Office

การตั้งค่าระยะขอบกระดาษก่อนพิมพ์เวิร์กชีต

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการจัดแนวเวิร์กชีต Microsoft Excel บนหน้าที่พิมพ์ดีขึ้น คุณสามารถเปลี่ยนระยะขอบ ระบุระยะขอบแบบกำหนดเอง หรือจัดกึ่งกลางแผ่นงาน — ตามแนวนอน หรือแนวตั้งบนหน้าได้

ระยะขอบกระดาษคือพื้นที่ว่างระหว่างข้อมูลเวิร์กชีตกับขอบของหน้าที่พิมพ์ ระยะขอบกระดาษบนและล่างสามารถใช้กับรายการบางอย่างได้ เช่น ส่วนหัวกระดาษ ส่วนท้ายกระดาษ และหมายเลขหน้า

ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อตั้งค่าระยะขอบของหน้า:

 1. เลือกเวิร์กชีตเดียวหรือเวิร์กชีตหลายรายการที่คุณต้องการพิมพ์

  วิธีการเลือกเวิร์กชีต

  เมื่อต้องการเลือก

  ให้ทำสิ่งนี้

  แผ่นงานเดียว

  คลิกแท็บของแผ่นงานที่คุณต้องการพิมพ์

  แท็บแผ่นงาน

  ถ้าคุณไม่พบแท็บที่ต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนแท็บเพื่อแสดงแท็บ แล้วคลิกแท็บ

  ปุ่มเลื่อนแท็บ

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บแผ่นงานแรก จากนั้นกด shift ค้างไว้ และคลิกที่แท็บแผ่นงานสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นที่ต้องการเลือก

  แผ่นงานทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

  คลิกขวาที่แท็บแผ่นงาน แล้ว คลิ กเลือกแผ่นงานทั้งหมด บนเมนูทางลัด

  เคล็ดลับ: เมื่อเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกที่เวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือก จากนั้น คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ระยะขอบ

  กลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้ระยะขอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้คลิก ปกติ กว้าง หรือ แคบ

   เคล็ดลับ: ถ้าก่อนหน้านี้คุณใช้การตั้งค่าระยะขอบแบบกำหนดเอง การตั้งค่านั้นจะใช้งานได้ในฐานะเป็นตัวเลือกระยะขอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า นั่นคือ การตั้งค่าแบบกำหนดเองล่าสุด

  • เมื่อต้องการระบุระยะขอบกระดาษแบบกำหนดเอง คลิกระยะขอบแบบกำหนดเอง แล้วนั่นคือในกล่องด้านบนล่างซ้าย และขวา — ใส่ขนาดระยะขอบที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการตั้งค่าระยะขอบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษ คลิกระยะขอบแบบกำหนดเอง แล้ว ใส่ขนาดระยะขอบใหม่ในกล่องหัวกระดาษ หรือท้ายกระดาษ การตั้งค่าระยะขอบหัวกระดาษหรือท้ายกระดาษเปลี่ยนระยะห่าง จากขอบด้านบนสุดของกระดาษกับส่วนหัว หรือ จากขอบด้านล่างของกระดาษลงในท้ายกระดาษ

   หมายเหตุ: ตั้งค่าหัวกระดาษและท้ายกระดาษควรมีขนาดเล็กเมื่อต้องการของคุณบนและล่างตั้งค่าระยะขอบ และมีขนาดใหญ่กว่า หรือเท่ากับระยะขอบต่ำสุดเครื่องพิมพ์

  • เมื่อต้องการจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้าตามแนวนอนหรือแนวตั้ง ให้คลิก ระยะขอบแบบกำหนดเอง จากนั้นภายใต้ กึ่งกลางหน้ากระดาษ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตามแนวนอน หรือ ตามแนวตั้ง

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างระยะขอบใหม่ คลิกไฟล์ >พิมพ์ การปรับระยะขอบในตัวอย่างก่อนพิมพ์ เลือกกล่องระยะขอบที่แสดง ในมุมขวาล่างของหน้าต่างแสดงตัวอย่าง แล้ว ลากจุดจับระยะขอบสีดำด้านใดด้านหนึ่ง หรือ ที่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้า

แสดงกล่อง ระยะขอบ ใน ตัวอย่างก่อนพิมพ์

หมายเหตุ: ระยะขอบกระดาษที่คุณระบุไว้ในแผ่นงานเฉพาะเจาะจงจะถูกเก็บไว้กับแผ่นงานเมื่อคุณบันทึกเวิร์กบุ๊ก คุณไม่สามารถเปลี่ยนระยะขอบของหน้าเริ่มต้นสำหรับเวิร์กบุ๊กใหม่

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel ขอความช่วยเหลือใน ชุมชนตอบคำถาม หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voice ได้เสมอ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×