การตั้งค่าฟอร์มเริ่มต้นที่จะปรากฏเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล Access

ในกรณีที่มีฐานข้อมูล Access อยู่เป็นจำนวนมาก การเปิดฟอร์มเดียวกันนี้โดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเปิดฐานข้อมูลถือเป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์อย่างมาก เมื่อต้องการตั้งค่าฟอร์มเริ่มต้น ให้คุณระบุฟอร์มที่ต้องการในตัวเลือกของ Access

คุณยังสามารถสร้างแมโคร AutoExec เพื่อดำเนินการการกระทำเมื่อเริ่มต้นฐานข้อมูล Access สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบทความ สร้างแมโครที่ทำงานเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล

หมายเหตุ: ฟังก์ชันการทำงานที่อธิบายในบทความนี้ไม่สามารถใช้ได้กับเว็บแอป Access

ระบุฟอร์มเริ่มต้นในตัวเลือกของ Access

กระบวนงานนี้จะถือว่าคุณมีฐานข้อมูลที่เปิดอยู่และคุณได้สร้างฟอร์มที่คุณต้องการจะแสดงไว้แล้ว

  1. คลิกแท็บ ไฟล์ จากนั้น ภายใต้ วิธีใช้ ให้คลิก ตัวเลือก ขอแจ้งว่า ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2007 ให้คลิก ปุ่ม Microsoft Office > ตัวเลือกของ Access

  2. คลิก ฐานข้อมูลปัจจุบัน

  3. ภายใต้ ตัวเลือกแอปพลิเคชัน ในรายการ แสดงฟอร์ม ให้เลือกฟอร์มที่คุณต้องการแสดงเมื่อฐานข้อมูลเริ่มทำงาน

  4. คลิก ตกลง แล้วปิดและเปิดฐานข้อมูลอีกครั้งเพื่อแสดงแบบฟอร์มเริ่มต้น

หมายเหตุ:

  • เมื่อต้องการเลี่ยงผ่านตัวเลือกนี้และตัวเลือกการเริ่มต้นอื่นๆ ให้กดแป้น SHIFT ค้างไว้ในขณะที่คุณเริ่มฐานข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่บทความ การเลี่ยงผ่านตัวเลือกการเริ่มต้นเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล

  • ด้วยการแนบแมโครหรือโค้ด VBA กับเหตุการณ์ OnOpen หรือ OnLoad ของแบบฟอร์มเริ่มต้น คุณจะสามารถระบุการดำเนินการเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่เริ่มต้นฐานข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแมโคร ให้ดูบทความ สร้างแมโคร

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×