การตั้งค่าปฏิทินใน Outlook บนเว็บ

ปฏิทินของคุณจะผสานรวมเข้ากับอีเมล ที่ติดต่อ และฟีเจอร์อื่นๆ ของ Outlook บนเว็บ อย่างเต็มรูปแบบ ใช้การตั้งค่า ปฏิทิน เพื่อควบคุมลักษณะที่ปรากฏตามค่าเริ่มต้นและการตั้งค่าสำหรับปฏิทินของคุณ

หมายเหตุ: หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบวันที่และเวลาของปฏิทิน ให้เลือก การตั้งค่า การตั้งค่า > ทั่วไป แล้วเลือก ภาษาและเวลา เลือกเขตเวลาของคุณจากรายการ

เลือกเวอร์ชันของคุณสำหรับคำแนะนำ

คำแนะนำจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ Outlook บนเว็บ ใหม่อยู่หรือไม่ เลือก Outlook บนเว็บ เวอร์ชันที่คุณกำลังใช้เพื่อดูขั้นตอนที่คุณนำไปใช้ได้

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

Outlook รุ่นเบต้าบนเว็บ

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook ใหม่บนเว็บ

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

Outlook บนเว็บ

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook รุ่นคลาสสิกบนเว็บ

หมายเหตุ: ถ้าองค์กรของคุณมีโลโก้ในแถบเครื่องมือ คุณอาจเห็นบางอย่างที่แตกต่างไปจากที่แสดงทางด้านบน

คำแนะนำสำหรับ Outlook บนเว็บ ใหม่

ไปที่ตัวเลือก ปฏิทิน ของคุณ

  1. ลงชื่อเข้าใช้ Outlook บนเว็บ และคลิกไอคอนปฏิทิน สำหรับความช่วยเหลือในการลงชื่อเข้าใช้ ดู วิธีลงชื่อเข้าใช้ Outlook บนเว็บ

  2. ที่ด้านบนสุดของหน้าให้เลือก การตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้นใช้การค้นหาเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

    หรือ

    ที่ด้านบนสุดของหน้าให้เลือก ตั้งค่า Settings >ดูการตั้งค่า Outlook ทั้งหมด เพื่อดูตัวเลือกปฏิทินทั้งหมด

  3. ในแถบด้านซ้ายให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการเปลี่ยน

ใช้การตั้งค่าส่วนบุคคลเพื่อปรับแต่งลักษณะปฏิทินของคุณ

การตั้งค่า

คำอธิบาย

แสดงวันแรกของสัปดาห์เป็น

วันที่คุณเลือกในนี้จะปรากฏเป็นวันแรกของสัปดาห์ในมุมมอง สัปดาห์

แสดงชั่วโมงเป็น

ตั้งค่าการเพิ่มเวลาในที่ที่ปฏิทินแสดงเวลา ใช้ปุ่มตัวเลือกเพื่อเลือกเพิ่มขึ้นครั้งละ 15 นาที หรือเพิ่มครั้งละ 30 นาที

แสดงสัปดาห์ทำงานเป็น

เลือกวันที่ต้องการให้แสดงเมื่อคุณเลือกมุมมอง สัปดาห์การทำงาน ในปฏิทิน

เวลาทำงาน

เวลานอกเหนือจากการทำงานจะปรากฏเป็นสีที่เข้มกว่าวันอื่นๆ ในปฏิทินของคุณ เมื่อคุณกำลังใช้ ผู้ช่วยจัดกำหนดการ เวลาทำงานของผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะถูกพิจารณาในเวลาประชุมที่แนะนำ

แสดงหมายเลขสัปดาห์

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงจำนวนสัปดาห์เมื่อคุณแสดงปฏิทินในมุมมอง เดือน

เริ่มต้นสัปดาห์แรกของปีที่

ถ้าคุณมี แสดงหมายเลขสัปดาห์ในมุมมองเดือน เปิด ออก คุณสามารถเลือกตำแหน่งที่จะเริ่มต้นการนับ: วันแรกของปี สัปดาห์แรกสี่วัน หรือสัปดาห์แรกเต็มรูปแบบ

ใช้กิจกรรมและคำเชิญเพื่อควบคุมค่าเริ่มต้นเมื่อเวลาสร้างกิจกรรมและคำเชิญเข้าร่วมประชุม การตอบสนอง และการแจ้งเตือนการประชุม

การตั้งค่า

คำอธิบาย

ตัวเตือนเริ่มต้น

ใช้การตั้งค่านี้เพื่อตั้งค่าระยะของเหตุการณ์ที่คุณต้องการให้ตัวเตือนเริ่มต้นปรากฏขึ้น

ใช้การตั้งค่าคำเชิญเพื่อควบคุมวิธีการเชิญเข้าร่วมประชุม การตอบสนอง และการแจ้งเตือนการประชุม

การตั้งค่า

คำอธิบาย

ลบคำเชิญและการตอบกลับที่ได้อัปเดต

เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อลบคำขอประชุมและการตอบสนองที่ล้าสมัยออกจากกล่องจดหมายของคุณโดยอัตโนมัติ รายการปฏิทินจะยังคงอยู่ในปฏิทิน

ลบการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งต่อ

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อใส่การแจ้งเตือนกิจกรรมไปยังโฟลเดอร์ Deleted Items โดยอัตโนมัติ ตามค่าเริ่มต้นคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเหล่านี้เมื่อกิจกรรมที่คุณจัดไว้จะถูกส่งต่อไปยังผู้รับใหม่โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนใดคนหนึ่ง การเลือกตัวเลือกนี้จะไม่ส่งผลต่อการประมวลผลการตอบสนองคำขอกิจกรรม

ใช้สภาพอากาศเพื่อปรับแต่งสภาพอากาศของคุณ ความสามารถในการเปลี่ยนตำแหน่งของสภาพอากาศยังไม่สามารถใช้งานได้ใน Outlook ใหม่บนเว็บ

การตั้งค่า

คำอธิบาย

สภาพอากาศ

เลือกตัวเลือกแสดงสภาพอากาศหรือซ่อนสภาพอากาศอย่างใดอย่างหนึ่ง

เลือก Fahrenheit หรือ Celsius เป็นมาตรวัดอุณหภูมิที่จะใช้

ใช้เหตุการณ์จากการตั้งค่าอีเมลเพื่อควบคุมวิธีเพิ่มกิจกรรมจากอีเมลไปยังปฏิทินของคุณ

การตั้งค่า

คำอธิบาย

เพิ่มกิจกรรมในปฏิทินของฉันโดยอัตโนมัติจากอีเมล

เลือกกล่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อเพิ่มกิจกรรมที่ตรวจพบในอีเมลไปยังปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติ

ทำเครื่องหมายกิจกรรมเป็นแบบส่วนตัวเพื่อดูเฉพาะฉันเท่านั้น

เลือกกล่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อทำเครื่องหมายกิจกรรมเป็นแบบส่วนตัวโดยอัตโนมัติ

เพิ่มกิจกรรมเหล่านี้ในปฏิทินจากอีเมล

เลือกกล่องทำเครื่องหมายสำหรับแต่ละประเภทกิจกรรมที่คุณต้องการเพิ่มจากอีเมลไปที่ปฏิทินของคุณ

ใช้แชร์ปฏิทินเพื่อแชร์ปฏิทินกับผู้อื่น และจัดการปฏิทินที่ถูกแชร์

การตั้งค่า

คำอธิบาย

เลือกปฏิทิน

เลือกปฏิทินที่ต้องการแชร์

คำแนะนำสำหรับ Outlook บนเว็บ แบบคลาสสิก

ไปที่ตัวเลือก ปฏิทิน ของคุณ

  1. ลงชื่อเข้าใช้ Outlook บนเว็บ สำหรับความช่วยเหลือ โปรดดูที่ วิธีลงชื่อเข้าใช้ Outlook บนเว็บ

  2. ที่ด้านบนสุดของหน้า ให้เลือก การตั้งค่า จากนั้นเลือก ปฏิทิน

  3. ในช่องด้านซ้ายให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

การใช้ ส่วนบุคคล ตั้งค่า เพื่อปรับแต่งรูปลักษณ์ของปฏิทิน และเลือกที่จะแสดงหรือซ่อนสภาพอากาศและเหตุการณ์ในท้องถิ่น

ใช้การตั้งค่า ลักษณะที่ปรากฏของปฏิทิน เพื่อควบคุมลักษณะที่ปรากฏของปฏิทินของคุณ

การตั้งค่า

คำอธิบาย

แสดงสัปดาห์ทำงานเป็น

เลือกวันที่ต้องการให้แสดงเมื่อคุณเลือกมุมมอง สัปดาห์การทำงาน ในปฏิทิน

ตั้งค่าชั่วโมงการทำงานของคุณ

เวลานอกเหนือจากการทำงานจะปรากฏเป็นสีที่เข้มกว่าวันอื่นๆ ในปฏิทินของคุณ เมื่อคุณกำลังใช้ ผู้ช่วยจัดกำหนดการ เวลาทำงานของผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะถูกพิจารณาในเวลาประชุมที่แนะนำ

แสดงจำนวนสัปดาห์ในมุมมองรายเดือน

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงจำนวนสัปดาห์เมื่อคุณแสดงปฏิทินในมุมมอง เดือน

เริ่มต้นสัปดาห์แรกของปีในวันที่

ถ้าคุณเปิดใช้ แสดงจำนวนสัปดาห์ในมุมมองรายเดือน คุณจะสามารถเลือกตำแหน่งที่จะเริ่มลำดับวันที่ได้ ได้แก่ วันแรกของปี สัปดาห์ของสี่วันแรก หรือทุกวันในสัปดาห์แรก

แสดงวันแรกของสัปดาห์เป็น

วันที่คุณเลือกในนี้จะปรากฏเป็นวันแรกของสัปดาห์ในมุมมอง สัปดาห์

ระยะเวลาการประชุมเริ่มต้นเป็นนาที

ตั้งระยะเวลาเริ่มต้นสำหรับการประชุมเพิ่มขึ้นจาก 15 นาที หรือสร้างความยาวที่กำหนดเอง

แสดงชั่วโมงเป็น

ตั้งค่าการเพิ่มเวลาในที่ที่ปฏิทินแสดงเวลา ใช้ปุ่มตัวเลือกเพื่อเลือกเพิ่มขึ้นครั้งละ 15 นาที หรือเพิ่มครั้งละ 30 นาที

แสดงปฏิทินเป็น

เลือกสี สว่าง หรือBright อ่อน สำหรับปฏิทินของคุณ

ใช้ Weather และ กิจกรรมในท้องถิ่น ตั้งค่าเพื่อเพิ่มข้อมูลที่เหมาะกับสถานที่ที่คุณเลือก

การตั้งค่า

คำอธิบาย

Weather

เลือกตัวเลือก Show weather or ซ่อนสภาพอากาศ อย่างใดอย่างหนึ่ง

เลือกตัวเลือก ฟาเรนไฮต์ หรือ เซลเซียส อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับระดับอุณหภูมิที่จะใช้

เลือกตำแหน่งที่ตั้งเพื่อแสดงบนปฏิทินของคุณ

เลือก เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งอื่น ๆ ถ้าคุณต้องการทราบเกี่ยวกับสภาพอากาศด้วย

เหตุการณ์ในท้องถิ่น

เลือกที่จะแสดงหรือซ่อนกิจกรรมในท้องถิ่นบนปฏิทินของคุณ

เลือกตัวเลือก แสดงกิจกรรมในท้องถิ่น หรือ ซ่อนกิจกรรมภายใน อย่างใดอย่างหนึ่ง

เลือก ใช้ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน หรือเลือก เลือกเมือง และป้อนตำแหน่ง

ใช้การตั้งค่า การประมวลผลอัตโนมัติ เพื่อควบคุมวิธีเพิ่มกิจกรรมลงในปฏิทินของคุณ และวิธีการจัดการคำเชิญการประชุม การตอบสนอง และการแจ้งเตือนการประชุม

ใช้การตั้งค่า กิจกรรมจากอีเมล เพื่อควบคุมวิธีการเพิ่มกิจกรรมจากอีเมลไปยังปฏิทินของคุณ

การตั้งค่า

คำอธิบาย

อย่าเพิ่มกิจกรรมในปฏิทินของฉันจากอีเมล

เลือกกล่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อให้กิจกรรมที่ตรวจพบในอีเมลไม่ถูกเพิ่มลงในปฏิทินของคุณ

เพิ่มกิจกรรมในปฏิทินของฉันโดยอัตโนมัติจากอีเมล

เลือกกล่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อเพิ่มกิจกรรมที่ตรวจพบในอีเมลไปยังปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติ

เพิ่มกิจกรรมเหล่านี้ในปฏิทินจากอีเมล

เลือกกล่องทำเครื่องหมายสำหรับแต่ละประเภทกิจกรรมที่คุณต้องการเพิ่มจากอีเมลไปที่ปฏิทินของคุณ

ทำเครื่องหมายกิจกรรมเป็นแบบส่วนตัวเพื่อดูเฉพาะฉันเท่านั้น

เลือกกล่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อทำเครื่องหมายกิจกรรมเป็นแบบส่วนตัวโดยอัตโนมัติ

อัปเดตเขตเวลา

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปลี่ยนเขตเวลาที่ปฏิทินของคุณใช้

ใช้การตั้งค่า การเชิญ เพื่อควบคุมวิธีการจัดการคำเชิญการประชุม การตอบสนอง และการแจ้งเตือน

การตั้งค่า

คำอธิบาย

ลบคำเชิญและการตอบกลับที่ได้อัปเดต

เลือกช่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อลบคำขอประชุมและการตอบสนองที่ล้าสมัยออกจากกล่องจดหมายของคุณโดยอัตโนมัติ รายการปฏิทินจะยังคงอยู่ในปฏิทิน

ลบการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งต่อ

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อใส่การแจ้งเตือนกิจกรรมไปยังโฟลเดอร์ Deleted Items โดยอัตโนมัติ ตามค่าเริ่มต้นคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเหล่านี้เมื่อกิจกรรมที่คุณจัดไว้จะถูกส่งต่อไปยังผู้รับใหม่โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนใดคนหนึ่ง การเลือกตัวเลือกนี้จะไม่ส่งผลต่อการประมวลผลการตอบสนองคำขอกิจกรรม

ใช้การตั้งค่า การแจ้งเตือน เพื่อตั้งค่าการแจ้งเตือน ส่งการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของคุณ และรับรายการของกิจกรรมในปฏิทินของคุณ

การตั้งค่า ตัวเตือน จะควบคุมตัวเตือนเริ่มต้นสำหรับรายการในปฏิทินของคุณ ตามค่าเริ่มต้น ตัวเตือนจะถูกเปิดใช้งานและตั้งค่าไว้ที่ 15 นาทีก่อนที่รายการจะครบกำหนด

การตั้งค่า

คำอธิบาย

แสดงการแจ้งเตือน

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อแสดงตัวเตือนสำหรับรายการปฏิทิน

เล่นเสียงเมื่อตัวเตือนถึงกำหนด

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเล่นเสียงเมื่อตัวเตือนครบกำหนด

ตัวเตือนเริ่มต้น

ใช้การตั้งค่านี้เพื่อตั้งค่าระยะของเหตุการณ์ที่คุณต้องการให้ตัวเตือนเริ่มต้นปรากฏขึ้น

รับกำหนดการทางอีเมลรายวันสำหรับปฏิทินและงาน

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อรับอีเมลรายวันที่จะแสดงวาระการประชุมของคุณสำหรับวันตามกิจกรรมในปฏิทินและงานที่คุณได้รับมอบหมาย

จากนั้นเลือกกล่องทำเครื่องหมายสำหรับแต่ละปฏิทินที่คุณต้องการรวมไว้ในวาระประจำวันของคุณ

อย่าส่งรายการของกิจกรรมในวันที่ฉันไม่มีกิจกรรมหรืองาน

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อไม่ต้องรับอีเมลรายการของกิจกรรมประจำวันในวันที่คุณไม่มีกิจกรรมหรืองานที่ต้องทำ

อัปเดตเขตเวลา

เลือกลิงก์นี้หากคุณต้องการเปลี่ยนเขตเวลาที่ใช้โดยปฏิทินของคุณ

อัปเดตการตั้งค่าสภาพอากาศ

เลือกลิงก์นี้หากคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับข้อมูลสภาพอากาศที่แสดงในปฏิทินของคุณ

ใช้การตั้งค่า การแจ้งเตือนข้อความ เพื่อส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมในปฏิทินไปยังโทรศัพท์ของคุณเป็นข้อความตัวอักษร

การตั้งค่า

คำอธิบาย

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในวันที่ต่อไปนี้

เลือกกล่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อรับการแจ้งเตือนที่ส่งถึงโทรศัพท์ของคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในวันที่คุณกำหนด

เลือกกล่องทำเครื่องหมายสำหรับ เฉพาะในช่วงเวลาทำงานเท่านั้น เพื่อป้องกันการส่งการแจ้งเตือนในเวลาอื่น ๆ

การแจ้งเตือนสำหรับการแจ้งเตือนกิจกรรม

เลือกกล่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อรับการแจ้งเตือนสำหรับการแจ้งเตือนกิจกรรม

เลือกกล่องทำเครื่องหมายสำหรับ เฉพาะในช่วงเวลาทำงานเท่านั้น เพื่อป้องกันการส่งการแจ้งเตือนในเวลาอื่น ๆ

กำหนดการปฏิทินรายวัน

เลือกกล่องทำเครื่องหมายนี้จากนั้นระบุเวลาในการส่งปฏิทินประจำวันของคุณ

ตั้งค่าการแจ้งเตือน

เลือกลิงก์นี้เพื่อตั้งค่าการรับส่งข้อความสำหรับบัญชีของคุณ หากคุณยังไม่ได้ทำเช่นนี้ (ตัวเลือกการแจ้งเตือนข้อความจะถูกปิดใช้งานจนกว่าคุณจะตั้งค่าการรับส่งข้อความ)

ใช้การตั้งค่า อีเมลวาระการประชุม เพื่อเลือกว่าจะรับกำหนดการทางอีเมลในแต่ละวันซึ่งจะแสดงกิจกรรมและงานในปฏิทินของคุณหรือไม่

การตั้งค่า

คำอธิบาย

อย่าส่งกำหนดการให้ฉัน

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อไม่ต้องรับอีเมลรายวันที่แสดงกำหนดการของคุณ

ส่งกำหนดการประจำวันให้ฉัน

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อรับอีเมลรายวันที่จะแสดงวาระการประชุมของคุณสำหรับวันตามกิจกรรมในปฏิทินและงานที่คุณได้รับมอบหมาย

จากนั้นเลือกกล่องทำเครื่องหมายสำหรับแต่ละปฏิทินที่คุณต้องการรวมไว้ในวาระประจำวันของคุณ

อัปเดตเขตเวลา

เลือกลิงก์นี้หากคุณต้องการเปลี่ยนเขตเวลาที่ใช้โดยปฏิทินของคุณ

อัปเดตการตั้งค่าสภาพอากาศ

เลือกลิงก์นี้หากคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับข้อมูลสภาพอากาศที่แสดงในปฏิทินของคุณ

ใช้ตัวเลือก การเผยแพร่ปฏิทิน เพื่อสร้างลิงก์ไปยังปฏิทินที่คุณสามารถแชร์กับคนอื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถโพสต์ลิงก์ในหน้าเว็บหรือแชร์ในกลุ่มโซเชียลได้

การตั้งค่า

คำอธิบาย

เลือกปฏิทิน

เลือกปฏิทินที่คุณต้องการแชร์

เลือกสิทธิ์

เลือกว่าคุณต้องการให้คนอื่น ๆ เห็นเวลาที่คุณว่างเท่านั้น รายละเอียดบางส่วนหรือมุมมองแบบเต็มรูปแบบของปฏิทินของคุณ

ปฏิทินวันเกิดจะมีข้อมูลวันเกิดของทุกคนในรายการที่ติดต่อของคุณโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มวันเกิดได้ตลอดเวลา

การตั้งค่า

คำอธิบาย

เปิดใช้งานปฏิทินวันเกิด

เพิ่มปฏิทินวันเกิดและเติมข้อมูลให้กับวันเกิดของที่อยู่ติดต่อของคุณโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคมของคุณในตัวเลือก คน วันเกิดสำหรับผู้ติดต่อเหล่านั้นจะปรากฏในปฏิทินด้วยโดยอัตโนมัติ

ปิดใช้งานปฏิทินวันเกิด

ซ่อนปฏิทินวันเกิด

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×