การตั้งค่าภูมิภาคที่ระบุไว้

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Microsoft Office SharePoint Server 2007 แสดงตัวอย่างราบ culture เฉพาะประสบการณ์การใช้งานที่ช่วยให้เจ้าของไซต์เพื่อสร้างไซต์ในภาษาใดภาษาหนึ่ง และกำหนดค่าการตั้งค่าภูมิภาคที่เหมาะสมสำหรับไซต์ดังกล่าว ภาษาที่ใช้ไซต์ต้องระบุชื่อไว้ในระหว่างการสร้างไซต์ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ณวันใหม่กว่า ถ้าผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ได้ติดตั้งอย่าง น้อยหนึ่งแพคภาษาบนเซิร์ฟเวอร์ เจ้าของไซต์หรือไซต์คอลเลกชันผู้ดูแลระบบสามารถเลือกภาษาที่ใช้สำหรับไซต์ ใหม่โดยยึดตามชุดภาษาที่ถูกติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน

ในบทความนี้

ตั้งค่าภูมิภาคที่พร้อมใช้งานสำหรับไซต์ Office SharePoint Server 2007

เปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคสำหรับไซต์

เปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคของคุณส่วนบุคคล

ตั้งค่าภูมิภาคที่พร้อมใช้งานสำหรับไซต์Office SharePoint Server 2007

การตั้งค่าภูมิภาคสำหรับไซต์ระดับบนสุดของไซต์คอลเลกชันจะยึดตามภาษาเริ่มต้นของไซต์คอลเลกชันโดยอัตโนมัติ เมื่อไซต์ย่อยถูกสร้างขึ้น การตั้งค่าภูมิภาคบนไซต์แม่จะสืบทอดไปยังไซต์ย่อยด้วย อย่างไรก็ตามผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภูมิภาคของไซต์ระดับบนสุดได้ และในฐานะเจ้าของไซต์ คุณสามารถเลือกที่จะใช้การตั้งค่าภูมิภาคที่สืบทอดจากไซต์แม่หรือจะระบุการตั้งค่าภูมิภาคอื่นให้กับไซต์ย่อยใดๆ ก็ได้

หมายเหตุ: 

 • การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าภูมิภาคบนไซต์แม่จะไม่สืบทอดไปยังไซต์ย่อยที่มีอยู่ เนื่องจากไซต์ย่อยจะรับการตั้งค่าภูมิภาคที่ถูกกำหนดบนไซต์แม่เฉพาะเมื่อไซต์ย่อยถูกสร้างขึ้นเท่านั้น

 • ตั้งค่าภูมิภาคสำหรับไซต์ย่อยที่ถูกสร้างขึ้นในภาษา (UI) ของส่วนติดต่อผู้ใช้ที่แตกต่างจากไซต์แม่ของพวกเขาใช้การตั้งค่าภูมิภาคของไซต์แม่ แทน ตั้งค่าภูมิภาคเริ่มต้นสำหรับภาษา UI ที่เลือกไว้เมื่อสร้างไซต์ย่อยที่จะสามารถใช้

ผู้ใช้แต่ละรายสามารถใช้การตั้งค่าภูมิภาคเริ่มต้นที่ถูกตั้งค่าบนไซต์ที่ระบุหรือจะตั้งค่าการตั้งค่าภูมิภาคของตนเองก็ได้ ความสามารถนี้ทำให้ง่ายต่อผู้ใช้ที่อยู่ในประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ ในการทำงานร่วมกันโดยใช้เอกสารที่อยู่บนไซต์ SharePoint เดียวกัน โดยไม่คำนึงว่าผู้ใช้กำลังทำงานจากภูมิภาคใด ตารางต่อไปนี้จะอธิบายการตั้งค่าภูมิภาคที่พร้อมใช้งานสำหรับไซต์ทั้งหมดและแสดงการตั้งค่าที่สามารถถูกกำหนดค่าได้โดยเจ้าของไซต์และบอกด้วยว่าผู้ใช้แต่ละรายสามารถกำหนดค่าใดได้บ้าง

การตั้งค่า

คำอธิบาย

ระดับไซต์

ระดับส่วนบุคคล

ใช้ตามการตั้งค่าของเว็บ

ใช้การตั้งค่าภูมิภาคเริ่มต้นที่ตั้งค่าโดยเจ้าของไซต์เสมอ

ไม่ใช่

ใช่

ตำแหน่งกระทำการ

ควบคุมว่าข้อมูลที่ระบุตามตำแหน่งกระทำการ เช่น การตั้งค่าตัวเลข วันที่ เวลา และปฏิทินจะแสดงบนไซต์อย่างไร โดยค่าเริ่มต้นสำหรับการตั้งค่าภูมิภาคอื่นๆ ทั้งหมด (แสดงรายการด้านล่าง) จะยึดตามตำแหน่งกระทำการที่คุณเลือก เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าตำแหน่งกระทำการของไซต์ การตั้งค่าภูมิภาคอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกตั้งค่าเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นของตำแหน่งกระทำการใหม่ หลังจากเลือกตำแหน่งกระทำการที่คุณต้องการแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าอื่นๆ เหล่านี้ได้ตามต้องการ

ใช่

ใช่

ลำดับการจัดเรียง

ควบคุมลำดับการจัดเรียงที่ใช้สำหรับรายการและไลบรารี

ใช่

ไม่ใช่

โซนเวลา

ควบคุมโซนเวลาสำหรับเว็บไซต์

หมายเหตุ: ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์และผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันยังสามารถระบุโซนเวลาเริ่มต้นสำหรับไซต์ทั้งหมดในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บได้อีกด้วย การตั้งค่าระดับไซต์นี้จะแทนที่การตั้งค่าที่ระดับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

ใช่

ใช่

ตั้งปฏิทินของคุณ

ระบุชนิดของปฏิทินที่คุณต้องการให้เป็นปฏิทินหลักของคุณ คุณยังสามารถเลือกได้ว่าจะแสดงสัปดาห์ของปีหรือไม่ โดยที่ 1 จะแทนสัปดาห์แรก และ 52 จะแทนสัปดาห์สุดท้ายของปี

ใช่

ใช่

เปิดใช้งานปฏิทินแบบอื่น

เปิดใช้งานการตั้งค่าของปฏิทินเพิ่มเติมที่ถูกเพิ่มลงในปฏิทินที่คุณตั้งค่าสำหรับไซต์ SharePoint ของคุณ

ใช่

ใช่

กำหนดวันทำงานประจำสัปดาห์ของคุณ

ระบุว่าสัปดาห์การทำงานของคุณ วันแรกของแต่ละสัปดาห์การทำงาน และสัปดาห์แรกของปี ประกอบด้วยวันใดบ้าง คุณยังสามารถระบุเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของวันทำงานได้อีกด้วย

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้จะใช้โดยMicrosoft Office Outlook 2007 เพื่อที่จะแสดงวันทำงานบนปฏิทินในสีแตกต่างจากวัน nonwork

ใช่

ใช่

รูปแบบเวลา

ระบุว่าจะแสดงเวลาเป็นรูปแบบ 12 ชั่วโมงหรือ 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ: คุณอาจสามารถเลือกได้เฉพาะรูปแบบเวลา 24 ชั่วโมงเท่านั้น ขึ้นอยู่กับตำแหน่งกระทำการที่คุณเลือก

ใช่

ใช่

หมายเหตุ: ดังแสดงในตารางก่อนหน้า ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการกำหนดลักษณะส่วนบุคคลของตัวเองให้กับการตั้งค่าภูมิภาคทั้งหมดได้ยกเว้นลำดับการจัดเรียง

เมื่อผู้ใช้ร้องขอหน้าOffice SharePoint Server 2007 ก่อนพยายามโหลดการตั้งค่าภูมิภาคที่ระบุ โดยผู้ใช้ ถ้าการตั้งค่าภูมิภาคจะไม่พร้อมใช้งาน ตั้งค่าไซต์ระดับที่ระบุจากเจ้าของไซต์จะใช้ ตั้งค่าภูมิภาคเหล่านั้นใช้การจัดรูปแบบข้อมูลตรงตามตำแหน่งที่ตั้งบนหน้า

เปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคของไซต์

ทุกไซต์ SharePoint (ทั้งระดับบนสุดบนเว็บไซต์และไซต์ย่อย) สามารถกำหนดเองเพื่อใช้การตั้งค่าภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจงที่ใช้เป็นการตั้งค่าภูมิภาคเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดของไซต์ของคุณ ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะใช้ค่าเริ่มต้นการตั้งค่าการตั้งค่าจากเจ้าของไซต์ หรือระบุการตั้งค่าส่วนบุคคลของตนเอง

คุณต้องเป็นผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันหรือเจ้าของไซต์เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคสำหรับไซต์

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคเริ่มต้นให้กับไซต์ SharePoint แต่ละไซต์ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เปิดไซต์ที่คุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคเริ่มต้น

 2. บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ แล้วคลิก ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของไซต์ทั้งหมด

 3. บนเพจ 'การตั้งค่าไซต์' ภายใต้ การดูแลไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าภูมิภาค

 4. บนเพจ 'การตั้งค่าภูมิภาค' ให้เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการสำหรับไซต์นี้ แล้วคลิก ตกลง

เปลี่ยนการตั้งค่าภูมิภาคของคุณส่วนบุคคล

ผู้ใช้สามารถใช้ค่าเริ่มต้นการตั้งค่าภูมิภาคที่มีการตั้งค่าบนไซต์ระบุ หรือตั้งค่าการตั้งค่าภูมิภาคของตนเอง ความสามารถนี้ทำให้ง่ายยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่อยู่ในประเทศหรือภูมิภาคเพื่อทำงานร่วมกันบนเอกสารที่อยู่ในเดียวกันกับไซต์ SharePoint โดยไม่คำนึงถึงภูมิภาคว่าทำงานจากผู้ใช้ อื่น ตารางก่อนหน้านี้ในบทความนี้อธิบายถึงการตั้งค่าภูมิภาคที่พร้อมใช้งานสำหรับไซต์ทั้งหมด และแสดงใดสามารถถูกตั้งค่า โดยเจ้าของไซต์และสถานะใดสามารถกำหนดค่า โดยผู้ใช้แต่ละรายการ

ถ้าคุณต้องการกำหนดการตั้งค่าภูมิภาคส่วนบุคคลให้กับไซต์ SharePoint แต่ละไซต์ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เปิดไซต์ที่คุณต้องการกำหนดการตั้งค่าภูมิภาคส่วนบุคคล

 2. บนแถบลิงก์บนสุด คลิกลูกศรอยู่ถัดจากชื่อ name\User โดเมนยินดีต้อนรับ แล้ว คลิ กตั้งค่าของฉัน

 3. บนเพจ 'ข้อมูลผู้ใช้' ให้คลิก การตั้งค่าภูมิภาคของฉัน

 4. บนเพจ 'การตั้งค่าภูมิภาค' ในส่วน ใช้ตามการตั้งค่าของเว็บ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ตามการตั้งค่าของเว็บเสมอ

 5. เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการสำหรับไซต์นี้ แล้วคลิก ตกลง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×