การตั้งค่าตัวเลือก 'เล่น' สำหรับวิดีโอในงานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้ตัวเลือกการเล่นในPowerPoint เพื่อควบคุมวิธีการและเวลาที่วิดีโอจะปรากฏในงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถเล่นวิดีโอในโหมดเต็มหน้าจอหรือปรับขนาดให้เป็นขนาดที่คุณระบุได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถควบคุมระดับเสียงเล่นวิดีโอซ้ำๆ (ในลูป) และแสดงตัวควบคุมสื่อ

ตัวเลือกการเล่นเหล่านี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับวิดีโอออนไลน์เช่นวิดีโอ YouTube พวกเขาจะพร้อมใช้งานสำหรับวิดีโอที่แทรกจากคอมพิวเตอร์เครือข่ายหรือ OneDrive ของคุณเท่านั้น

เมื่อต้องการควบคุมวิธีการเล่นวิดีโอของคุณให้ใช้ตัวเลือกบนแท็บการเล่นของ ribbon PowerPoint แท็บนี้จะปรากฏบน ribbon เมื่อคุณเลือกวิดีโอบนสไลด์

แท็บการเล่นเครื่องมือวิดีโอบน ribbon ของ PowerPoint ๒๐๑๖

(ตัวเลือกเหล่านี้สำหรับวิดีโอจะพร้อมใช้งานหลังจากที่คุณฝังหรือลิงก์ไปยังไฟล์วิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของคุณ)

เล่นวิดีโอในลำดับคลิกโดยอัตโนมัติหรือเมื่อคลิก

สิ่งสำคัญ: ตั้งค่าตัวเลือกนี้ก่อนเพิ่มภาพเคลื่อนไหวหรือทริกเกอร์ใดๆ ในวิดีโอของคุณ การเปลี่ยนแปลงตัวเลือกนี้ จะเป็นการเอาภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวีดีโอของคุณออก

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกที่เฟรมวิดีโอบนสไลด์

  ตัวเลือกการเล่นวิดีโอจากพีซีของคุณคือ: ตามลำดับตามการคลิก โดยอัตโนมัติ หรือเมื่อคลิก

  รูป: ระบุวิธีที่คุณต้องการให้วิดีโอเริ่มต้นระหว่างงานนำเสนอของคุณ

 2. ภายใต้เครื่องมือวิดีโอบนแท็บการเล่นในกลุ่มตัวเลือกวิดีโอในรายการเริ่มให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้

  ตัวเลือกการเล่นวิดีโอจากพีซีของคุณคือ: ตามลำดับตามการคลิก โดยอัตโนมัติ หรือเมื่อคลิก

  ตัวเลือก

  เมื่อวิดีโอเล่นในระหว่างการนำเสนอสไลด์

  โดยอัตโนมัติ

  วิดีโอจะเล่นโดยอัตโนมัติเมื่อสไลด์ปรากฏขึ้น

  เมื่อคลิกหรือเมื่อคลิก

  วิดีโอจะเล่นเฉพาะเมื่อคุณคลิกภายในเฟรมวิดีโอ

  ตามลำดับตามการคลิก

  วิดีโอจะเล่นตามลำดับด้วยการดำเนินการอื่นๆที่คุณได้ตั้งโปรแกรมไว้บนสไลด์ (เช่นเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว) ตัวเลือกนี้ไม่จำเป็นต้องมีการคลิกตัวอักษร คุณสามารถทริกเกอร์วิดีโอเพื่อเริ่มต้นด้วย clicker หรือกลไกอื่นที่เรียกใช้การกระทำถัดไปบนสไลด์ (เช่นการกดแป้นลูกศรขวา)

  (ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานในPowerPoint for Office 365 และPowerPoint 2019 นอกจากนี้ยังมีให้ใช้งานในPowerPoint 2016 เวอร์ชัน๑๗๐๙หรือใหม่กว่า)

  เคล็ดลับ:   เมื่อต้องการหยุดวิดีโอชั่วคราวในขณะที่กำลังเล่นให้คลิกที่วิดีโอนั้น เมื่อต้องการเล่นวิดีโอต่อให้คลิกอีกครั้ง

เล่นวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ

คุณสามารถเล่นวิดีโอในลักษณะเต็มหน้าสไลด์ (จอ) เมื่อคุณแสดงงานนำเสนอของคุณ ภาพที่ปรากฏอาจมีลักษณะผิดส่วนเมื่อถูกขยาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความละเอียดของไฟล์วิดีโอต้นฉบับของคุณ คุณควรจะแสดงตัวอย่างวิดีโอก่อนที่จะรวมวิดีโอไว้ในงานนำเสนอของคุณเสมอ หากวิดีโอผิดส่วนหรือพร่ามัว จะได้เลิกทำตัวเลือกเต็มหน้าจอได้

ถ้าคุณตั้งค่าวิดีโอให้แสดงแบบเต็มหน้าจอและตั้งค่าให้เริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถลากเฟรมวิดีโอออกจากสไลด์ไปยังพื้นที่สีเทา เพื่อให้มองไม่เห็นวิดีโอนั้นบนสไลด์หรือให้กะพริบสักครู่ก่อนที่วิดีโอจะเล่นแบบเต็มหน้าจอ

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกเฟรมวิดีโอบนสไลด์ที่คุณต้องการเล่นแบบเต็มหน้าจอ

 2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เล่นเต็มหน้าจอ

ปรับขนาดวิดีโอ

ถ้าคุณไม่ต้องการเล่นภาพยนตร์แบบเต็มหน้าจอคุณสามารถปรับขนาดให้เป็นขนาดที่คุณต้องการได้

 1. ในมุมมองปกติให้เลือกวิดีโอที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการปรับการจัดรูปแบบ:

  • คลิกที่จุดจับสำหรับปรับขนาดมุมจนกว่าคุณจะเห็นลูกศรสองหัวจากนั้นลากเพื่อปรับขนาดเฟรม

   ที่จับสำหรับปรับขนาดเป็นลูกศรสองหัว
   • เมื่อต้องการให้จุดศูนย์กลางของวิดีโออยู่ในตำแหน่งเดิมให้กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่ลาก ตามค่าเริ่มต้นการตั้งค่านี้จะรักษาสัดส่วน (ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว) ของวิดีโอขณะที่คุณลาก

   • โดยทั่วไปแล้ววิดีโอส่วนใหญ่ที่มีความละเอียด๖๔๐ x ๔๘๐มีอัตราส่วนกว้างยาว4:3 ซึ่งยังเป็นอัตราส่วนกว้างยาวเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอPowerPoint 2010 อัตราส่วนกว้างยาวเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอในPowerPoint 2013 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าคือ16:9 ถ้าอัตราส่วนกว้างยาวของงานนำเสนอและวิดีโอแตกต่างกันวิดีโอของคุณจะมีลักษณะผิดเพี้ยนเมื่อเล่น

  เมื่อต้องการระบุสัดส่วนความสูง-ต่อความกว้างที่แม่นยำของวิดีโอ:

  1. ภายใต้เครื่องมือวิดีโอบนแท็บรูปแบบ(PowerPoint 2013 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า) หรือแท็บตัวเลือก(PowerPoint 2010 ) ในกลุ่มขนาดให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปไอคอน

  2. คลิกขนาดจากนั้นภายใต้มาตราส่วนให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อกอัตราส่วนกว้างยาว

  3. ภายใต้ขนาดและการหมุนให้ใส่ขนาดในกล่องความสูงและความกว้างหรือภายใต้มาตราส่วนในกล่องความสูงและความกว้างของมาตราส่วนให้ใส่เปอร์เซ็นต์ของขนาดที่คุณต้องการให้สัมพันธ์กับขนาดเดิมของวิดีโอ

เคล็ดลับ:   เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้วิดีโอข้ามเมื่อเล่นอยู่ภายใต้มาตราส่วนให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายมาตราส่วนที่ดีที่สุดสำหรับการนำเสนอสไลด์

การแสดงตัวอย่างวิดีโอ

 • ในมุมมองปกติ ให้คลิกเฟรมวิดีโอ

 • คลิก เล่น

  นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือก เล่น ในกลุ่ม แสดงตัวอย่าง ทั้งบนแท็บ รูปแบบ และแท็บ การเล่น ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ

ตั้งค่าระดับเสียงของวิดีโอ

 • ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้คลิก ระดับเสียง แล้วเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เบา

  • ปานกลาง

  • ดัง

  • ปิดเสียง

เคล็ดลับ:   นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าระดับเสียงโดยใช้แถบเลื่อนระดับเสียงบนแถบควบคุมการเล่น

ซ่อนวิดีโอเมื่อไม่ได้เล่น

ในขณะที่กำลังนำเสนองานนำเสนอของคุณคุณสามารถซ่อนวิดีโอของคุณได้จนกว่าคุณจะพร้อมที่จะเล่น อย่างไรก็ตามคุณควรสร้างภาพเคลื่อนไหวอัตโนมัติหรือทริกเกอร์เพื่อเริ่มเล่นหรือคุณจะไม่เห็นวิดีโอเล่นในระหว่างการนำเสนอสไลด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวอัตโนมัติหรือทริกเกอร์ให้ดูที่การทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว

 • ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนขณะที่ไม่มีการเล่น

วนรอบวิดีโอซ้ำ

เมื่อต้องการเล่นวิดีโอของคุณซ้ำและต่อเนื่องในระหว่างงานนำเสนอ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์วนรอบได้

 • ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด

กรอวิดีโอกลับเมื่อเล่นเสร็จ

เมื่อต้องการกรอกลับวิดีโอของคุณหลังจากเล่นในงานนำเสนอของคุณให้ทำดังต่อไปนี้:

 • ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กรอกลับเมื่อเล่นเสร็จ

แสดงตัวควบคุมสื่อ

เมื่อต้องการแสดงตัวควบคุมสื่อระหว่างงานนำเสนอของคุณให้ทำดังต่อไปนี้:

 • บนแท็บการนำเสนอสไลด์ในกลุ่มตั้งค่าให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงตัวควบคุมสื่อ

เมื่อต้องการควบคุมวิธีการเล่นวิดีโอของคุณให้ใช้ตัวเลือกบนแท็บการเล่นของ ribbon PowerPoint แท็บนี้จะปรากฏบน ribbon เมื่อคุณเลือกวิดีโอบนสไลด์

ตัวควบคุมการเล่นสำหรับไฟล์วิดีโอที่แทรกจากคอมพิวเตอร์

(ตัวเลือกเหล่านี้สำหรับวิดีโอจะพร้อมใช้งานหลังจากที่คุณฝังหรือลิงก์ไปยังไฟล์วิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของคุณ)

เล่นวิดีโอโดยอัตโนมัติหรือเมื่อคลิก

เคล็ดลับ:   ตั้งค่าตัวเลือกนี้ก่อนที่จะเพิ่มภาพเคลื่อนไหวหรือทริกเกอร์ให้กับวิดีโอของคุณ การเปลี่ยนตัวเลือกนี้จะเป็นการเอาภาพเคลื่อนไหวที่เชื่อมโยงกับวิดีโอของคุณ

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกที่เฟรมวิดีโอบนสไลด์

  ตัวเลือกวิดีโอ

  รูป: ระบุวิธีที่คุณต้องการให้วิดีโอเริ่มต้นระหว่างงานนำเสนอของคุณ

 2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ในรายการ เริ่ม ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเล่นวิดีโอของคุณเมื่อสไลด์ที่มีวิดีโอปรากฏในมุมมองการนำเสนอสไลด์ให้เลือกโดยอัตโนมัติ

  • เมื่อต้องการควบคุมเวลาที่คุณต้องการเริ่มต้นวิดีโอโดยการคลิกเมาส์ให้เลือกเมื่อคลิก (จากนั้นเมื่อคุณกำลังนำเสนอในมุมมองการนำเสนอสไลด์คุณเพียงแค่คลิกที่เฟรมวิดีโอเมื่อคุณพร้อมที่จะเล่นวิดีโอ)

   เคล็ดลับ:   คุณสามารถหยุดวิดีโอชั่วคราวในขณะที่กำลังเล่นอยู่ได้โดยการคลิกที่วิดีโอนั้น เมื่อต้องการเล่นวิดีโอต่อให้คลิกอีกครั้ง

เล่นวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ

คุณสามารถเล่นวิดีโอในลักษณะเต็มหน้าสไลด์ (จอ) เมื่อคุณแสดงงานนำเสนอของคุณ ภาพที่ปรากฏอาจมีลักษณะผิดส่วนเมื่อถูกขยาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความละเอียดของไฟล์วิดีโอต้นฉบับของคุณ คุณควรจะแสดงตัวอย่างวิดีโอก่อนที่จะรวมวิดีโอไว้ในงานนำเสนอของคุณเสมอ หากวิดีโอผิดส่วนหรือพร่ามัว จะได้เลิกทำตัวเลือกเต็มหน้าจอได้

ถ้าคุณตั้งค่าวิดีโอให้แสดงแบบเต็มหน้าจอและตั้งค่าให้เริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถลากเฟรมวิดีโอออกจากสไลด์ไปยังพื้นที่สีเทา เพื่อให้มองไม่เห็นวิดีโอนั้นบนสไลด์หรือให้กะพริบสักครู่ก่อนที่วิดีโอจะเล่นแบบเต็มหน้าจอ

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกเฟรมวิดีโอบนสไลด์ที่คุณต้องการเล่นแบบเต็มหน้าจอ

 2. ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เล่นเต็มหน้าจอ

ปรับขนาดวิดีโอ

ถ้าคุณไม่ต้องการเล่นภาพยนตร์แบบเต็มหน้าจอคุณสามารถปรับขนาดให้เป็นขนาดที่คุณต้องการได้

 1. ในมุมมองปกติให้เลือกวิดีโอที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการปรับการจัดรูปแบบ:

  • คลิกที่จุดจับสำหรับปรับขนาดมุมจนกว่าคุณจะเห็นลูกศรสองหัวจากนั้นลากเพื่อปรับขนาดเฟรม

   ที่จับสำหรับปรับขนาดเป็นลูกศรสองหัว
   • เมื่อต้องการให้จุดศูนย์กลางของวิดีโออยู่ในตำแหน่งเดิมให้กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่ลาก ตามค่าเริ่มต้นการตั้งค่านี้จะรักษาสัดส่วน (ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว) ของวิดีโอขณะที่คุณลาก

   • โดยทั่วไปแล้ววิดีโอส่วนใหญ่ที่มีความละเอียด๖๔๐ x ๔๘๐มีอัตราส่วนกว้างยาว4:3 ซึ่งยังเป็นอัตราส่วนกว้างยาวเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอPowerPoint 2010 อัตราส่วนกว้างยาวเริ่มต้นสำหรับงานนำเสนอในPowerPoint 2013 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่าคือ16:9 ถ้าอัตราส่วนกว้างยาวของงานนำเสนอและวิดีโอแตกต่างกันวิดีโอของคุณจะมีลักษณะผิดเพี้ยนเมื่อเล่น

  เมื่อต้องการระบุสัดส่วนความสูง-ต่อความกว้างที่แม่นยำของวิดีโอ:

  1. ภายใต้เครื่องมือวิดีโอบนแท็บรูปแบบ(PowerPoint 2013 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า) หรือแท็บตัวเลือก(PowerPoint 2010 ) ในกลุ่มขนาดให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปไอคอน

  2. คลิกขนาดจากนั้นภายใต้มาตราส่วนให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อกอัตราส่วนกว้างยาว

  3. ภายใต้ขนาดและการหมุนให้ใส่ขนาดในกล่องความสูงและความกว้างหรือภายใต้มาตราส่วนในกล่องความสูงและความกว้างของมาตราส่วนให้ใส่เปอร์เซ็นต์ของขนาดที่คุณต้องการให้สัมพันธ์กับขนาดเดิมของวิดีโอ

เคล็ดลับ:   เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้วิดีโอข้ามเมื่อเล่นอยู่ภายใต้มาตราส่วนให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายมาตราส่วนที่ดีที่สุดสำหรับการนำเสนอสไลด์

การแสดงตัวอย่างวิดีโอ

 • ในมุมมองปกติ ให้คลิกเฟรมวิดีโอ

 • คลิก เล่น

  นอกจากนี้ ยังมีตัวเลือก เล่น ในกลุ่ม แสดงตัวอย่าง ทั้งบนแท็บ รูปแบบ และแท็บ การเล่น ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ

ตั้งค่าระดับเสียงของวิดีโอ

 • ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้คลิก ระดับเสียง แล้วเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เบา

  • ปานกลาง

  • ดัง

  • ปิดเสียง

เคล็ดลับ:   นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าระดับเสียงโดยใช้แถบเลื่อนระดับเสียงบนแถบควบคุมการเล่น

ซ่อนวิดีโอเมื่อไม่ได้เล่น

ในขณะที่กำลังนำเสนองานนำเสนอของคุณคุณสามารถซ่อนวิดีโอของคุณได้จนกว่าคุณจะพร้อมที่จะเล่น อย่างไรก็ตามคุณควรสร้างภาพเคลื่อนไหวอัตโนมัติหรือทริกเกอร์เพื่อเริ่มเล่นหรือคุณจะไม่เห็นวิดีโอเล่นในระหว่างการนำเสนอสไลด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวอัตโนมัติหรือทริกเกอร์ให้ดูที่การทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว

 • ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนขณะที่ไม่มีการเล่น

วนรอบวิดีโอซ้ำ

เมื่อต้องการเล่นวิดีโอของคุณซ้ำและต่อเนื่องในระหว่างงานนำเสนอ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์วนรอบได้

 • ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด

กรอวิดีโอกลับเมื่อเล่นเสร็จ

เมื่อต้องการกรอกลับวิดีโอของคุณหลังจากเล่นในงานนำเสนอของคุณให้ทำดังต่อไปนี้:

 • ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กรอกลับเมื่อเล่นเสร็จ

แสดงตัวควบคุมสื่อ

เมื่อต้องการแสดงตัวควบคุมสื่อระหว่างงานนำเสนอของคุณให้ทำดังต่อไปนี้:

 • บนแท็บการนำเสนอสไลด์ในกลุ่มตั้งค่าให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงตัวควบคุมสื่อ

ปรับขนาดภาพยนตร์

ถ้าคุณไม่ต้องการเล่นภาพยนตร์แบบเต็มหน้าจอคุณสามารถปรับขนาดให้เป็นขนาดที่คุณต้องการได้

 1. ในมุมมองปกติให้คลิกที่ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการปรับขนาด

 2. ภายใต้เครื่องมือภาพยนตร์บนแท็บตัวเลือกในกลุ่มขนาดให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปไอคอน

  แท็บตัวเลือกเครื่องมือภาพยนตร์

 3. เมื่อต้องการรักษาสัดส่วนความสูงต่อความกว้างของภาพยนตร์ให้คลิกแท็บขนาดจากนั้นภายใต้มาตราส่วนให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายล็อกอัตราส่วนกว้างยาว

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ภายใต้ขนาดและการหมุนให้ใส่ขนาดในกล่องความสูงและความกว้าง

  • ภายใต้มาตราส่วนในกล่องความสูงและความกว้างให้ใส่เปอร์เซ็นต์ของขนาดที่คุณต้องการให้สัมพันธ์กับขนาดเดิมของภาพยนตร์

เคล็ดลับ    

 • เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้ภาพเคลื่อนไหวข้ามเมื่อมีการเล่นให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายมาตราส่วนที่ดีที่สุดสำหรับการนำเสนอสไลด์

 • นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับขนาดภาพยนตร์ได้ด้วยการลากเส้นขอบ เมื่อต้องการให้จุดศูนย์กลางของภาพยนตร์อยู่ในตำแหน่งเดิมให้กด CTRL ค้างไว้ขณะที่ลาก ตามค่าเริ่มต้นOffice PowerPoint 2007 จะรักษาสัดส่วน (ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว) ของภาพยนตร์ขณะที่คุณลาก โดยทั่วไปแล้วภาพยนตร์ส่วนใหญ่ที่มีความละเอียด๖๔๐ x ๔๘๐มีอัตราส่วนกว้างยาว4:3 ซึ่งยังเป็นอัตราส่วนกว้างยาวสำหรับงานนำเสนอ PowerPoint ส่วนใหญ่ ถ้าอัตราส่วนกว้างยาวของงานนำเสนอและภาพยนตร์ที่แตกต่างกันภาพยนตร์ของคุณจะมีลักษณะผิดเพี้ยนเมื่อเล่น

ซ่อนเฟรมภาพยนตร์

คุณอาจต้องการทำให้เฟรมภาพยนตร์มองไม่เห็นเพื่อให้ปรากฏในระหว่างงานนำเสนอและทำให้รูปภาพนั้นหายไปจากสไลด์หลังจากงานนำเสนอ ถ้าคุณตั้งค่าตัวเลือกนี้และตัวเลือกเล่นแบบเต็มหน้าจอภาพยนตร์จะไม่ปรากฏอยู่บนสไลด์ของคุณทั้งหมด (แม้ว่าคุณจะเห็นแฟลชบนสไลด์ก่อนที่จะเล่นแบบเต็มหน้าจอ) เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้แฟลชสั้นๆให้ลากเฟรมภาพยนตร์ออกจากสไลด์

สำคัญ     ถ้าคุณลากเฟรมภาพยนตร์ออกจากสไลด์หรือซ่อนเฟรมภาพยนตร์คุณจะต้องตั้งค่าภาพยนตร์ให้เล่นโดยอัตโนมัติหรือตัวควบคุมชนิดอื่นเช่นทริกเกอร์ ทริกเกอร์คือสิ่งที่อยู่บนสไลด์ของคุณเช่นรูปภาพรูปร่างปุ่มย่อหน้าของข้อความหรือกล่องข้อความที่เริ่มการดำเนินการเมื่อคุณคลิก

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกที่เฟรมภาพยนตร์บนสไลด์

 2. ภายใต้เครื่องมือภาพยนตร์บนแท็บตัวเลือกในกลุ่มตัวเลือกภาพยนตร์ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายซ่อนระหว่างแสดง

  แท็บตัวเลือกเครื่องมือภาพยนตร์

แม้ว่าเฟรมภาพยนตร์จะมองเห็นได้ตลอดเวลาในมุมมองปกติคุณสามารถลากเฟรมภาพยนตร์ออกจากสไลด์เพื่อซ่อนได้

การหน่วงเวลาเริ่มต้นของภาพยนตร์

คุณสามารถปรับการตั้งค่าได้เมื่อมีการเล่นไฟล์ภาพยนตร์ ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการเริ่มต้นห้าวินาทีลงในภาพยนตร์แทนที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกที่เฟรมภาพยนตร์บนสไลด์

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ให้คลิก ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

  รูปแท็บภาพเคลื่อนไหว

 3. ใน บานหน้าต่างงานภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง ให้คลิกลูกศรที่อยู่ทางด้านขวาของภาพยนตร์ที่เลือกแล้วคลิกตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

  ไอคอนภาพยนตร์ที่มีลักษณะคล้ายกับสัญลักษณ์บนปุ่มเล่นของ VCR หรือเครื่องเล่นดีวีดีจะปรากฏขึ้นเหนือแถบทริกเกอร์

  ลักษณะพิเศษของภาพยนตร์ในรายการบานหน้าต่างงาน

 4. คลิกแท็บเอฟเฟ็กต์จากนั้นภายใต้เริ่มเล่นให้คลิกจากเวลาแล้วใส่จำนวนวินาทีทั้งหมดสำหรับการหน่วงเวลา

กรอกลับภาพยนตร์หลังจากเล่น

เมื่อคุณตั้งค่าภาพยนตร์ให้กรอกลับโดยอัตโนมัติจะกลับไปที่เฟรมแรกและหยุดหลังจากเล่นครั้งเดียว

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกที่เฟรมภาพยนตร์บนสไลด์

 2. ภายใต้เครื่องมือภาพยนตร์บนแท็บตัวเลือกในกลุ่มตัวเลือกภาพยนตร์ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายกรอกลับภาพยนตร์หลังการเล่น

  แท็บตัวเลือกเครื่องมือภาพยนตร์

ดูเพิ่มเติม

สร้างงานนำเสนอที่ทำงานด้วยตนเอง

เปลี่ยนงานนำเสนอของคุณให้เป็นวิดีโอ

การเพิ่มและเล่นเสียงในงานนำเสนอ

ตั้งค่าการกำหนดเวลาและความเร็วของการเปลี่ยนภาพ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×