การตั้งค่าตัวเลือก 'เล่น' สำหรับวิดีโอในงานนำเสนอของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ตัวเลือกเล่นในPowerPoint เพื่อควบคุมวิธี และเมื่อวิดีโอปรากฏในงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถเล่นวิดีโอในโหมดเต็มหน้าจอ หรือปรับขนาดเป็นขนาดที่คุณระบุ คุณสามารถควบคุมระดับเสียง เล่นวิดีโอซ้ำ (การวนรอบ), และแสดงตัวควบคุมสื่อ

เมื่อต้องการควบคุมวิธีเล่นวิดีโอของคุณ ใช้ตัวเลือกบนแท็บการเล่น ของPowerPoint ribbon แท็บนี้ปรากฏบน ribbon เมื่อคุณเลือกวิดีโอบนสไลด์

แท็บการเล่นเครื่องมือวิดีโอบน ribbon PowerPoint 2016

(ตัวเลือกเหล่านี้สำหรับวิดีโอจะพร้อมใช้งานหลังจากคุณฝัง หรือลิงก์ไปยังไฟล์วิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของคุณ)

เล่นวิดีโอในลำดับคลิ โดยอัตโนมัติ หรือเมื่อคลิก

เคล็ดลับ:    ตั้งค่าตัวเลือกนี้ก่อนที่จะเพิ่มภาพเคลื่อนไหวใด ๆ หรือทริกเกอร์ที่ใช้กับวิดีโอของคุณ เปลี่ยนตัวเลือกนี้เอาภาพเคลื่อนไหวใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอของคุณ

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกเฟรมวิดีโอบนภาพนิ่ง

  ตัวเลือกเล่นสำหรับวิดีโอจากพีซีของคุณเป็น: ในคลิกลำดับ โดยอัตโนมัติ หรือเมื่อคลิกบน
  ระบุว่าคุณต้องการให้วิดีโอเริ่มขึ้นอย่างไรระหว่างการนำเสนอของคุณ
 2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ในรายการ เริ่ม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเล่นวิดีโอของคุณในลำดับคลิ เลือกในคลิกลำดับ

  • เมื่อต้องการเล่นวิดีโอของคุณเมื่อสไลด์ที่ประกอบด้วยวิดีโอปรากฏในมุมมองการนำเสนอสไลด์ เลือกโดยอัตโนมัติ

  • เมื่อต้องการควบคุมเมื่อคุณต้องการเริ่มวิดีโอ โดยคลิกที่ปุ่มเมาส์ เลือกบน (แล้ว เมื่อคุณกำลังนำเสนอในมุมมองการนำเสนอสไลด์ คุณจะเพียงแค่คลิกที่เฟรมวิดีโอเมื่อคุณพร้อมที่จะเล่นวิดีโอ)

   เคล็ดลับ:    เมื่อต้องการหยุดชั่วคราววิดีโอในขณะนั้นจะเล่น คลิกที่นั่น เมื่อต้องการเล่นวิดีโอต่อ คลิกนั้นอีกครั้ง

การเล่นวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ

คุณสามารถเล่นวิดีโอในลักษณะเต็มหน้าภาพนิ่ง (จอ) เมื่อคุณแสดงงานนำเสนอของคุณ ภาพที่ปรากฏอาจมีลักษณะผิดส่วนเมื่อถูกขยาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความละเอียดของแฟ้มวิดีโอต้นฉบับ คุณควรจะแสดงตัวอย่างวิดีโอของคุณเสมอก่อนที่จะรวมไว้ในงานนำเสนอ เพื่อที่ว่าถ้าวิดีโอปรากฏผิดส่วนหรือพร่ามัว คุณก็จะสามารถเลิกทำตัวเลือกเต็มหน้าจอ

ถ้าคุณตั้งค่าวิดีโอให้แสดงแบบเต็มหน้าจอและตั้งค่าให้เริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถลากเฟรมวิดีโอออกจากภาพนิ่งไปยังพื้นที่สีเทาเพื่อให้มองไม่เห็นวิดีโอนั้นบนภาพนิ่งหรือให้กระพริบสักครู่ก่อนที่วิดีโอจะเล่นแบบเต็มหน้าจอ

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกเฟรมวิดีโอบนภาพนิ่งที่คุณต้องการเล่นแบบเต็มหน้าจอ

 2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เล่นเต็มหน้าจอ

ปรับขนาดวิดีโอ

ถ้าคุณไม่ต้องการเล่นภาพยนตร์เต็มหน้าจอ คุณสามารถปรับขนาดภาพยนตร์ให้มีขนาดตามที่คุณต้องการได้

 1. ในมุมมองปกติ เลือกวิดีโอที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการปรับการกำหนดรูปแบบ

  • ให้คลิกที่มุมของจุดจับสำหรับปรับขนาดจนกระทั่งคุณเห็นลูกศรสองหัว จากนั้นลากเพื่อปรับขนาดเฟรม

   ที่จับสำหรับปรับขนาดเป็นลูกศรสองหัว
   • เมื่อต้องการให้จุดศูนย์กลางของวิดีโอในตำแหน่งเดิม กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่ลาก ตามค่าเริ่มต้น นี้รักษาสัดส่วน (ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว) ของวิดีโอขณะที่คุณลาก

   • โดยทั่วไป วิดีโอส่วนใหญ่ มีความละเอียด 640 x 480 มีอัตราส่วนกว้างยาว 4:3 ซึ่งเป็นอัตราส่วนกว้างยาวเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอPowerPoint 2010 อัตราส่วนกว้างยาวเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอPowerPoint 2013 และPowerPoint 2016 คือ 16:9 ถ้าอัตราส่วนกว้างยาวของงานนำเสนอ และแตกวิดีโอ วิดีโอของคุณจะมีลักษณะอย่าง ผิดเพี้ยนเมื่อเล่นเสร็จ

  เมื่อต้องการระบุสัดส่วนความสูงและความกว้างของวิดีโออย่างแม่นยำ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ภายใต้เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บรูปแบบ (PowerPoint 2013 หรือPowerPoint 2016 ) หรือ (PowerPoint 2010 ), แท็บตัวเลือก ในกลุ่มขนาด คลิกเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปไอคอน

  2. คลิก ขนาด จากนั้นภายใต้ มาตราส่วน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว

  3. ภายใต้ขนาด และหมุน ใส่ขนาดในกล่องความสูง และความกว้าง หรือภายใต้มาตราส่วน ในกล่องมาตราส่วนความสูง และความกว้างมาตราส่วน ใส่เปอร์เซ็นต์ของขนาดที่คุณต้องการ สัมพันธ์กับขนาดเดิมของวิดีโอ

เคล็ดลับ:    เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้วิดีโอกระตุกขณะเล่น ภายใต้มาตราส่วน เลือกกล่องกาเครื่องหมายมาตราส่วนที่ดีที่สุดสำหรับการนำเสนอสไลด์

การแสดงตัวอย่างวิดีโอ

 • ในมุมมองปกติ ให้คลิกเฟรมวิดีโอ

 • คลิก เล่น

  นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือก เล่น ในกลุ่ม แสดงตัวอย่าง ทั้งบนแท็บ รูปแบบ และแท็บ การเล่น ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ

การตั้งค่าระดับเสียงของวิดีโอ

 • ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้คลิก ระดับเสียง แล้วเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ต่ำ

  • ปานกลาง

  • สูง

  • ปิดเสียง

เคล็ดลับ:    คุณยังสามารถตั้งค่าระดับเสียง โดยใช้แถบเลื่อนระดับเสียงบนแถบควบคุมการเล่น

การซ่อนวิดีโอเมื่อไม่มีการเล่น

ในขณะแสดงงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถซ่อนวิดีโอของคุณจนกว่าคุณพร้อมที่จะเล่น อย่างไรก็ตาม คุณควรสร้างอัตโนมัติ หรือการทริกเกอร์ภาพเคลื่อนไหวเพื่อเริ่มเล่น หรือคุณจะไม่เห็นเล่นวิดีโอในระหว่างการนำเสนอสไลด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ หรือถูกทริกเกอร์ ดูการทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว

 • ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนขณะที่ไม่มีการเล่น

การวนรอบวิดีโอ

เมื่อต้องการเล่นวิดีโอของคุณซ้ำและต่อเนื่องในระหว่างงานนำเสนอ คุณสามารถใช้คุณลักษณะวนรอบได้

 • ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด

การกรอกลับวิดีโอเมื่อเล่นเสร็จ

เมื่อต้องการกรอกลับวิดีโอของคุณหลังจากเล่นเสร็จแล้วในระหว่างการนำเสนอ ให้ทำดังต่อไปนี้

 • ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กรอกลับเมื่อเล่นเสร็จ

การแสดงตัวควบคุมสื่อ

เมื่อต้องการแสดงตัวควบคุมสื่อในระหว่างการนำเสนอของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

 • บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงตัวควบคุมสื่อ

เมื่อต้องการควบคุมวิธีเล่นวิดีโอของคุณ ใช้ตัวเลือกบนแท็บการเล่น ของPowerPoint ribbon แท็บนี้ปรากฏบน ribbon เมื่อคุณเลือกวิดีโอบนสไลด์

ควบคุมการเล่นไฟล์วิดีโอที่แทรกจากคอมพิวเตอร์

(ตัวเลือกเหล่านี้สำหรับวิดีโอจะพร้อมใช้งานหลังจากคุณฝัง หรือลิงก์ไปยังไฟล์วิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของคุณ)

การเล่นวิดีโอโดยอัตโนมัติหรือเมื่อคลิก

เคล็ดลับ:    ตั้งค่าตัวเลือกนี้ก่อนที่จะเพิ่มภาพเคลื่อนไหวใด ๆ หรือทริกเกอร์ที่ใช้กับวิดีโอของคุณ เปลี่ยนตัวเลือกนี้เอาภาพเคลื่อนไหวใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอของคุณ

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกเฟรมวิดีโอบนภาพนิ่ง

  ตัวเลือกวิดีโอ
  ระบุว่าคุณต้องการให้วิดีโอเริ่มขึ้นอย่างไรระหว่างการนำเสนอของคุณ
 2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ในรายการ เริ่ม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเล่นวิดีโอของคุณเมื่อสไลด์ที่ประกอบด้วยวิดีโอปรากฏในมุมมองการนำเสนอสไลด์ เลือกโดยอัตโนมัติ

  • เมื่อต้องการควบคุมเมื่อคุณต้องการเริ่มวิดีโอ ด้วยการคลิกเมาส์ เลือกบน (แล้ว เมื่อคุณกำลังนำเสนอในมุมมองการนำเสนอสไลด์ คุณจะเพียงแค่คลิกที่เฟรมวิดีโอเมื่อคุณพร้อมที่จะเล่นวิดีโอ)

   เคล็ดลับ:    คุณสามารถหยุดวิดีโอในขณะนั้นจะเล่น โดยคลิกที่ เมื่อต้องการเล่นวิดีโอต่อ คลิกนั้นอีกครั้ง

การเล่นวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ

คุณสามารถเล่นวิดีโอในลักษณะเต็มหน้าภาพนิ่ง (จอ) เมื่อคุณแสดงงานนำเสนอของคุณ ภาพที่ปรากฏอาจมีลักษณะผิดส่วนเมื่อถูกขยาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความละเอียดของแฟ้มวิดีโอต้นฉบับ คุณควรจะแสดงตัวอย่างวิดีโอของคุณเสมอก่อนที่จะรวมไว้ในงานนำเสนอ เพื่อที่ว่าถ้าวิดีโอปรากฏผิดส่วนหรือพร่ามัว คุณก็จะสามารถเลิกทำตัวเลือกเต็มหน้าจอ

ถ้าคุณตั้งค่าวิดีโอให้แสดงแบบเต็มหน้าจอและตั้งค่าให้เริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถลากเฟรมวิดีโอออกจากภาพนิ่งไปยังพื้นที่สีเทาเพื่อให้มองไม่เห็นวิดีโอนั้นบนภาพนิ่งหรือให้กระพริบสักครู่ก่อนที่วิดีโอจะเล่นแบบเต็มหน้าจอ

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกเฟรมวิดีโอบนภาพนิ่งที่คุณต้องการเล่นแบบเต็มหน้าจอ

 2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เล่นเต็มหน้าจอ

ปรับขนาดวิดีโอ

ถ้าคุณไม่ต้องการเล่นภาพยนตร์เต็มหน้าจอ คุณสามารถปรับขนาดภาพยนตร์ให้มีขนาดตามที่คุณต้องการได้

 1. ในมุมมองปกติ เลือกวิดีโอที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการปรับการกำหนดรูปแบบ

  • ให้คลิกที่มุมของจุดจับสำหรับปรับขนาดจนกระทั่งคุณเห็นลูกศรสองหัว จากนั้นลากเพื่อปรับขนาดเฟรม

   ที่จับสำหรับปรับขนาดเป็นลูกศรสองหัว
   • เมื่อต้องการให้จุดศูนย์กลางของวิดีโอในตำแหน่งเดิม กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่ลาก ตามค่าเริ่มต้น นี้รักษาสัดส่วน (ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว) ของวิดีโอขณะที่คุณลาก

   • โดยทั่วไป วิดีโอส่วนใหญ่ มีความละเอียด 640 x 480 มีอัตราส่วนกว้างยาว 4:3 ซึ่งเป็นอัตราส่วนกว้างยาวเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอPowerPoint 2010 อัตราส่วนกว้างยาวเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอPowerPoint 2013 และPowerPoint 2016 คือ 16:9 ถ้าอัตราส่วนกว้างยาวของงานนำเสนอ และแตกวิดีโอ วิดีโอของคุณจะมีลักษณะอย่าง ผิดเพี้ยนเมื่อเล่นเสร็จ

  เมื่อต้องการระบุสัดส่วนความสูงและความกว้างของวิดีโออย่างแม่นยำ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ภายใต้เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บรูปแบบ (PowerPoint 2013 หรือPowerPoint 2016 ) หรือ (PowerPoint 2010 ), แท็บตัวเลือก ในกลุ่มขนาด คลิกเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปไอคอน

  2. คลิก ขนาด จากนั้นภายใต้ มาตราส่วน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว

  3. ภายใต้ขนาด และหมุน ใส่ขนาดในกล่องความสูง และความกว้าง หรือภายใต้มาตราส่วน ในกล่องมาตราส่วนความสูง และความกว้างมาตราส่วน ใส่เปอร์เซ็นต์ของขนาดที่คุณต้องการ สัมพันธ์กับขนาดเดิมของวิดีโอ

เคล็ดลับ:    เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้วิดีโอกระตุกขณะเล่น ภายใต้มาตราส่วน เลือกกล่องกาเครื่องหมายมาตราส่วนที่ดีที่สุดสำหรับการนำเสนอสไลด์

การแสดงตัวอย่างวิดีโอ

 • ในมุมมองปกติ ให้คลิกเฟรมวิดีโอ

 • คลิก เล่น

  นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือก เล่น ในกลุ่ม แสดงตัวอย่าง ทั้งบนแท็บ รูปแบบ และแท็บ การเล่น ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ

การตั้งค่าระดับเสียงของวิดีโอ

 • ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้คลิก ระดับเสียง แล้วเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ต่ำ

  • ปานกลาง

  • สูง

  • ปิดเสียง

เคล็ดลับ:    คุณยังสามารถตั้งค่าระดับเสียง โดยใช้แถบเลื่อนระดับเสียงบนแถบควบคุมการเล่น

การซ่อนวิดีโอเมื่อไม่มีการเล่น

ในขณะแสดงงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถซ่อนวิดีโอของคุณจนกว่าคุณพร้อมที่จะเล่น อย่างไรก็ตาม คุณควรสร้างอัตโนมัติ หรือการทริกเกอร์ภาพเคลื่อนไหวเพื่อเริ่มเล่น หรือคุณจะไม่เห็นเล่นวิดีโอในระหว่างการนำเสนอสไลด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ หรือถูกทริกเกอร์ ดูการทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว

 • ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนขณะที่ไม่มีการเล่น

การวนรอบวิดีโอ

เมื่อต้องการเล่นวิดีโอของคุณซ้ำและต่อเนื่องในระหว่างงานนำเสนอ คุณสามารถใช้คุณลักษณะวนรอบได้

 • ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด

การกรอกลับวิดีโอเมื่อเล่นเสร็จ

เมื่อต้องการกรอกลับวิดีโอของคุณหลังจากเล่นเสร็จแล้วในระหว่างการนำเสนอ ให้ทำดังต่อไปนี้

 • ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กรอกลับเมื่อเล่นเสร็จ

การแสดงตัวควบคุมสื่อ

เมื่อต้องการแสดงตัวควบคุมสื่อในระหว่างการนำเสนอของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้

 • บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม ตั้งค่า ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงตัวควบคุมสื่อ

ปรับขนาดภาพยนตร์

ถ้าคุณไม่ต้องการเล่นภาพยนตร์เต็มหน้าจอ คุณสามารถปรับขนาดภาพยนตร์ให้มีขนาดตามที่คุณต้องการได้

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกภาพยนตร์ที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. ภายใต้เครื่องมือภาพยนตร์ บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มขนาด คลิกเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปไอคอน

  แท็บตัวเลือกเครื่องมือภาพยนตร์

 3. เมื่อต้องการรักษาสัดส่วนระหว่างความสูงและความกว้างของภาพยนตร์ ให้คลิกแท็บ ขนาด แล้วภายใต้ มาตราส่วน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ภายใต้ ขนาดและการหมุน ให้ใส่ขนาดในกล่อง ความสูง และ ความกว้าง

  • ภายใต้ มาตราส่วน ในกล่อง ความสูง และ ความกว้าง ให้ใส่เปอร์เซ็นต์ของขนาดที่คุณต้องการซึ่งสัมพันธ์กับขนาดเดิมของภาพยนตร์

เคล็ดลับ   

 • เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ข้ามภาพยนตร์ไปขณะเล่น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย มาตราส่วนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการนำเสนอภาพนิ่ง

 • นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับขนาดภาพยนตร์ได้ด้วยการลากเส้นขอบของภาพยนตร์ เมื่อต้องการให้ภาพยนตร์มีตำแหน่งกึ่งกลางเดียวกัน ให้กด CTRL ค้างไว้ขณะลาก ตามค่าเริ่มต้น Office PowerPoint 2007 จะรักษาสัดส่วน (ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว) ของภาพยนตร์ไว้ขณะคุณลาก ปกติภาพยนตร์ที่มีความละเอียด 640 x 480 จะมีอัตราส่วนกว้างยาวเป็น 4:3 ซึ่งเป็นอัตราส่วนกว้างยาวสำหรับงานนำเสนอ PowerPoint ส่วนมาก ถ้าอัตราส่วนกว้างยาวของงานนำเสนอและภาพยนตร์แตกต่างกัน ภาพยนตร์ของคุณจะดูบิดเบี้ยวขณะเล่น

ซ่อนเฟรมภาพยนตร์

คุณอาจต้องการทำให้กรอบภาพยนตร์มองไม่เห็นเพื่อป้องกันไม่ให้จะปรากฏขึ้นในระหว่างงานนำเสนอ และทำให้งานหายไปจากภาพนิ่งหลังจากงานนำเสนอ ถ้าคุณตั้งค่าตัวเลือกนี้และตัวเลือกเล่นแบบเต็มหน้าจอภาพยนตร์จะไม่ปรากฏอยู่บนสไลด์ของคุณทั้งหมด (แม้ว่าคุณอาจเห็นได้แบบรวดเร็วบนภาพนิ่งก่อนที่จะเล่นแบบเต็มหน้าจอ) เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ flash สั้น ๆ ลากเฟรมภาพยนตร์ปิดสไลด์

สิ่งสำคัญ     ถ้าคุณลากเฟรมภาพยนตร์ออกจากภาพนิ่งหรือซ่อนเฟรมภาพยนตร์ คุณต้องตั้งค่าภาพยนตร์ให้เล่นโดยอัตโนมัติ หรือโดยตัวควบคุมชนิดอื่นบางชนิด เช่นทริกเกอร์ ซึ่งทริกเกอร์คือสิ่งที่อยู่บนภาพนิ่งของคุณ เช่น รูปภาพ รูปร่าง ปุ่ม ย่อหน้าของข้อความ หรือกล่องข้อความ ที่เริ่มการกระทำเมื่อคุณคลิก

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกที่เฟรมภาพยนตร์บนภาพนิ่ง

 2. ภายใต้ เครื่องมือภาพยนตร์ บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม ตัวเลือกภาพยนตร์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนระหว่างการนำเสนอ

  แท็บตัวเลือกเครื่องมือภาพยนตร์

แม้ว่าเฟรมภาพยนตร์สามารถมองเห็นได้ในมุมมองปกติเสมอ คุณยังสามารถลากเฟรมภาพยนตร์ออกจากภาพนิ่งเพื่อซ่อนเฟรมภาพยนตร์ได้

หน่วงเวลาเริ่มเล่นภาพยนตร์

คุณสามารถปรับการตั้งค่าสำหรับเวลาในการเล่นแฟ้มภาพยนตร์ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการให้ผ่านไป 5 วินาที แล้วจึงเริ่มเล่นภาพยนตร์ แทนที่จะให้เล่นภาพยนตร์ตั้งแต่เริ่มต้น

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกที่เฟรมภาพยนตร์บนภาพนิ่ง

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ให้คลิก การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

  รูปแท็บภาพเคลื่อนไหว

 3. ในบานหน้าต่างงาน การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง ให้คลิกลูกศรทางด้านขวาของภาพยนตร์ที่เลือก แล้วคลิก ตัวเลือกลักษณะพิเศษ

  ไอคอนภาพยนตร์ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสัญลักษณ์บนปุ่มเล่นของเครื่องเล่น VCR หรือ DVD จะปรากฏอยู่เหนือแถบทริกเกอร์

  ลักษณะพิเศษของภาพยนตร์ในรายการบานหน้าต่างงาน

 4. คลิกแท็บ ลักษณะพิเศษ จากนั้นภายใต้ เริ่มเล่น ให้คลิก ตั้งแต่เวลา แล้วใส่จำนวนวินาทีทั้งหมดในการหน่วงเวลา

กรอภาพยนตร์กลับหลังจากเล่นเสร็จ

เมื่อคุณตั้งค่าให้กรอกลับภาพยนตร์ภาพยนตร์จะกลับไปที่เฟรมแรกโดยอัตโนมัติ แล้วหยุดเล่นหลังจากเล่นเสร็จแล้วหนึ่งครั้ง

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกที่เฟรมภาพยนตร์บนภาพนิ่ง

 2. ภายใต้ เครื่องมือภาพยนตร์ บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม ตัวเลือกภาพยนตร์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กรอภาพยนตร์กลับหลังจากเล่นแล้ว

  แท็บตัวเลือกเครื่องมือภาพยนตร์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

สร้างงานนำเสนอที่ทำงานโดยอัตโนมัติ

เปิดงานนำเสนอของคุณเป็นวิดีโอ

เพิ่มและการเล่นเสียงในงานนำเสนอ

ตั้งค่าการกำหนดเวลาและความเร็วของการเปลี่ยนภาพ

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×