะเปลี่ยนระยะห่างจากขอบบนของกระดาษให้เป็นหัวกระดาษหรือจากขอบล่างของกระดาษจนถึงท้ายกระดาษ

   หมายเหตุ: การตั้งค่าหัวกระดาษและท้ายกระดาษควรมีขนาดเล็กกว่าการตั้งค่าระยะขอบด้านบนและด้านล่างของคุณและมีขนาดใหญ่กว่าหรือเท่ากับระยะขอบของเครื่องพิมพ์ต่ำสุดของคุณ

  • เมื่อต้องการจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้าตามแนวนอนหรือแนวตั้ง ให้คลิก ระยะขอบแบบกำหนดเอง จากนั้นภายใต้ กึ่งกลางหน้ากระดาษ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตามแนวนอน หรือ ตามแนวตั้ง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างระยะขอบใหม่ให้คลิกไฟล์>พิมพ์ เมื่อต้องการปรับระยะขอบในการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ให้เลือกกล่องแสดงระยะขอบที่มุมขวาล่างของหน้าต่างแสดงตัวอย่างแล้วลากจุดจับระยะขอบสีดำบนด้านใดด้านหนึ่งหรือด้านบนหรือด้านล่างของหน้า

แสดงกล่อง ระยะขอบ ใน ตัวอย่างก่อนพิมพ์

หมายเหตุ: ระยะขอบของหน้าที่คุณกำหนดในเวิร์กชีตเฉพาะจะถูกเก็บไว้กับเวิร์กชีตนั้นเมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊ก คุณไม่สามารถเปลี่ยนระยะขอบของหน้าเริ่มต้นสำหรับเวิร์กบุ๊กใหม่ได้

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel ขอความช่วยเหลือใน ชุมชนตอบคำถาม หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ดูเพิ่มเติม

แสดงตัวอย่างหน้าเวิร์กชีตก่อนที่คุณจะพิมพ์

การพิมพ์เวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊ก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×