การตั้งค่าปฏิทินใน Outlook บนเว็บ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ปฏิทินของคุณจะผสานรวมเข้ากับอีเมล ที่ติดต่อ และฟีเจอร์อื่นๆ ของ Outlook บนเว็บ อย่างเต็มรูปแบบ ใช้การตั้งค่า ปฏิทิน เพื่อควบคุมลักษณะที่ปรากฏตามค่าเริ่มต้นและการตั้งค่าสำหรับปฏิทินของคุณ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบวันและเวลาของปฏิทินของคุณ ให้เลือกการตั้งค่า การตั้งค่า >ทั่วไป แล้ว เลือกภูมิภาคและโซนเวลา เลือกโซนเวลาของคุณจากรายการ

ไปที่ตัวเลือก ปฏิทิน ของคุณ

  1. ลงชื่อเข้าสู่Outlook บนเว็บ สำหรับความช่วยเหลือ ดูวิธีการลงชื่อเข้าสู่ Outlook บนเว็บ

  2. ที่ด้านบนของหน้า เลือกการตั้งค่า จากนั้น เลือกปฏิทิน

  3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

การตั้งค่าส่วนบุคคล

ใช้การตั้งค่าส่วนบุคคล เพื่อกำหนดลักษณะที่ปรากฏของปฏิทินของคุณ และเลือกการแสดง หรือซ่อนสภาพอากาศและเหตุการณ์ภายในเครื่อง

ใช้การตั้งค่า ลักษณะที่ปรากฏของปฏิทิน เพื่อควบคุมลักษณะที่ปรากฏของปฏิทินของคุณ

การตั้งค่า

คำอธิบาย

แสดงสัปดาห์ทำงานเป็น

เลือกวันที่ต้องการให้แสดงเมื่อคุณเลือกมุมมอง สัปดาห์การทำงาน ในปฏิทิน

ตั้งค่าชั่วโมงการทำงานของคุณ

เวลานอกเหนือจากการทำงานจะปรากฏเป็นสีที่เข้มกว่าวันอื่นๆ ในปฏิทินของคุณ เมื่อคุณกำลังใช้ ผู้ช่วยจัดกำหนดการ เวลาทำงานของผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะถูกพิจารณาในเวลาประชุมที่แนะนำ

แสดงจำนวนสัปดาห์ในมุมมองรายเดือน

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงจำนวนสัปดาห์เมื่อคุณแสดงปฏิทินในมุมมอง เดือน

เริ่มต้นสัปดาห์แรกของปีในวันที่

ถ้าคุณเปิดใช้ แสดงจำนวนสัปดาห์ในมุมมองรายเดือน คุณจะสามารถเลือกตำแหน่งที่จะเริ่มลำดับวันที่ได้ ได้แก่ วันแรกของปี สัปดาห์ของสี่วันแรก หรือทุกวันในสัปดาห์แรก

แสดงวันแรกของสัปดาห์เป็น

วันที่คุณเลือกในนี้จะปรากฏเป็นวันแรกของสัปดาห์ในมุมมอง สัปดาห์

ความยาวของการประชุมเริ่มต้นในนาที

ตั้งค่าระยะเวลาสำหรับการประชุมเริ่มต้นที from15 นาที หรือสร้างความยาวที่กำหนดเอง

แสดงชั่วโมงเป็น

ตั้งค่าการเพิ่มเวลาในที่ที่ปฏิทินแสดงเวลา ใช้ปุ่มตัวเลือกเพื่อเลือกเพิ่มขึ้นครั้งละ 15 นาที หรือเพิ่มครั้งละ 30 นาที

แสดงปฏิทินเป็น

เลือกสี สว่าง หรือBright อ่อน สำหรับปฏิทินของคุณ

ใช้การตั้งค่าสภาพอากาศ และเหตุการณ์ภายในเครื่อง เพื่อเพิ่มข้อมูลที่ปรับให้เข้ากับตำแหน่งที่ตั้งที่คุณเลือก

การตั้งค่า

คำอธิบาย

สภาพอากาศ

เลือกตัวเลือกแสดงสภาพอากาศ หรือซ่อนสภาพอากาศ

เลือกแท็บฟาเรนไฮต์ หรือเซลเซียส สำหรับมาตราส่วนอุณหภูมิไปใช้

เลือกตำแหน่งที่ตั้งจะแสดงบนปฏิทินของคุณ

เลือกเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งอื่น ถ้าคุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศของ เกินไป

เหตุการณ์ภายในเครื่อง

เลือกการแสดง หรือซ่อนท้องถิ่นเหตุการณ์ในปฏิทินของคุณ

เลือกตัวเลือกแสดงเหตุการณ์ภายในเครื่อง หรือซ่อนเหตุการณ์ภายในเครื่อง

เลือกตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันใช้ หรือเลือกเลือกเมือง และใส่ตำแหน่งที่ตั้ง

การประมวลผลอัตโนมัติ

ใช้การตั้งค่าการประมวลผลอัตโนมัติ เพื่อควบคุมวิธีเพิ่มเหตุการณ์ลงในปฏิทินของคุณและวิธีจัดการเชิญเข้าร่วมประชุม ตอบสนอง และการแจ้งให้ทราบ

ใช้การตั้งค่าเหตุการณ์จากอีเมล เพื่อควบคุมวิธีเหตุการณ์จะถูกเพิ่มในจากอีเมกับปฏิทินของคุณ

การตั้งค่า

คำอธิบาย

ไม่เพิ่มเหตุการณ์ลงในปฏิทินของฉันจากอีเมล

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อให้เหตุการณ์ที่พบในอีเมลที่ไม่เพิ่มลงในปฏิทินของคุณ

เพิ่มเหตุการณ์ลงในปฏิทินของฉันโดยอัตโนมัติจากอีเมล

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเพิ่มเหตุการณ์ที่พบในอีเมลไปถึงปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติ

เพิ่มเหตุการณ์เหล่านี้ลงในปฏิทินของฉันจากอีเมล

เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละชนิดเหตุการณ์ที่คุณต้องเพิ่มจากอีเมลปฏิทินของคุณ

ทำเครื่องหมายเหตุการณ์ที่เป็นส่วนตัวเพื่อให้มีเฉพาะฉันสามารถมองเห็น

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อทำเครื่องหมายเหตุการณ์ที่เป็นส่วนตัว

อัปเดโซนเวลา

เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการเปลี่ยนโซนเวลาที่ใช้ โดยปฏิทินของคุณ

ใช้การตั้งค่าคำเชิญ เพื่อควบคุมวิธีจัดการเชิญเข้าร่วมประชุม ตอบสนอง และการแจ้งให้ทราบ

การตั้งค่า

คำอธิบาย

ลบคำเชิญและการตอบกลับที่ได้อัปเดต

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเอาการเรียกประชุมที่ล้าสมัยและตอบกลับออกจากกล่องจดหมายเข้าของคุณโดยอัตโนมัติ รายการปฏิทินจะยังคงอยู่บนปฏิทิน

ลบการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ส่งต่อ

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อวางการแจ้งเตือนไปข้างหน้าเหตุการณ์ในโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบโดยอัตโนมัติ ตามค่าเริ่มต้น คุณจะได้รับแจ้งเมื่อเหตุการณ์ที่คุณจัดระเบียบจะถูกส่งต่อไปยังผู้รับใหม่ โดยผู้เข้าร่วมเหตุการณ์หนึ่ง เลือกตัวเลือกนี้ไม่มีผลต่อการประมวลผลของการตอบกลับการร้องขอของเหตุการณ์

การแจ้งข่าวสาร

ใช้การตั้งค่าการแจ้งเตือน การตั้งค่าตัวเตือน ส่งการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของคุณ วาระการประชุมของเหตุการณ์ในปฏิทินของคุณได้รับ

การตั้งค่า ตัวเตือน จะควบคุมตัวเตือนเริ่มต้นสำหรับรายการในปฏิทินของคุณ ตามค่าเริ่มต้น ตัวเตือนจะถูกเปิดใช้งานและตั้งค่าไว้ที่ 15 นาทีก่อนที่รายการจะครบกำหนด

การตั้งค่า

คำอธิบาย

แสดงการแจ้งเตือน

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อแสดงตัวเตือนสำหรับรายการปฏิทิน

เล่นเสียงเมื่อตัวเตือนถึงกำหนด

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเล่นเสียงเมื่อตัวเตือนครบกำหนด

ตัวเตือนเริ่มต้น

ใช้การตั้งค่านี้เพื่อตั้งค่าระยะของเหตุการณ์ที่คุณต้องการให้ตัวเตือนเริ่มต้นปรากฏขึ้น

รับกำหนดการทางอีเมลรายวันสำหรับปฏิทินและงาน

เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการได้รับอีเมลของรายวันที่แสดงรายการวาระการประชุมของคุณสำหรับวันโดยยึดตามเหตุการณ์ในปฏิทินของคุณ และงานที่คุณได้รับมอบหมาย

แล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละปฏิทินที่คุณต้องการรวมไว้ในวาระประจำวันของคุณ

อย่าส่งวาระการประชุมในวันที่เมื่อฉันมีไม่มีเหตุการณ์หรืองาน

เลือกตัวเลือกนี้ไม่ได้รับอีเมลที่วาระการประชุมแบบรายวันในวันที่เมื่อคุณมีไม่มีเหตุการณ์หรืองานวันครบกำหนด

อัปเดโซนเวลา

เลือกลิงก์นี้ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนโซนเวลาที่ใช้ โดยปฏิทินของคุณ

อัปเดตการตั้งค่าสภาพอากาศ

เลือกลิงก์นี้ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศที่แสดงในปฏิทินของคุณ

ใช้การตั้งค่าข้อความแจ้งเตือน การส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปฏิทินไปยังโทรศัพท์ของคุณเป็นข้อความ

การตั้งค่า

คำอธิบาย

แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในจำนวนวันต่อไปนี้

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยส่งไปยังโทรศัพท์ของคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในจำนวนวันที่ที่คุณระบุ

เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับเฉพาะระหว่างชั่วโมงทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้แจ้งให้ทราบที่กำลังถูกส่งในบางครั้ง

แจ้งให้ทราบสำหรับเหตุการณ์ตัวเตือน

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการได้รับการแจ้งให้ทราบของตัวเตือนเหตุการณ์

เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับเฉพาะระหว่างชั่วโมงทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้แจ้งให้ทราบที่กำลังถูกส่งในบางครั้ง

กำหนดการปฏิทินรายวัน

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ จากนั้น ให้กำหนดเวลาการส่งวาระการประชุมของปฏิทินของคุณรายวัน

Set up notifications

เลือกการเชื่อมโยงนี้เพื่อตั้งค่าข้อความตัวอักษรสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณถ้าคุณยังไม่ได้ทำไว้ก่อนหน้านี้ (ตัวเลือกการแจ้งเตือนข้อความข้อความจะถูกปิดใช้งานจนกว่าคุณตั้งค่าการส่งข้อความ)

ใช้การตั้งค่าจดหมายวาระการประชุม ให้เลือกว่าจะได้รับวาระการประชุมในอีเมลแต่ละวันที่แสดงเหตุการณ์ในปฏิทินและงานของคุณ

การตั้งค่า

คำอธิบาย

อย่าส่งฉันวาระการประชุมแบบรายวัน

เลือกตัวเลือกนี้จะไม่ได้รับอีเมลของรายวันที่แสดงรายการวาระการประชุมของคุณ

วาระประจำวันการส่งให้ฉัน

เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการได้รับอีเมลของรายวันที่แสดงรายการวาระการประชุมของคุณสำหรับวันโดยยึดตามเหตุการณ์ในปฏิทินของคุณ และงานที่คุณได้รับมอบหมาย

แล้ว เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละปฏิทินที่คุณต้องการรวมไว้ในวาระประจำวันของคุณ

อัปเดโซนเวลา

เลือกลิงก์นี้ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนโซนเวลาที่ใช้ โดยปฏิทินของคุณ

อัปเดตการตั้งค่าสภาพอากาศ

เลือกลิงก์นี้ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศที่แสดงในปฏิทินของคุณ

ปฏิทินที่แชร์

ใช้ตัวเลือกการเผยแพร่ปฏิทิน เพื่อสร้างการเชื่อมโยงกับปฏิทินของคุณคุณสามารถแชร์กับผู้อื่น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถโพสต์ลิงก์บนเว็บเพจ หรือใช้ร่วมกันในกลุ่มทางสังคม

การตั้งค่า

คำอธิบาย

เลือกปฏิทิน

เลือกปฏิทินที่คุณต้องการแชร์

เลือกสิทธิ์

เลือกถ้าคุณต้องการให้ผู้อื่นดูของคุณพร้อมใช้งานครั้งเท่านั้น บางรายละเอียด หรือมุมมองแบบเต็มของปฏิทินของคุณ

ปฏิทินอื่น

ปฏิทินวันเกิดถูกเติม ด้วยวันเกิดที่ทราบของทุกคนในรายการที่ติดต่อของคุณโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถเพิ่มวันเกิดเมื่อใดก็

การตั้งค่า

คำอธิบาย

เปิดใช้งานปฏิทินวันเกิด

เพิ่มปฏิทินวันเกิด และอัตโนมัติเติมข้อมูลนั้น ด้วยวันเกิดของที่ติดต่อของคุณ ถ้าคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคมของคุณในตัวเลือกบุคคลที่ วันเกิดสำหรับที่ติดต่อเหล่านั้นจะปรากฏในปฏิทินโดยอัตโนมัติ

ปิดใช้งานปฏิทินวันเกิด

ซ่อนปฏิทินวันเกิด

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×