การตั้งค่าฟอร์มเพื่อใช้สำหรับรายการตอบกลับ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ผู้ใช้เลือกชนิดนี้ของฟอร์มเพื่อสร้างการตอบกลับไปยังรายการที่เลือก ในมุมมอง รายการตอบกลับจะเยื้องเข้าไปด้านล่างของรายการแม่ถ้าของมุมมองรายการที่ถูกตั้งค่าเพื่อแสดงการตอบกลับในลำดับชั้น

  1. เปิดตัวออกแบบ

  2. คลิกที่ฟอร์มที่คุณต้องการตั้งค่าให้ใช้กับรายการตอบกลับ

  3. คลิก คุณสมบัติ

  4. คลิก ใช้ฟอร์มนี้เพื่อสร้างการตอบกลับไปยังรายการที่เลือก

  5. ในรายการเขตข้อมูล ให้เลือกที่เขตข้อมูลใดๆ ที่คุณต้องการสืบทอดค่าจากรายการหลัก

    ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกสืบทอดค่าในเขตข้อมูล "ชื่อเรื่อง" เพื่อให้ข้อความชื่อเรื่องในรายการตอบกลับสอดคล้องกับข้อความชื่อเรื่องในรายการหลักตั้งแต่ต้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×