การตั้งค่าตัวเลือก 'เล่น' สำหรับวิดีโอในงานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้ตัวเลือกเล่นในPowerPoint เพื่อควบคุมวิธี และเมื่อวิดีโอปรากฏในงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถเล่นวิดีโอในโหมดเต็มหน้าจอ หรือปรับขนาดเป็นขนาดที่คุณระบุ คุณสามารถควบคุมระดับเสียง เล่นวิดีโอซ้ำ (การวนรอบ), และแสดงตัวควบคุมสื่อ

ตัวเลือกเล่นเหล่านี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับวิดีโอออนไลน์ เช่น YouTube วิดีโอ พวกเขาจะพร้อมใช้งานสำหรับวิดีโอที่แทรกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ เครือข่าย หรือ OneDrive

เมื่อต้องการควบคุมวิธีเล่นวิดีโอของคุณ ใช้ตัวเลือกบนแท็บการเล่น ของPowerPoint ribbon แท็บนี้ปรากฏบน ribbon เมื่อคุณเลือกวิดีโอบนสไลด์

แท็บการเล่นเครื่องมือวิดีโอบน ribbon PowerPoint 2016

(ตัวเลือกเหล่านี้สำหรับวิดีโอจะพร้อมใช้งานหลังจากคุณฝัง หรือลิงก์ไปยังไฟล์วิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของคุณ)

เล่นวิดีโอในลำดับคลิ โดยอัตโนมัติ หรือเมื่อคลิก

เคล็ดลับ:    ตั้งค่าตัวเลือกนี้ก่อนที่จะเพิ่มภาพเคลื่อนไหวใด ๆ หรือทริกเกอร์ที่ใช้กับวิดีโอของคุณ เปลี่ยนตัวเลือกนี้เอาภาพเคลื่อนไหวใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอของคุณ

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกที่เฟรมวิดีโอบนสไลด์

  ตัวเลือกการเล่นวิดีโอจากพีซีของคุณคือ: ตามลำดับตามการคลิก โดยอัตโนมัติ หรือเมื่อคลิก
  ระบุว่าคุณต้องการให้วิดีโอเริ่มขึ้นอย่างไรระหว่างการนำเสนอของคุณ
 2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ในรายการ เริ่ม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเล่นวิดีโอของคุณในลำดับคลิ เลือกในคลิกลำดับ

  • เมื่อต้องการเล่นวิดีโอของคุณเมื่อสไลด์ที่ประกอบด้วยวิดีโอปรากฏในมุมมองการนำเสนอสไลด์ เลือกโดยอัตโนมัติ

  • เมื่อต้องการควบคุมเมื่อคุณต้องการเริ่มวิดีโอ โดยคลิกที่ปุ่มเมาส์ เลือกบน (แล้ว เมื่อคุณกำลังนำเสนอในมุมมองการนำเสนอสไลด์ คุณจะเพียงแค่คลิกที่เฟรมวิดีโอเมื่อคุณพร้อมที่จะเล่นวิดีโอ)

   เคล็ดลับ:    เมื่อต้องการหยุดชั่วคราววิดีโอในขณะนั้นจะเล่น คลิกที่นั่น เมื่อต้องการเล่นวิดีโอต่อ คลิกนั้นอีกครั้ง

เล่นวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ

คุณสามารถเล่นวิดีโอในลักษณะเต็มหน้าสไลด์ (จอ) เมื่อคุณแสดงงานนำเสนอของคุณ ภาพที่ปรากฏอาจมีลักษณะผิดส่วนเมื่อถูกขยาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความละเอียดของไฟล์วิดีโอต้นฉบับของคุณ คุณควรจะแสดงตัวอย่างวิดีโอก่อนที่จะรวมวิดีโอไว้ในงานนำเสนอของคุณเสมอ หากวิดีโอผิดส่วนหรือพร่ามัว จะได้เลิกทำตัวเลือกเต็มหน้าจอได้

ถ้าคุณตั้งค่าวิดีโอให้แสดงแบบเต็มหน้าจอและตั้งค่าให้เริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถลากเฟรมวิดีโอออกจากสไลด์ไปยังพื้นที่สีเทา เพื่อให้มองไม่เห็นวิดีโอนั้นบนสไลด์หรือให้กะพริบสักครู่ก่อนที่วิดีโอจะเล่นแบบเต็มหน้าจอ

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกเฟรมวิดีโอบนสไลด์ที่คุณต้องการเล่นแบบเต็มหน้าจอ

 2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เล่นเต็มหน้าจอ

ปรับขนาดวิดีโอ

ถ้าคุณไม่ต้องการเล่นวิดีโอเต็มหน้าจอ คุณสามารถปรับขนาดเป็นขนาดที่คุณต้องการ

 1. ในมุมมองปกติ เลือกวิดีโอที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการปรับการกำหนดรูปแบบ

  • ให้คลิกที่มุมของจุดจับสำหรับปรับขนาดจนกระทั่งคุณเห็นลูกศรสองหัว จากนั้นลากเพื่อปรับขนาดเฟรม

   ที่จับสำหรับปรับขนาดเป็นลูกศรสองหัว
   • เมื่อต้องการให้จุดศูนย์กลางของวิดีโอในตำแหน่งเดิม กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่ลาก ตามค่าเริ่มต้น นี้รักษาสัดส่วน (ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว) ของวิดีโอขณะที่คุณลาก

   • โดยทั่วไป วิดีโอส่วนใหญ่ มีความละเอียด 640 x 480 มีอัตราส่วนกว้างยาว 4:3 ซึ่งเป็นอัตราส่วนกว้างยาวเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอPowerPoint 2010 อัตราส่วนกว้างยาวเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอในPowerPoint 2013 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าคือ 16:9 ถ้าอัตราส่วนกว้างยาวของงานนำเสนอ และแตกวิดีโอ วิดีโอของคุณจะมีลักษณะอย่าง ผิดเพี้ยนเมื่อเล่นเสร็จ

  เมื่อต้องการระบุสัดส่วนความสูงและความกว้างของวิดีโออย่างแม่นยำ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ภายใต้เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บรูปแบบ (PowerPoint 2013 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า) หรือ (PowerPoint 2010 ), แท็บตัวเลือก ในกลุ่มขนาด คลิกเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปไอคอน

  2. คลิกขนาด และภายใต้มาตราส่วน เลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อกอัตราส่วนกว้างยาว

  3. ภายใต้ขนาด และหมุน ใส่ขนาดในกล่องความสูง และความกว้าง หรือภายใต้มาตราส่วน ในกล่องมาตราส่วนความสูง และความกว้างมาตราส่วน ใส่เปอร์เซ็นต์ของขนาดที่คุณต้องการ สัมพันธ์กับขนาดเดิมของวิดีโอ

เคล็ดลับ:    เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้วิดีโอกระตุกขณะเล่น ภายใต้มาตราส่วน เลือกกล่องกาเครื่องหมายมาตราส่วนที่ดีที่สุดสำหรับการนำเสนอสไลด์

การแสดงตัวอย่างวิดีโอ

 • ในมุมมองปกติ ให้คลิกเฟรมวิดีโอ

 • คลิก เล่น

  นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือก เล่น ในกลุ่ม แสดงตัวอย่าง ทั้งบนแท็บ รูปแบบ และแท็บ การเล่น ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ

ตั้งค่าระดับเสียงของวิดีโอ

 • ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้คลิก ระดับเสียง แล้วเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เบา

  • ปานกลาง

  • ดัง

  • ปิดเสียง

เคล็ดลับ:    คุณยังสามารถตั้งค่าระดับเสียง โดยใช้แถบเลื่อนระดับเสียงบนแถบควบคุมการเล่น

ซ่อนวิดีโอเมื่อไม่ได้เล่น

ในขณะแสดงงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถซ่อนวิดีโอของคุณจนกว่าคุณพร้อมที่จะเล่น อย่างไรก็ตาม คุณควรสร้างอัตโนมัติ หรือการทริกเกอร์ภาพเคลื่อนไหวเพื่อเริ่มเล่น หรือคุณจะไม่เห็นเล่นวิดีโอในระหว่างการนำเสนอสไลด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ หรือถูกทริกเกอร์ ดูการทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว

 • ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนขณะที่ไม่มีการเล่น

วนรอบวิดีโอซ้ำ

เมื่อต้องการเล่นวิดีโอของคุณซ้ำและต่อเนื่องในระหว่างงานนำเสนอ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์วนรอบได้

 • ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด

กรอวิดีโอกลับเมื่อเล่นเสร็จ

เมื่อต้องการกรอวิดีโอกลับเมื่อเล่นในระหว่างงานนำเสนอของคุณ ทำต่อไปนี้:

 • ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กรอกลับเมื่อเล่นเสร็จ

แสดงตัวควบคุมสื่อ

เมื่อต้องการแสดงตัวควบคุมสื่อในระหว่างงานนำเสนอของคุณ ทำต่อไปนี้:

 • บนแท็บนำเสนอสไลด์ ในกลุ่มการตั้งค่า เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงตัวควบคุมสื่อ

เมื่อต้องการควบคุมวิธีเล่นวิดีโอของคุณ ใช้ตัวเลือกบนแท็บการเล่น ของPowerPoint ribbon แท็บนี้ปรากฏบน ribbon เมื่อคุณเลือกวิดีโอบนสไลด์

ควบคุมการเล่นไฟล์วิดีโอที่แทรกจากคอมพิวเตอร์

(ตัวเลือกเหล่านี้สำหรับวิดีโอจะพร้อมใช้งานหลังจากคุณฝัง หรือลิงก์ไปยังไฟล์วิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของคุณ)

เล่นวิดีโอโดยอัตโนมัติหรือเมื่อคลิก

เคล็ดลับ:    ตั้งค่าตัวเลือกนี้ก่อนที่จะเพิ่มภาพเคลื่อนไหวใด ๆ หรือทริกเกอร์ที่ใช้กับวิดีโอของคุณ เปลี่ยนตัวเลือกนี้เอาภาพเคลื่อนไหวใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอของคุณ

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกที่เฟรมวิดีโอบนสไลด์

  ตัวเลือกวิดีโอ
  ระบุว่าคุณต้องการให้วิดีโอเริ่มขึ้นอย่างไรระหว่างการนำเสนอของคุณ
 2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ในรายการ เริ่ม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเล่นวิดีโอของคุณเมื่อสไลด์ที่ประกอบด้วยวิดีโอปรากฏในมุมมองการนำเสนอสไลด์ เลือกโดยอัตโนมัติ

  • เมื่อต้องการควบคุมเมื่อคุณต้องการเริ่มวิดีโอ ด้วยการคลิกเมาส์ เลือกบน (แล้ว เมื่อคุณกำลังนำเสนอในมุมมองการนำเสนอสไลด์ คุณจะเพียงแค่คลิกที่เฟรมวิดีโอเมื่อคุณพร้อมที่จะเล่นวิดีโอ)

   เคล็ดลับ:    คุณสามารถหยุดวิดีโอในขณะนั้นจะเล่น โดยคลิกที่ เมื่อต้องการเล่นวิดีโอต่อ คลิกนั้นอีกครั้ง

เล่นวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ

คุณสามารถเล่นวิดีโอในลักษณะเต็มหน้าสไลด์ (จอ) เมื่อคุณแสดงงานนำเสนอของคุณ ภาพที่ปรากฏอาจมีลักษณะผิดส่วนเมื่อถูกขยาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความละเอียดของไฟล์วิดีโอต้นฉบับของคุณ คุณควรจะแสดงตัวอย่างวิดีโอก่อนที่จะรวมวิดีโอไว้ในงานนำเสนอของคุณเสมอ หากวิดีโอผิดส่วนหรือพร่ามัว จะได้เลิกทำตัวเลือกเต็มหน้าจอได้

ถ้าคุณตั้งค่าวิดีโอให้แสดงแบบเต็มหน้าจอและตั้งค่าให้เริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถลากเฟรมวิดีโอออกจากสไลด์ไปยังพื้นที่สีเทา เพื่อให้มองไม่เห็นวิดีโอนั้นบนสไลด์หรือให้กะพริบสักครู่ก่อนที่วิดีโอจะเล่นแบบเต็มหน้าจอ

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกเฟรมวิดีโอบนสไลด์ที่คุณต้องการเล่นแบบเต็มหน้าจอ

 2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เล่นเต็มหน้าจอ

ปรับขนาดวิดีโอ

ถ้าคุณไม่ต้องการเล่นวิดีโอเต็มหน้าจอ คุณสามารถปรับขนาดเป็นขนาดที่คุณต้องการ

 1. ในมุมมองปกติ เลือกวิดีโอที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการปรับการกำหนดรูปแบบ

  • ให้คลิกที่มุมของจุดจับสำหรับปรับขนาดจนกระทั่งคุณเห็นลูกศรสองหัว จากนั้นลากเพื่อปรับขนาดเฟรม

   ที่จับสำหรับปรับขนาดเป็นลูกศรสองหัว
   • เมื่อต้องการให้จุดศูนย์กลางของวิดีโอในตำแหน่งเดิม กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่ลาก ตามค่าเริ่มต้น นี้รักษาสัดส่วน (ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว) ของวิดีโอขณะที่คุณลาก

   • โดยทั่วไป วิดีโอส่วนใหญ่ มีความละเอียด 640 x 480 มีอัตราส่วนกว้างยาว 4:3 ซึ่งเป็นอัตราส่วนกว้างยาวเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอPowerPoint 2010 อัตราส่วนกว้างยาวเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอในPowerPoint 2013 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าคือ 16:9 ถ้าอัตราส่วนกว้างยาวของงานนำเสนอ และแตกวิดีโอ วิดีโอของคุณจะมีลักษณะอย่าง ผิดเพี้ยนเมื่อเล่นเสร็จ

  เมื่อต้องการระบุสัดส่วนความสูงและความกว้างของวิดีโออย่างแม่นยำ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ภายใต้เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บรูปแบบ (PowerPoint 2013 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า) หรือ (PowerPoint 2010 ), แท็บตัวเลือก ในกลุ่มขนาด คลิกเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปไอคอน

  2. คลิกขนาด และภายใต้มาตราส่วน เลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อกอัตราส่วนกว้างยาว

  3. ภายใต้ขนาด และหมุน ใส่ขนาดในกล่องความสูง และความกว้าง หรือภายใต้มาตราส่วน ในกล่องมาตราส่วนความสูง และความกว้างมาตราส่วน ใส่เปอร์เซ็นต์ของขนาดที่คุณต้องการ สัมพันธ์กับขนาดเดิมของวิดีโอ

เคล็ดลับ:    เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้วิดีโอกระตุกขณะเล่น ภายใต้มาตราส่วน เลือกกล่องกาเครื่องหมายมาตราส่วนที่ดีที่สุดสำหรับการนำเสนอสไลด์

การแสดงตัวอย่างวิดีโอ

 • ในมุมมองปกติ ให้คลิกเฟรมวิดีโอ

 • คลิก เล่น

  นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือก เล่น ในกลุ่ม แสดงตัวอย่าง ทั้งบนแท็บ รูปแบบ และแท็บ การเล่น ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ

ตั้งค่าระดับเสียงของวิดีโอ

 • ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้คลิก ระดับเสียง แล้วเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เบา

  • ปานกลาง

  • ดัง

  • ปิดเสียง

เคล็ดลับ:    คุณยังสามารถตั้งค่าระดับเสียง โดยใช้แถบเลื่อนระดับเสียงบนแถบควบคุมการเล่น

ซ่อนวิดีโอเมื่อไม่ได้เล่น

ในขณะแสดงงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถซ่อนวิดีโอของคุณจนกว่าคุณพร้อมที่จะเล่น อย่างไรก็ตาม คุณควรสร้างอัตโนมัติ หรือการทริกเกอร์ภาพเคลื่อนไหวเพื่อเริ่มเล่น หรือคุณจะไม่เห็นเล่นวิดีโอในระหว่างการนำเสนอสไลด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติ หรือถูกทริกเกอร์ ดูการทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว

 • ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนขณะที่ไม่มีการเล่น

วนรอบวิดีโอซ้ำ

เมื่อต้องการเล่นวิดีโอของคุณซ้ำและต่อเนื่องในระหว่างงานนำเสนอ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์วนรอบได้

 • ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด

กรอวิดีโอกลับเมื่อเล่นเสร็จ

เมื่อต้องการกรอวิดีโอกลับเมื่อเล่นในระหว่างงานนำเสนอของคุณ ทำต่อไปนี้:

 • ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กรอกลับเมื่อเล่นเสร็จ

แสดงตัวควบคุมสื่อ

เมื่อต้องการแสดงตัวควบคุมสื่อในระหว่างงานนำเสนอของคุณ ทำต่อไปนี้:

 • บนแท็บนำเสนอสไลด์ ในกลุ่มการตั้งค่า เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงตัวควบคุมสื่อ

ปรับขนาดภาพยนตร์

ถ้าคุณไม่ต้องการเล่นวิดีโอเต็มหน้าจอ คุณสามารถปรับขนาดเป็นขนาดที่คุณต้องการ

 1. ในมุมมองปกติ คลิกภาพยนตร์ที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. ภายใต้เครื่องมือภาพยนตร์ บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มขนาด คลิกเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปไอคอน

  แท็บตัวเลือกเครื่องมือภาพยนตร์

 3. เมื่อต้องการรักษาสัดส่วนความสูงและความกว้างของภาพยนตร์ คลิกที่แท็บขนาด และภายใต้มาตราส่วน เลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อกอัตราส่วนกว้างยาว

 4. ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ภายใต้ขนาด และหมุน ใส่ขนาดในกล่องความสูง และความกว้าง

  • ภายใต้มาตราส่วน ในกล่องความสูง และความกว้าง ใส่เปอร์เซ็นต์ของขนาดที่คุณต้องการ สัมพันธ์กับขนาดเดิมของภาพยนตร์

เคล็ดลับ   

 • เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ภาพยนตร์กระตุกขณะเล่น เลือกกล่องกาเครื่องหมายมาตราส่วนที่ดีที่สุดสำหรับการนำเสนอสไลด์

 • คุณยังสามารถปรับขนาดภาพยนตร์ โดยการลากเส้นขอบ เมื่อต้องการให้จุดศูนย์กลางของภาพยนตร์ในตำแหน่งเดิม กด CTRL ค้างไว้ขณะที่ลาก ตามค่าเริ่มต้นOffice PowerPoint 2007 รักษาสัดส่วน (ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว) ของภาพยนตร์ขณะที่คุณลาก โดยทั่วไป ภาพยนตร์ส่วนใหญ่ มีความละเอียด 640 x 480 มีอัตราส่วนกว้างยาว 4:3 ซึ่งเป็นอัตราส่วนกว้างยาวสำหรับงานนำเสนอ PowerPoint ส่วนใหญ่ ถ้าอัตราส่วนกว้างยาวของงานนำเสนอและภาพยนตร์แตกต่างกัน ภาพยนตร์ของคุณจะมีลักษณะอย่างเพี้ยนเมื่อเล่นเสียง

ซ่อนกรอบภาพยนตร์

คุณอาจต้องการทำให้กรอบภาพยนตร์มองไม่เห็นเพื่อป้องกันไม่ให้จะปรากฏขึ้นในระหว่างงานนำเสนอ และทำให้งานหายไปจากภาพนิ่งหลังจากงานนำเสนอ ถ้าคุณตั้งค่าตัวเลือกนี้และตัวเลือกเล่นแบบเต็มหน้าจอภาพยนตร์จะไม่ปรากฏอยู่บนสไลด์ของคุณทั้งหมด (แม้ว่าคุณอาจเห็นได้แบบรวดเร็วบนภาพนิ่งก่อนที่จะเล่นแบบเต็มหน้าจอ) เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ flash สั้น ๆ ลากเฟรมภาพยนตร์ปิดสไลด์

สิ่งสำคัญ     ถ้าคุณลากเฟรมภาพยนตร์ปิดสไลด์ หรือซ่อนเฟรมภาพยนตร์ คุณต้องตั้งภาพยนตร์เพื่อเล่นโดยอัตโนมัติ หรือ ด้วยชนิดอื่น ๆ บางชนิดของตัวควบคุม เช่นทริกเกอร์ ทริกเกอร์คือบางสิ่งบางอย่างบนสไลด์ของคุณ เช่นภาพ รูปร่าง ปุ่ม ย่อหน้าของข้อความ หรือกล่องข้อความ ที่เริ่มต้นการกระทำเมื่อคุณคลิก

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกที่เฟรมภาพยนตร์บนสไลด์

 2. ภายใต้เครื่องมือภาพยนตร์ บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มตัวเลือกภาพยนตร์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายซ่อนในระหว่างการแสดง

  แท็บตัวเลือกเครื่องมือภาพยนตร์

แม้ว่าเฟรมภาพยนตร์จะมองเห็นได้ในมุมมองปกติเสมอ คุณสามารถลากเฟรมภาพยนตร์ปิดสไลด์เพื่อซ่อน

หน่วงเวลาเริ่มของภาพยนตร์

คุณสามารถปรับการตั้งค่าสำหรับเมื่อเล่นแฟ้มภาพยนตร์ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการเริ่มห้าวินาทีลง ในภาพยนตร์ แทนที่ ดู ที่เริ่มต้นของภาพยนตร์

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกที่เฟรมภาพยนตร์บนสไลด์

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ให้คลิก ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

  รูปแท็บภาพเคลื่อนไหว

 3. ในบานหน้าต่างงานภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง คลิกลูกศรทางด้านขวาของภาพยนตร์เลือก แล้ว คลิ กตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

  ไอคอนภาพยนตร์ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสัญลักษณ์บนปุ่มเล่นของเครื่องเล่นแผ่นดีวีดีหรือ VCR ปรากฏขึ้นเหนือแถบทริกเกอร์

  ลักษณะพิเศษของภาพยนตร์ในรายการบานหน้าต่างงาน

 4. คลิกที่แท็บเอฟเฟ็กต์ จากนั้น ภายใต้เริ่มเล่น ให้คลิกจากเวลา แล้ว ใส่จำนวนวินาทีสำหรับความล่าช้า

กรอกลับภาพยนตร์หลังจากที่เล่น

เมื่อคุณตั้งภาพยนตร์ลับ นั้นโดยอัตโนมัติกลับไปยังเฟรมแรก และหยุดเล่นหลังจากเล่นครั้งเดียว

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกที่เฟรมภาพยนตร์บนสไลด์

 2. ภายใต้เครื่องมือภาพยนตร์ บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มตัวเลือกภาพยนตร์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายกรอกลับภาพยนตร์หลังจากเล่น

  แท็บตัวเลือกเครื่องมือภาพยนตร์

ดูเพิ่มเติม

สร้างงานนำเสนอที่ทำงานโดยอัตโนมัติ

เปิดงานนำเสนอของคุณเป็นวิดีโอ

เพิ่มและการเล่นเสียงในงานนำเสนอ

ตั้งค่าการกำหนดเวลาและความเร็วของการเปลี่ยนภาพ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×