การตั้งค่าภาษาสำหรับการแก้ไขหรือภาษาของคำแนะนำบนหน้าจอ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ใน Microsoft Office Starter 2010 คุณสามารถเปลี่ยนภาษาสำหรับการแก้ไขและภาษาของคำแนะนำบนหน้าจอได้ ภาษาที่พร้อมใช้งานจะขึ้นอยู่กับรุ่นภาษาของ Office Starter ที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เขียนในภาษาอื่น

เลือกภาษาของคำแนะนำ

เขียนภาษาอื่น

การตั้งค่าภาษาสำหรับการแก้ไขจะทำให้คุณสามารถเขียนภาษาใดภาษาหนึ่งในโปรแกรม Office ได้ เมื่อคุณตั้งค่าภาษาสำหรับการแก้ไข คุณจะสามารถเปิดใช้รูปแบบแป้นพิมพ์และเครื่องมือพิสูจน์อักษรสำหรับภาษานั้นได้ เครื่องมือพิสูจน์อักษรจะมีคุณลักษณะเฉพาะภาษาต่างๆ เช่น พจนานุกรมการสะกดและหลักไวยากรณ์ หรือหรือปุ่มทิศทางย่อหน้า เป็นต้น

หมายเหตุ: ทุกเวอร์ชันภาษาของ Office รวมถึงเครื่องมือสำหรับมากกว่าหนึ่งภาษาการพิสูจน์อักษร Office Starter สนับสนุนเฉพาะเครื่องมือพิสูจน์อักษรที่ติดตั้งรุ่นภาษาของ Office Starter Office Starter ไม่สนับสนุนการใช้เครื่องมือที่รวมอยู่ในแพคภาษาหรือชุดภาษาสำหรับส่วนติดต่อที่พร้อมใช้งานสำหรับการสั่งซื้อและดาวน์โหลดฟรี พิสูจน์อักษร

เพิ่มภาษาสำหรับการแก้ไข

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Office Starter เช่น Word Starter
  การตั้งค่าภาษาสำหรับการแก้ไขในโปรแกรม Office Starter โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งจะเป็นการตั้งค่าภาษาสำหรับการแก้ไขในโปรแกรม Office Starter อื่นๆ ด้วย

 2. ดี คุณยังสามารถเริ่มมุมมอง Backstage ได้ด้วยการใช้เคล็ดลับแป้นพิมพ์อีกด้วย

 3. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก

 4. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก

 5. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ให้คลิกลูกศร เพิ่มภาษาสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติม จากนั้นเลือกภาษาที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก เพิ่ม

 6. ตั้งค่าภาษาแก้ไขเริ่มต้นภาษาคุณใช้บ่อยที่สุด ในรายการภาษาแก้ไขคลิกภาษาคุณต้องการใช้เป็นค่าเริ่มต้นของคุณ นั้นแล้ว คลิกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น
  หลังจากที่คุณเปลี่ยนภาษาเริ่มต้น คุณจำเป็นต้องปิดโปรแกรม Office ทั้งหมด และเปิดแล้วพวกเขาอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนแปลงมีเอฟเฟ็กต์

เปิดใช้งานรูปแบบแป้นพิมพ์

หลังจากที่คุณเพิ่มภาษาในรายการภาษาสำหรับการแก้ไขแล้ว คุณอาจพบข้อความ ไม่ได้เปิดใช้งาน ปรากฏอยู่ภายใต้ รูปแบบแป้นพิมพ์ ของภาษานั้น สำหรับกรณีนี้ คุณจะต้องเปิดใช้งานรูปแบบแป้นพิมพ์ก่อนจึงจะสามารถพิมพ์ข้อความในภาษานั้นได้

 1. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ให้คลิก ไม่ได้เปิดใช้งาน สำหรับรูปแบบแป้นพิมพ์ที่คุณต้องการเปิดใช้งาน

 2. บนแถบงาน Windows ให้เปิด บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า แล้วคลิก เพิ่ม

 3. ในกล่องโต้ตอบ เพิ่มภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้ขยายภาษาที่คุณต้องการใช้ แล้วขยาย แป้นพิมพ์

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแป้นพิมพ์หรือตัวแก้ไขวิธีการป้อนข้อมูลที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง รูปแบบแป้นพิมพ์จะถูกเพิ่มลงในรายการ บริการที่ติดตั้งไว้ และแถบภาษา

 5. ภายใต้ ภาษาเริ่มต้นสำหรับการป้อนค่า ให้คลิกภาษาที่คุณต้องการใช้เป็นภาษาเริ่มต้น

 6. เมื่อต้องการปิดกล่องโต้ตอบ บริการป้อนข้อความและภาษาสำหรับการป้อนค่า ให้คลิก ตกลง

เครื่องมือพิสูจน์อักษรของคุณ "ไม่ได้ติดตั้ง" ไว้ใช่หรือไม่

ถ้ารุ่นภาษาของ Office Starter ไม่ได้รวมเครื่องมือพิสูจน์อักษรของภาษาที่คุณต้องการ คุณจะพบข้อความ ไม่ได้ติดตั้ง ปรากฏอยู่ภายใต้ การพิสูจน์อักษร (การสะกด ไวยากรณ์...) ของภาษานั้น การคลิกการเชื่อมโยงจะนำคุณไปยังเพจสำหรับการดาวน์โหลดแพคภาษาของ Office 2010 ทั้งนี้ Office Starter 2010 ไม่สนับสนุนแพคภาษา ถ้าคุณต้องการเครื่องมือพิสูจน์อักษรในภาษาอื่นๆ เพิ่มเติม ให้ปรับรุ่นเป็น Office รุ่นสมบูรณ์ด้วยการคลิก สั่งซื้อ บนแท็บ หน้าแรก ใน Excel Starter หรือ Word Starter

เขียนภาษาอื่น

มีการแก้ไขภาษาที่ถูกกำหนดค่า ตอนนี้คุณสามารถเขียนในภาษาคุณเพิ่มไว้

ด้านบนของหน้า

เลือกภาษาของคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ

คำแนะนำบนหน้าจอเป็นหน้าต่างแบบผุดขึ้นซึ่งจะแสดงวิธีใช้แบบตามบริบทแบบย่อเมื่อคุณวางตัวชี้บนองค์ประกอบการแสดง เช่น ปุ่ม แท็บ ตัวควบคุมกล่องโต้ตอบ หรือเมนู เป็นต้น

 1. เปิดโปรแกรม Microsoft Office Starter เช่น Word Starter
  การตั้งค่าภาษาของคำแนะนำบนหน้าจอในโปรแกรม Office Starter โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งจะเป็นการตั้งค่าภาษาของคำแนะนำบนหน้าจอในโปรแกรม Office Starter อื่นๆ ด้วย

 2. ดี คุณยังสามารถเริ่มมุมมอง Backstage ได้ด้วยการใช้เคล็ดลับแป้นพิมพ์อีกด้วย

 3. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก

 4. ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก

 5. ในกล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาของ Office ภายใต้ เลือกภาษาของคำแนะนำบนหน้าจอ ให้คลิกลูกศรเพื่อเลือกภาษาของคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าภาษาที่คุณต้องการไม่ได้แสดงอยู่ คุณอาจต้องการเพิ่มบริการภาษาเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูภาษาของคำแนะนำ Office Microsoftบนเว็บไซต์ของไมโครซอฟท์

  • หลังจากที่คุณติดตั้งภาษาของคำแนะนำบนหน้าจอใหม่แล้ว ภาษานั้นจะกลายเป็นภาษาเริ่มต้นของคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×