การตั้งค่าระดับความปลอดภัยที่ต้องการสำหรับแม่แบบฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์ม Microsoft Office InfoPath จะเลือกระดับความปลอดภัยที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติสำหรับหน้าที่การใช้งานที่จำเป็นเมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลลงในฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มของคุณ การตั้งค่านี้จะเปิดใช้งานระดับความน่าเชื่อถือขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับฟอร์มดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ระดับความปลอดภัยแบบจำกัดจะจำกัดความสามารถของฟอร์มให้มีเพียงการเข้าถึงข้อมูลบนโดเมน แฟ้ม และการตั้งค่าอื่นๆ บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ คุณสามารถแทนที่การตั้งค่าเริ่มต้นและเลือกระดับความปลอดภัยอื่นเมื่อคุณออกแบบแม่แบบฟอร์มได้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับความปลอดภัยของแม่แบบฟอร์ม InfoPath พบได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

แม่แบบฟอร์มใหม่ที่ว่างเปล่าทั้งหมด ยกเว้นแม่แบบฟอร์มที่มี Managed Code ให้ใช้ระดับความปลอดภัยแบบจำกัดตามค่าเริ่มต้น ในขณะที่คุณเพิ่มคุณลักษณะบางอย่างลงในแม่แบบฟอร์มของคุณ ระดับความปลอดภัยจะถูกเพิ่มเป็นระดับโดเมนให้โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: การเพิ่ม หรือแก้ไขโค้ดที่มีการจัดการ คุณต้องมีMicrosoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA) ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ Microsoft .NET Framework 2.0 และ Microsoft XML Core Services 6.0 จะต้องติดตั้งก่อนที่คุณติดตั้ง VSTA การติดตั้ง VSTA ในแผงควบคุม เปิดเพิ่มหรือเอาโปรแกรม ค้นหาระบบ Microsoft Office 2007 แล้วคลิกเปลี่ยนแปลง

การใช้ระดับความปลอดภัยที่เหมะสมกับแม่แบบฟอร์มของคุณเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่ไม่จำเป็นได้

เมื่อต้องการตั้งค่าระดับความปลอดภัยสำหรับแม่แบบฟอร์ม ให้ดำเนินการต่อไปนี้

  1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือกฟอร์ม

  2. ภายใต้ ประเภท ให้คลิก ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

  3. ภายใต้ ระดับความปลอดภัย ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย กำหนดระดับความปลอดภัยโดยอัตโนมัติ (แนะนำ)

  4. คลิกระดับความปลอดภัยที่คุณต้องการ

หมายเหตุ: ถ้าแม่แบบฟอร์มต้องการระดับความน่าเชื่อถือแบบเต็มที่ แม่แบบฟอร์มนั้นจะต้องได้รับการติดตั้งลงในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ หรือมีลายเซ็นแบบดิจิทัลและใบรับรองหลักที่เชื่อถือได้ มิฉะนั้น ผู้ใช้จะไม่ได้รับความน่าเชื่อถือแบบเต็มที่สำหรับฟอร์มที่ยึดตามแม่แบบฟอร์มดังกล่าว และคุณลักษณะบางอย่างในฟอร์มที่ใช้กรอกข้อมูลอาจใช้งานไม่ได้ แฟ้มการติดตั้งสำหรับแม่แบบฟอร์มสามารถทำได้โดยใช้ตัวช่วยสร้างการประกาศ InfoPath

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×