การตั้งค่าภูมิภาคที่ระบุไว้

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft Office SharePoint Server 2007 แสดงตัวอย่างราบ culture เฉพาะประสบการณ์การใช้งานที่ช่วยให้เจ้าของไซต์เพื่อสร้างไซต์ในภาษาใดภาษาหนึ่ง และกำหนดค่าการตั้งค่าภูมิภาคที่เหมาะสมสำหรับไซต์ดังกล่าว ภาษาที่ใช้ไซต์ต้องระบุชื่อไว้ในระหว่างการสร้างไซต์ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ณวันใหม่กว่า ถ้าผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ได้ติดตั้งอย่าง น้อยหนึ่งแพคภาษาบนเซิร์ฟเวอร์ เจ้าของไซต์หรือไซต์คอลเลกชันผู้ดูแลระบบสามารถเลือกภาษาที่ใช้สำหรับไซต์ ใหม่โดยยึดตามชุดภาษาที่ถูกติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน

ในบทความนี้

ตั้งค่าภูมิภาคที่พร้อมใช้งานสำหรับไซต์ Office SharePoint Server 2007

เปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคสำหรับไซต์

เปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคของคุณส่วนบุคคล

ตั้งค่าภูมิภาคที่พร้อมใช้งานสำหรับไซต์Office SharePoint Server 2007

การตั้งค่าภูมิภาคสำหรับไซต์ระดับบนสุดของไซต์คอลเลกชันจะยึดตามภาษาเริ่มต้นของไซต์คอลเลกชันโดยอัตโนมัติ เมื่อไซต์ย่อยถูกสร้างขึ้น การตั้งค่าภูมิภาคบนไซต์แม่จะสืบทอดไปยังไซต์ย่อยด้วย อย่างไรก็ตามผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภูมิภาคของไซต์ระดับบนสุดได้ และในฐานะเจ้าของไซต์ คุณสามารถเลือกที่จะใช้การตั้งค่าภูมิภาคที่สืบทอดจากไซต์แม่หรือจะระบุการตั้งค่าภูมิภาคอื่นให้กับไซต์ย่อยใดๆ ก็ได้

หมายเหตุ: 

 • การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภูมิภาคบนไซต์แม่จะไม่สืบทอดไปยังไซต์ย่อยที่มีอยู่ เนื่องจากไซต์ย่อยจะรับการตั้งค่าภูมิภาคที่ถูกกำหนดบนไซต์แม่เฉพาะเมื่อไซต์ย่อยถูกสร้างขึ้นเท่านั้น

 • ตั้งค่าภูมิภาคสำหรับไซต์ย่อยที่ถูกสร้างขึ้นในภาษา (UI) ของส่วนติดต่อผู้ใช้ที่แตกต่างจากไซต์แม่ของพวกเขาใช้การตั้งค่าภูมิภาคของไซต์แม่ แทน ตั้งค่าภูมิภาคเริ่มต้นสำหรับภาษา UI ที่เลือกไว้เมื่อสร้างไซต์ย่อยที่จะสามารถใช้

ผู้ใช้แต่ละรายสามารถใช้การตั้งค่าภูมิภาคเริ่มต้นที่ถูกตั้งค่าบนไซต์ที่ระบุหรือจะตั้งค่าการตั้งค่าภูมิภาคของตนเองก็ได้ ความสามารถนี้ทำให้ง่ายต่อผู้ใช้ที่อยู่ในประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ ในการทำงานร่วมกันโดยใช้เอกสารที่อยู่บนไซต์ SharePoint เดียวกัน โดยไม่คำนึงว่าผู้ใช้กำลังทำงานจากภูมิภาคใด ตารางต่อไปนี้จะอธิบายการตั้งค่าภูมิภาคที่พร้อมใช้งานสำหรับไซต์ทั้งหมดและแสดงการตั้งค่าที่สามารถถูกกำหนดค่าได้โดยเจ้าของไซต์และบอกด้วยว่าผู้ใช้แต่ละรายสามารถกำหนดค่าใดได้บ้าง

การตั้งค่า

คำอธิบาย

ระดับไซต์

ระดับส่วนบุคคล

ใช้ตามการตั้งค่าของเว็บ

ใช้การตั้งค่าภูมิภาคเริ่มต้นที่ตั้งค่าโดยเจ้าของไซต์เสมอ

ไม่ใช่

ใช่

ตำแหน่งกระทำการ

ควบคุมว่าข้อมูลที่ระบุตามตำแหน่งกระทำการ เช่น การตั้งค่าตัวเลข วันที่ เวลา และปฏิทินจะแสดงบนไซต์อย่างไร โดยค่าเริ่มต้นสำหรับการตั้งค่าภูมิภาคอื่นๆ ทั้งหมด (แสดงรายการด้านล่าง) จะยึดตามตำแหน่งกระทำการที่คุณเลือก เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าตำแหน่งกระทำการของไซต์ การตั้งค่าภูมิภาคอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกตั้งค่าเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นของตำแหน่งกระทำการใหม่ หลังจากเลือกตำแหน่งกระทำการที่คุณต้องการแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอื่นๆ เหล่านี้ได้ตามต้องการ

ใช่

ใช่

ลำดับการจัดเรียง

ควบคุมลำดับการจัดเรียงที่ใช้สำหรับรายการและไลบรารี

ใช่

ไม่ใช่

โซนเวลา

ควบคุมโซนเวลาสำหรับเว็บไซต์

หมายเหตุ: ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์และผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันยังสามารถระบุโซนเวลาเริ่มต้นสำหรับไซต์ทั้งหมดในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บได้อีกด้วย การตั้งค่าระดับไซต์นี้จะแทนที่การตั้งค่าที่ระดับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

ใช่

ใช่

ตั้งปฏิทินของคุณ

ระบุชนิดของปฏิทินที่คุณต้องการให้เป็นปฏิทินหลักของคุณ คุณยังสามารถเลือกได้ว่าจะแสดงสัปดาห์ของปีหรือไม่ โดยที่ 1 จะแทนสัปดาห์แรก และ 52 จะแทนสัปดาห์สุดท้ายของปี

ใช่

ใช่

เปิดใช้งานปฏิทินแบบอื่น

เปิดใช้งานการตั้งค่าของปฏิทินเพิ่มเติมที่ถูกเพิ่มลงในปฏิทินที่คุณตั้งค่าสำหรับไซต์ SharePoint ของคุณ

ใช่

ใช่

กำหนดวันทำงานประจำสัปดาห์ของคุณ

ระบุว่าสัปดาห์การทำงานของคุณ วันแรกของแต่ละสัปดาห์การทำงาน และสัปดาห์แรกของปี ประกอบด้วยวันใดบ้าง คุณยังสามารถระบุเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของวันทำงานได้อีกด้วย

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้จะใช้โดยMicrosoft Office Outlook 2007 เพื่อที่จะแสดงวันทำงานบนปฏิทินในสีแตกต่างจากวัน nonwork

ใช่

ใช่

รูปแบบเวลา

ระบุว่าจะแสดงเวลาเป็นรูปแบบ 12 ชั่วโมงหรือ 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ: คุณอาจสามารถเลือกได้เฉพาะรูปแบบเวลา 24 ชั่วโมงเท่านั้น ขึ้นอยู่กับตำแหน่งกระทำการที่คุณเลือก

ใช่

ใช่

หมายเหตุ: ดังแสดงในตารางก่อนหน้า ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการกำหนดลักษณะส่วนบุคคลของตัวเองให้กับการตั้งค่าภูมิภาคทั้งหมดได้ยกเว้นลำดับการจัดเรียง

เมื่อผู้ใช้ร้องขอหน้าOffice SharePoint Server 2007 ก่อนพยายามโหลดการตั้งค่าภูมิภาคที่ระบุ โดยผู้ใช้ ถ้าการตั้งค่าภูมิภาคจะไม่พร้อมใช้งาน ตั้งค่าไซต์ระดับที่ระบุจากเจ้าของไซต์จะใช้ ตั้งค่าภูมิภาคเหล่านั้นใช้การจัดรูปแบบข้อมูลตรงตามตำแหน่งที่ตั้งบนหน้า

เปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคของไซต์

ทุกไซต์ SharePoint (ทั้งระดับบนสุดบนเว็บไซต์และไซต์ย่อย) สามารถกำหนดเองเพื่อใช้การตั้งค่าภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจงที่ใช้เป็นการตั้งค่าภูมิภาคเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดของไซต์ของคุณ ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะใช้ค่าเริ่มต้นการตั้งค่าการตั้งค่าจากเจ้าของไซต์ หรือระบุการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง

คุณต้องเป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันหรือเจ้าของไซต์เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคสำหรับไซต์

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคเริ่มต้นให้กับไซต์ SharePoint แต่ละไซต์ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เปิดไซต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคเริ่มต้น

 2. บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิก ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของไซต์ทั้งหมด

 3. บนเพจ 'การตั้งค่าไซต์' ภายใต้ การดูแลไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าภูมิภาค

 4. บนเพจ 'การตั้งค่าภูมิภาค' ให้เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการสำหรับไซต์นี้ แล้วคลิก ตกลง

เปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคของคุณส่วนบุคคล

ผู้ใช้สามารถใช้ค่าเริ่มต้นการตั้งค่าภูมิภาคที่มีการตั้งค่าบนไซต์ระบุ หรือตั้งค่าการตั้งค่าภูมิภาคของตนเอง ความสามารถนี้ทำให้ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่อยู่ในประเทศหรือภูมิภาคเพื่อทำงานร่วมกันบนเอกสารที่อยู่ในเดียวกันกับไซต์ SharePoint โดยไม่คำนึงถึงภูมิภาคว่าทำงานจากผู้ใช้ อื่น ตารางก่อนหน้านี้ในบทความนี้อธิบายถึงการตั้งค่าภูมิภาคที่พร้อมใช้งานสำหรับไซต์ทั้งหมด และแสดงใดสามารถถูกตั้งค่า โดยเจ้าของไซต์และสถานะใดสามารถกำหนดค่า โดยผู้ใช้แต่ละรายการ

ถ้าคุณต้องการกำหนดการตั้งค่าภูมิภาคส่วนบุคคลให้กับไซต์ SharePoint แต่ละไซต์ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เปิดไซต์ที่คุณต้องการกำหนดการตั้งค่าภูมิภาคส่วนบุคคล

 2. บนแถบลิงก์บนสุด คลิกลูกศรอยู่ถัดจากชื่อ name\User โดเมนยินดีต้อนรับ แล้ว คลิ กตั้งค่าของฉัน

 3. บนเพจ 'ข้อมูลผู้ใช้' ให้คลิก การตั้งค่าภูมิภาคของฉัน

 4. บนเพจ 'การตั้งค่าภูมิภาค' ในส่วน ใช้ตามการตั้งค่าของเว็บ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ตามการตั้งค่าของเว็บเสมอ

 5. เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการสำหรับไซต์นี้ แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×