การตั้งค่าปฏิทินใน Outlook Web App

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ปฏิทินได้รับการผสานรวมเข้ากับอีเมล ที่ติดต่อ และฟีเจอร์อื่นๆ ของ Outlook Web App อย่างเต็มรูปแบบ ใช้การตั้งค่า ปฏิทิน เพื่อควบคุมลักษณะที่ปรากฏเริ่มต้นและการตั้งค่าสำหรับปฏิทินของคุณ

บทความนี้มีไว้สำหรับ Outlook Web App ซึ่งใช้โดยองค์กรที่จัดการเซิร์ฟเวอร์อีเมลที่ใช้ Exchange Server 2013 หรือ 2010 ถ้าคุณกำลังใช้ Office 365 หรือ Exchange Server 2016 โปรแกรมอีเมลของคุณคือ Outlook บนเว็บ สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Outlook บนเว็บ ให้ดู รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Outlook บนเว็บ

ไปที่การตั้งค่าปฏิทิน

  1. ในเว็บเบราว์เซอร์ ให้ลงชื่อเข้าใช้แอป Outlook Web โดยใช้ URL ที่ให้โดยผู้ที่จัดการอีเมลสำหรับองค์กรของคุณ ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน จากนั้นคลิก ลงชื่อเข้าใช้

  2. ที่ด้านบนของหน้า เลือกปฏิทิน

  3. ที่ด้านบนสุดของหน้า ให้เลือก การตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า > ตัวเลือก

  4. ในตัวเลือก เลือกการตั้งค่า นั้นแล้ว เลือกปฏิทิน

ฉันต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ

ใช้การตั้งค่า ลักษณะที่ปรากฏ เพื่อควบคุมลักษณะปฏิทินของคุณ

การตั้งค่า

คำอธิบาย

แสดงสัปดาห์ทำงานเป็น

เลือกวันที่ต้องการให้แสดงเมื่อคุณเลือกมุมมอง สัปดาห์การทำงาน ในปฏิทิน

ตั้งค่าชั่วโมงการทำงานของคุณ

เลือกเวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุด ชั่วโมงทำงานของคุณ ชั่วโมงการทำงานที่ไม่ปรากฏในสีเข้มกว่าส่วนเหลือของปฏิทินของคุณ เมื่อคุณกำลังใช้ตัวช่วยจัดกำหนดการ เวลาทำงานของผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละรายการจะถือว่าในเวลาการประชุมที่แนะนำ

แสดงจำนวนสัปดาห์ในมุมมองรายเดือน

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อแสดงจำนวนสัปดาห์เมื่อคุณดูปฏิทินในมุมมองเดือน

วันแรกของสัปดาห์

วันที่คุณเลือกในที่นี้จะปรากฏเป็นวันแรกของสัปดาห์ในมุมมอง สัปดาห์

สัปดาห์แรกของปี

ถ้าคุณเปิดใช้ แสดงจำนวนสัปดาห์ในมุมมองรายเดือน คุณจะสามารถเลือกตำแหน่งที่จะเริ่มลำดับวันที่ได้ ได้แก่ วันแรกของปี สัปดาห์ของสี่วันแรก หรือทุกวันในสัปดาห์แรก

แสดงชั่วโมงเป็น

ใช้การตั้งค่านี้เพื่อตั้งค่าว่าจะให้ปฏิทินแสดงเวลาในรูปแบบการเพิ่มแบบใด ใช้ปุ่มตัวเลือกที่จะเลือกรูปแบบการเพิ่มแบบทุก 15 นาทีหรือทุก 30 นาที

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเตือนควบคุมตัวเตือนเริ่มต้นสำหรับรายการปฏิทินของคุณ ตามค่าเริ่มต้น ตัวเตือนจะเปิดใช้งาน และตั้งค่าสำหรับ 15 นาทีก่อนที่รายการถูกครบกำหนด

การตั้งค่า

คำอธิบาย

แสดงการแจ้งเตือน

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อแสดงตัวเตือนสำหรับรายการปฏิทิน

เล่นเสียงเมื่อตัวเตือนถึงกำหนด

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเล่นเสียงเมื่อตัวเตือนครบกำหนด

ตัวเตือนเริ่มต้น

ใช้การตั้งค่านี้เพื่อตั้งค่าระยะของเหตุการณ์ที่คุณต้องการให้ตัวเตือนเริ่มต้นปรากฏขึ้น

ด้านบนของหน้า

ใช้การตั้งค่า การประมวลผลอัตโนมัติ เพื่อควบคุมลักษณะการจัดการการเรียก การตอบรับ และการแจ้งเตือนการประชุม

การตั้งค่า

คำอธิบาย

ลบการเรียกและการตอบรับการประชุมที่ถูกอัปเดต

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อลบการเรียกประชุมที่หมดอายุและการตอบกลับที่ไม่ใช้แล้วออกจากกล่องขาเข้าของคุณ

ลบการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการประชุมที่ถูกส่งต่อ

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเพิ่มการแจ้งให้ทราบเรื่องการส่งต่อการประชุมลงในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ตามค่าเริ่มต้น คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบเหล่านี้เมื่อการประชุมที่คุณจัดถูกส่งต่อไปยังผู้รับใหม่โดยผู้เข้าร่วมประชุมคนใดคนหนึ่ง การเลือกตัวเลือกนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลของการตอบกลับการเรียกประชุม

ด้านบนของหน้า

คุณสามารถรับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปฏิทินในรูปแบบข้อความในโทรศัพท์ของคุณได้ ถ้าคุณยังไม่ได้ตั้งค่าการส่งข้อความการแจ้งให้ทราบ คุณจะเห็นปุ่มที่ระบุว่า ตั้งค่าการแจ้งเตือน หลังจากที่คุณตั้งค่าการส่งข้อความการแจ้งให้ทราบแล้ว คุณจะสามารถจัดการการตั้งค่าเหล่านี้ได้

การตั้งค่า

คำอธิบาย

การแจ้งเตือนเมื่อปฏิทินของฉันจะถูกอัปเดตใน <จำนวนวัน) วันถัดไป

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อรับข้อความแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการอัปเดตในปฏิทินของคุณ หลังจากที่คุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้แล้ว ให้เลือกช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 7 วัน เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เฉพาะในระหว่างเวลาทำการ เพื่อจำกัดการแจ้งให้ทราบในชั่วโมงการทำงานที่คุณกำหนดไว้ในการตั้งค่า ลักษณะที่ปรากฏ

การแจ้งเตือนสำหรับตัวเตือนการประชุม

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อให้มีการส่งข้อความแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้น เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เฉพาะในระหว่างเวลาทำการ เพื่อจำกัดการแจ้งให้ทราบในชั่วโมงการทำงานที่คุณกำหนดไว้ในการตั้งค่า ลักษณะที่ปรากฏ

กำหนดการปฏิทินรายวัน

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อรับกำหนดการรายวันผ่านทางข้อความ หลังจากเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้แล้ว ให้เลือกเวลาที่คุณต้องการส่งกำหนดการ

ด้านบนของหน้า

ถ้าคุณพบปัญหาเกี่ยวกับปฏิทินของคุณ ให้ใช้ลิงก์ ให้เราช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดกับปฏิทินของคุณ เพื่อติดต่อฝ่ายสนับสนุน เมื่อต้องการใช้งาน ให้คลิกที่ลิงก์และ

  1. เลือกการตั้งค่า >ตัวเลือก >การตั้งค่า >ปฏิทิน

  2. คลิกการแจ้งให้เราช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาปฏิทินของคุณ

  3. ใส่หัวเรื่องของรายการปฏิทินที่คุณกำลังพบปัญหาใน ค้นหาคำเหล่านี้ในบรรทัดหัวเรื่อง

  4. คลิก ส่ง

ฝ่ายสนับสนุนจะติดต่อคุณหลังจากที่ได้ตรวจสอบบันทึกปฏิทินแล้ว

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินใน Outlook Web App

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×