การตั้งค่าปฏิทิน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ปฏิทินได้รับการผสานรวมเข้ากับอีเมล ที่ติดต่อ และฟีเจอร์อื่นๆ ของ Outlook Web App อย่างเต็มรูปแบบ ใช้การตั้งค่า ปฏิทิน เพื่อควบคุมลักษณะที่ปรากฏเริ่มต้นและการตั้งค่าสำหรับปฏิทินของคุณ

ไปที่การตั้งค่าปฏิทิน

  1. ในเว็บเบราว์เซอร์ ให้ลงชื่อเข้าใช้แอป Outlook Web โดยใช้ URL ที่ให้โดยผู้ที่จัดการอีเมลสำหรับองค์กรของคุณ ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน จากนั้นคลิก ลงชื่อเข้าใช้

  2. ที่ด้านบนของหน้า เลือก Outlook (หรือ จดหมาย) หรือเลือก ตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอป Office 365 > จดหมาย

    ตัวเลือกการนำทางของ Office 365
  3. ที่ด้านบนสุดของหน้า ให้เลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก

  4. ใน ตัวเลือก ให้เลือก ปฏิทิน หรือใน การตั้งค่า ให้เลือก ปฏิทิน

ฉันต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ

ลักษณะที่ปรากฏ

ตัวเตือน

การดำเนินการอัตโนมัติ

การแจ้งเตือนด้วยข้อความตัวอักษร

การแก้ไขปัญหา

ลักษณะที่ปรากฏ

ใช้การตั้งค่า ลักษณะที่ปรากฏ เพื่อควบคุมลักษณะปฏิทินของคุณ

การตั้งค่า

คำอธิบาย

แสดงสัปดาห์ทำงานเป็น

เลือกวันที่ต้องการให้แสดงเมื่อคุณเลือกมุมมอง สัปดาห์การทำงาน ในปฏิทิน

ตั้งค่าชั่วโมงการทำงานของคุณ

เวลานอกเหนือจากการทำงานจะปรากฏเป็นสีที่เข้มกว่าวันอื่นๆ ในปฏิทินของคุณ เมื่อคุณกำลังใช้ ผู้ช่วยจัดกำหนดการ เวลาทำงานของผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะถูกพิจารณาในเวลาประชุมที่แนะนำ

แสดงจำนวนสัปดาห์ในมุมมองรายเดือน

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงจำนวนสัปดาห์เมื่อคุณแสดงปฏิทินในมุมมอง เดือน

วันแรกของสัปดาห์

วันที่คุณเลือกในที่นี้จะปรากฏเป็นวันแรกของสัปดาห์ในมุมมอง สัปดาห์

สัปดาห์แรกของปี

ถ้าคุณเปิดใช้ แสดงจำนวนสัปดาห์ในมุมมองรายเดือน คุณจะสามารถเลือกตำแหน่งที่จะเริ่มลำดับวันที่ได้ ได้แก่ วันแรกของปี สัปดาห์ของสี่วันแรก หรือทุกวันในสัปดาห์แรก

แสดงชั่วโมงเป็น

ใช้การตั้งค่านี้เพื่อตั้งค่าว่าจะให้ปฏิทินแสดงเวลาในรูปแบบการเพิ่มแบบใด ใช้ปุ่มตัวเลือกที่จะเลือกรูปแบบการเพิ่มแบบทุก 15 นาทีหรือทุก 30 นาที

ด้านบนของหน้า

ตัวเตือน

การตั้งค่า ตัวเตือน จะควบคุมตัวเตือนเริ่มต้นสำหรับรายการในปฏิทินของคุณ ตามค่าเริ่มต้น ตัวเตือนจะถูกเปิดใช้งานและตั้งค่าไว้ที่ 15 นาทีก่อนที่รายการจะครบกำหนด

การตั้งค่า

คำอธิบาย

แสดงการแจ้งเตือน

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อแสดงตัวเตือนสำหรับรายการปฏิทิน

เล่นเสียงเมื่อตัวเตือนถึงกำหนด

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเล่นเสียงเมื่อตัวเตือนครบกำหนด

ตัวเตือนเริ่มต้น

ใช้การตั้งค่านี้เพื่อตั้งค่าระยะของเหตุการณ์ที่คุณต้องการให้ตัวเตือนเริ่มต้นปรากฏขึ้น

ด้านบนของหน้า

การประมวลผลอัตโนมัติ

ใช้การตั้งค่า การประมวลผลอัตโนมัติ เพื่อควบคุมลักษณะการจัดการการเรียก การตอบรับ และการแจ้งเตือนการประชุม

การตั้งค่า

คำอธิบาย

ลบการเรียกและการตอบรับการประชุมที่ถูกอัปเดต

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อลบการเรียกประชุมที่หมดอายุและการตอบกลับที่ไม่ใช้แล้วออกจากกล่องขาเข้าของคุณ

ลบการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการประชุมที่ถูกส่งต่อ

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเพิ่มการแจ้งให้ทราบเรื่องการส่งต่อการประชุมลงในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ตามค่าเริ่มต้น คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบเหล่านี้เมื่อการประชุมที่คุณจัดถูกส่งต่อไปยังผู้รับใหม่โดยผู้เข้าร่วมประชุมคนใดคนหนึ่ง การเลือกตัวเลือกนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลของการตอบกลับการเรียกประชุม

ด้านบนของหน้า

การแจ้งเตือนการส่งข้อความ

คุณสามารถรับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปฏิทินในรูปแบบข้อความในโทรศัพท์ของคุณได้ ถ้าคุณยังไม่ได้ตั้งค่าการส่งข้อความการแจ้งให้ทราบ คุณจะเห็นปุ่มที่ระบุว่า ตั้งค่าการแจ้งเตือน หลังจากที่คุณตั้งค่าการส่งข้อความการแจ้งให้ทราบแล้ว คุณจะสามารถจัดการการตั้งค่าเหล่านี้ได้

การตั้งค่า

คำอธิบาย

การแจ้งเตือนเมื่อปฏิทินของฉันจะถูกอัปเดตใน <จำนวนวัน) วันถัดไป

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อรับข้อความแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการอัปเดตในปฏิทินของคุณ หลังจากที่คุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้แล้ว ให้เลือกช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 7 วัน เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เฉพาะในระหว่างเวลาทำการ เพื่อจำกัดการแจ้งให้ทราบในชั่วโมงการทำงานที่คุณกำหนดไว้ในการตั้งค่า ลักษณะที่ปรากฏ

การแจ้งเตือนสำหรับตัวเตือนการประชุม

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อให้มีการส่งข้อความแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้น เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เฉพาะในระหว่างเวลาทำการ เพื่อจำกัดการแจ้งให้ทราบในชั่วโมงการทำงานที่คุณกำหนดไว้ในการตั้งค่า ลักษณะที่ปรากฏ

กำหนดการปฏิทินรายวัน

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อรับกำหนดการรายวันผ่านทางข้อความ หลังจากเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้แล้ว ให้เลือกเวลาที่คุณต้องการส่งกำหนดการ

ด้านบนของหน้า

การแก้ไขปัญหา

ถ้าคุณพบปัญหาเกี่ยวกับปฏิทินของคุณ ให้ใช้ลิงก์ ให้เราช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดกับปฏิทินของคุณ เพื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุน เมื่อต้องการใช้งาน ให้คลิกที่ลิงก์และ

  1. ใส่หัวเรื่องของรายการปฏิทินที่คุณกำลังพบปัญหาใน ค้นหาคำเหล่านี้ในบรรทัดหัวเรื่อง

  2. คลิก ส่งบันทึกปฏิทินของฉัน

ฝ่ายสนับสนุนจะติดต่อคุณหลังจากที่ได้ตรวจสอบบันทึกปฏิทินแล้ว

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินใน Outlook Web App

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×