การตั้งค่าตัวเลือก การแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การแก้ไขชื่ออัตโนมัติช่วยป้องกันไม่ให้ฐานข้อมูลเดสก์ท็อป Access ของคุณเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบฐานข้อมูลต่อการแตกหัก การแก้ไขชื่ออัตโนมัติสามารถ:

 • ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงชื่อของวัตถุฐานข้อมูลที่จะเป็นสาเหตุให้วัตถุอื่นถูกแยกออกจากกัน

 • ทำการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ

 • บันทึกการดำเนินการแก้ไขใดๆ ที่ได้ทำ

ตามค่าเริ่มต้น การแก้ไขชื่ออัตโนมัติถูกตั้งค่า การค้นหา และแก้ไขปัญหา แต่ไม่ สามารถแก้ไขการเข้าสู่ระบบ การแก้ไขชื่ออัตโนมัติเล็กน้อย impede ประสิทธิภาพของระบบ และคุณอาจต้องการปิดใช้งานถ้าดีไซน์ฐานข้อมูลของคุณจะไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงการออกแบบที่ไม่ได้วางแผน หรือ คุณอาจต้องการให้ Access เพื่อติดตามได้ทำการแก้ไข คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการแก้ไขอัตโนมัติชื่อสำหรับฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปแต่ละรายการ

หมายเหตุ: การแก้ไขชื่ออัตโนมัติจะช่วยให้ชื่อของวัตถุฐานข้อมูลสอดคล้องกันอยู่เสมอ ปัญหาอื่นที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นจากวัตถุฐานข้อมูลที่ถูกลบไป จะไม่ได้รับการแก้ไขโดยตรงจากการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

ในบทความนี้

เหตุใดฉันจึงควรใช้การแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

การแก้ไขชื่ออัตโนมัติทำงานอย่างไร

การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานตัวเลือกการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

เหตุใดฉันจึงควรใช้การแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

เมื่อคุณทำงานในฐานข้อมูล Access ที่มีการออกแบบที่ถูกเปลี่ยนแปลง โดยผู้ใช้บ่อย วัตถุฐานข้อมูลสามารถหยุดทำงานถ้าการเปลี่ยนแปลงการออกแบบของวัตถุฐานข้อมูลอื่น วิธีหนึ่งที่นี้อาจเกิดขึ้นคือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงชื่อของวัตถุ แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ตามมาจากการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกันกับวัตถุที่ขึ้นอยู่กับวัตถุต้นฉบับ

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างคิวรีที่ยึดตามตารางชื่อ ลูกค้า และได้มีการเปลี่ยนชื่อของตารางนั้นเป็น Customer ในภายหลัง การเปลี่ยนชื่อนี้จะทำให้คิวรีที่คุณสร้างขึ้นหยุดทำงานทันที ในกรณีนี้ คิวรีของคุณจะไม่มีข้อผิดพลาดอื่นใด และถ้าคุณแก้ไขชื่อตารางในการออกแบบคิวรี คิวรีของคุณก็จะสามารถทำงานได้อีกครั้ง

ฟีเจอร์การแก้ไขชื่ออัตโนมัติสามารถติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนชื่อให้กับคุณได้ และยังสามารถแก้ไขชื่อของฟอร์ม รายงาน ตาราง คิวรี เขตข้อมูล หรือตัวควบคุมต่างๆ (เช่น กล่องข้อความ) โดยอัตโนมัติได้อีกด้วย

การแก้ไขชื่ออัตโนมัติและข้อมูลการขึ้นต่อกันของวัตถุ

การแก้ไขชื่ออัตโนมัติจะสร้างแมปชื่อของข้อมูลการขึ้นต่อกันของวัตถุสำหรับตาราง คิวรี ฟอร์ม และรายงานต่างๆ แมปเหล่านี้จะทำให้คุณสามารถใช้บานหน้าต่างงาน การขึ้นต่อกันของวัตถุ เพื่อดูรายการของวัตถุที่ขึ้นอยู่กับฟอร์มหรือตารางที่เลือก รวมทั้งการดูวัตถุที่ฟอร์มหรือตารางนั้นขึ้นอยู่ด้วย แมปชื่อของวัตถุใดวัตถุหนึ่งจะได้รับการอัปเดตทุกครั้งที่คุณบันทึกและปิดวัตถุนั้น

หมายเหตุ: ตามค่าเริ่มต้น ติดตามการเปลี่ยนแปลงชื่อไม่ได้เปิดฐานข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้น โดยใช้เวอร์ชันเก่าของ Access แม้ว่าคุณแปลงฐานข้อมูลเหล่านั้นลงในรูปแบบไฟล์ฐานข้อมูลใหม่ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถ เปิดใช้งานการติดตามหลังจากคุณแปลงฐานข้อมูลดังกล่าวลงในรูปแบบที่ใหม่กว่าการเปลี่ยนแปลงชื่อได้

เมื่อใดฉันที่ไม่ควรใช้การแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

คุณไม่ควรใช้การแก้ไขชื่ออัตโนมัติในสถานการณ์ต่อไปนี้

 • เมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับการออกแบบฐานข้อมูลของคุณ    ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับการออกแบบฐานข้อมูลของคุณ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบของคุณได้ด้วยการปิดใช้งานการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

 • เมื่อคุณต้องการลดขนาดของไฟล์ฐานข้อมูลของคุณให้เล็กลง และต้องการจัดการการเปลี่ยนชื่อวัตถุด้วยตนเอง    เมื่อเปิดใช้งานการแก้ไขชื่ออัตโนมัติสำหรับฐานข้อมูลใดฐานข้อมูลหนึ่ง คุณอาจสังเกตว่าขนาดของฐานข้อมูลนั้นจะใหญ่ขึ้น ขนาดที่ใหญ่ขึ้นนี้เนื่องมาจากแมปชื่อที่การแก้ไขชื่ออัตโนมัติสร้างขึ้นเมื่อมีการเปิดใช้งานฟีเจอร์ ถ้าคุณปิดใช้งานการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ แมปชื่อจะถูกเอาออกไป ซึ่งจะเป็นการลดขนาดของฐานข้อมูลให้เล็กลง

สิ่งที่การแก้ไขชื่ออัตโนมัติไม่ทำการแก้ไข

การแก้ไขชื่ออัตโนมัติจะไม่แก้ไขสิ่งต่อไปนี้

 • ไม่มีการติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนชื่อฟอร์ม ชื่อรายงาน หรือชื่อตัวควบคุม

 • ชื่อตาราง ชื่อคิวรี หรือชื่อเขตข้อมูลในแมโครหรือในโค้ดจะไม่ได้รับการแก้ไข

การแก้ไขชื่ออัตโนมัติทำงานอย่างไร

การแก้ไขชื่ออัตโนมัติมีตัวเลือกสามตัวเลือกดังต่อไปนี้ ติดตามเก็บข้อมูลการแก้ไขชื่ออัตโนมัติทำการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ และ สร้างไฟล์เพื่อเก็บการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ ตัวเลือกสองตัวเลือกหลังจะทำงานเมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกแรกไว้เท่านั้น

ติดตามเก็บข้อมูลการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

เมื่อคุณเปิดใช้งานการแก้ไขชื่ออัตโนมัติให้ติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนชื่อสำหรับฐานข้อมูลหนึ่ง Access จะทำสิ่งต่อไปนี้

 1. พยายามเข้าถึงฐานข้อมูลนั้นในแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

 2. ค้นหาวัตถุที่เปิดอยู่

 3. พร้อมท์และปิดวัตถุที่เปิดอยู่นั้น

 4. อัปเดตแมปชื่อด้วยการเปิด บันทึก และปิดตาราง คิวรี ฟอร์ม และรายงานทั้งหมด

 5. คืนค่าฐานข้อมูลกลับไปยังสถานะที่เป็นอยู่ก่อนหน้าที่จะทำงานในแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

การแมปชื่อที่ถูกขัดจังหวะ

การสร้างแมปชื่ออาจใช้เวลาหลายนาที คุณสามารถกด ESC เพื่อยกเลิกขั้นตอนนี้ได้ อย่างไรก็ตาม แมปชื่อของวัตถุบางรายการอาจล้าสมัย และคุณจะไม่สามารถดูข้อมูลการขึ้นต่อกันของวัตถุเหล่านั้นได้จนกว่าจะทำการอัปเดตแมปชื่อเสียก่อน

หมายเหตุ: ถ้าคุณขัดจังหวะการทำงานของ Access (ด้วยการกด ESC) ในขณะที่กำลังทำการอัปเดตแมปชื่ออยู่ Access จะไม่ปิดใช้งานตัวเลือก ติดตามเก็บข้อมูลการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ ตัวเลือก ติดตามเก็บข้อมูลการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ จะยังคงถูกเลือกไว้เหมือนเช่นเดิม ถึงแม้ว่าจะแมปชื่อจะไม่ได้รับการอัปเดตก็ตาม เมื่อต้องการเริ่มกระบวนการอัปเดตแมปชื่ออีกครั้ง ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บน ribbon คลิกไฟล์ >ตัวเลือก เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Access

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access ให้คลิก ฐานข้อมูลปัจจุบัน

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย ติดตามเก็บข้อมูลการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ แล้วคลิก ตกลง Access จะเตือนคุณว่าจะต้องปิดวัตถุทั้งหมดที่เปิดอยู่ก่อน การเปลี่ยนแปลงที่ทำจึงจะมีผล

 4. ปิดฐานข้อมูล แล้วเปิดขึ้นอีกครั้ง

 5. เปิดกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access ขึ้นอีกครั้ง จากนั้น ภายใต้ประเภท ฐานข้อมูลปัจจุบัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ติดตามเก็บข้อมูลการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ แล้วคลิก ตกลง

หรือถ้าต้องการอัปเดตแมปชื่อของวัตถุใดวัตถุหนึ่งโดยเฉพาะ ให้เปิดวัตถุนั้นในมุมมองออกแบบ แล้วบันทึกวัตถุ

เกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณปิดใช้งานการติดตามเก็บข้อมูลการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

เมื่อคุณปิดใช้งานการติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนชื่อของการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ Access จะทำสิ่งต่อไปนี้

 1. พยายามเข้าถึงฐานข้อมูลนั้นในแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

 2. ค้นหาวัตถุที่เปิดอยู่

 3. พร้อมท์และปิดวัตถุที่เปิดอยู่นั้น

 4. เอาแมปชื่อออกจากตาราง คิวรี ฟอร์ม และรายงานทั้งหมด

 5. คืนค่าฐานข้อมูลกลับไปยังสถานะที่เป็นอยู่ก่อนหน้าที่จะทำงานในแบบเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล

ถ้า Access ดำเนินกระบวนการติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงหรือการเอาแมปชื่อออกไม่เสร็จสมบูรณ์ ก็จะมีการบันทึกข้อผิดพลาดไว้ในตารางความล้มเหลวในการบันทึกการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

ทำการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

คุณจะต้องเปิดใช้งานตัวเลือก ติดตามเก็บข้อมูลการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ ก่อน จากนั้นจึงจะสามารถเปิดใช้งานตัวเลือก ทำการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ ได้

เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือก ทำการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ Access จะใช้แมปชื่อในการพิจารณาว่าการเปลี่ยนชื่อจะส่งผลต่อวัตถุฐานข้อมูลอื่นหรือไม่ และจะทำการแก้ไขชื่อที่เปลี่ยนซึ่งปรากฏอยู่ในวัตถุเหล่านั้น

สร้างไฟล์เพื่อเก็บการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

คุณจะต้องเปิดใช้งานตัวเลือก ติดตามเก็บข้อมูลการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ และตัวเลือก ทำการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ ก่อน จากนั้นจึงจะสามารถเปิดใช้งานตัวเลือก สร้างไฟล์เพื่อเก็บการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ ได้

เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือก สร้างไฟล์เพื่อเก็บการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ Access จะติดตามเก็บข้อมูลการแก้ไขที่ Access ได้ดำเนินการเนื่องจากการเปลี่ยนชื่อวัตถุ การแก้ไขแต่ละรายการจะปรากฏขึ้นเป็นระเบียนในตารางไฟล์บันทึกการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานตัวเลือกการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

คุณสามารถเปิดใช้งานตัวเลือกทั้งสามตัวเลือกของการแก้ไขชื่ออัตโนมัติได้ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานตัวเลือกการแก้ไขชื่ออัตโนมัติได้เฉพาะของฐานข้อมูลปัจจุบันเท่านั้น

 1. บน ribbon คลิกไฟล์ >ตัวเลือก เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Access

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access ให้คลิก ฐานข้อมูลปัจจุบัน

 3. ภายใต้ ตัวเลือกการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ ให้เลือกหรือล้างตัวเลือกที่คุณต้องการดังต่อไปนี้

  • ติดตามเก็บข้อมูลการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ    เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ Access จะติดตามเก็บข้อมูลการเปลี่ยนชื่อวัตถุในฐานข้อมูล ข้อมูลการติดตามจะบันทึกอยู่ในแมปชื่อ เมื่อคุณเปิดใช้งานตัวเลือกนี้เป็นครั้งแรก Access จะสร้างแมปชื่อสำหรับวัตถุฐานข้อมูลที่มีอยู่แต่ละรายการ แมปชื่อจะได้รับการอัปเดตให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาตราบใดที่ยังเลือกตัวเลือกนี้ไว้ แมปชื่อจะถูกนำไปใช้ในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนชื่อ และนำไปใช้ในการสร้างข้อมูลการขึ้นต่อกันของวัตถุ คุณไม่สามารถเข้าถึงแมปชื่อได้โดยตรง

   คุณจะต้องเลือกตัวเลือกนี้ก่อน จากนั้นจึงจะสามารถเลือกตัวเลือกการแก้ไขชื่ออัตโนมัติตัวเลือกอื่นได้

   หมายเหตุ: การเปิดใช้งานตัวเลือกนี้จะไม่ส่งผลให้มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนชื่อโดยอัตโนมัติ การเปิดใช้งานตัวเลือกนี้เป็นเพียงการสร้างแมปที่จะนำไปใช้สำหรับการแก้ไขในอนาคตเท่านั้น

  • ทำการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ    เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ Access จะแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนชื่อโดยอัตโนมัติในทันทีที่เกิดปัญหาขึ้น คุณสามารถเลือกตัวเลือกนี้ได้เฉพาะเมื่อได้เลือกตัวเลือก ติดตามเก็บข้อมูลการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ ไว้แล้วเท่านั้น ในการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ Access จะใช้แมปชื่อที่สร้างขึ้นเมื่อเปิดใช้งานตัวเลือก ติดตามเก็บข้อมูลการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

   คุณจะต้องเลือกตัวเลือกนี้ก่อน จากนั้นจึงจะสามารถเลือกตัวเลือก สร้างไฟล์เพื่อเก็บการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ ได้

  • สร้างไฟล์เพื่อเก็บการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ    Access จะเก็บบันทึกการแก้ไขที่การแก้ไขชื่ออัตโนมัติได้ทำไว้ การแก้ไขแต่ละรายการจะปรากฏขึ้นเป็นระเบียนในตารางไฟล์บันทึกการแก้ไขชื่ออัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

ใช้บานหน้าต่างการอ้างอิงวัตถุเพื่อดูวิธีการเชื่อมโยงของวัตถุ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×