การตั้งค่าตัวเลือก 'การเล่น' สำหรับวิดีโอในงานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถระบุวิธีที่คุณต้องการของคุณให้เล่นวิดีโอในระหว่างงานนำเสนอ และตั้งค่าตัวเลือกเล่นมากมายอื่น ๆ ตัวเลือกการรวมไว้ในการเล่นวิดีโอโดยอัตโนมัติ หรือเมื่อคลิกแล้ว เล่นวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ และวิดีโอการวนรอบ

(ต้องก่อนที่คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกเล่นสำหรับวิดีโอ คุณแรกแทรก หรือลิงก์ไปยังวิดีโอในงานนำเสนอของคุณ

ตัวเลือกเล่นเหล่านี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับวิดีโอออนไลน์ เช่น YouTube วิดีโอ พวกเขาจะพร้อมใช้งานสำหรับวิดีโอที่แทรกจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

สิ่งสำคัญ: ตั้งค่าตัวเลือกนี้ก่อนเพิ่มภาพเคลื่อนไหวหรือทริกเกอร์ใดๆ ในวิดีโอของคุณ การเปลี่ยนแปลงตัวเลือกนี้ จะเป็นการเอาภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวีดีโอของคุณออก

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกที่เฟรมวิดีโอบนสไลด์

 2. ภายใต้เครื่องมือวิดีโอ ไปที่การเล่น แล้ว ในรายการเริ่มต้น เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเล่นวิดีโอของคุณเมื่อสไลด์ที่ประกอบด้วยวิดีโอปรากฏในมุมมองการนำเสนอสไลด์ เลือกโดยอัตโนมัติ

  • เมื่อต้องการเล่นวิดีโอของคุณ ด้วยการคลิกเมาส์ เลือกบนให้คลิก แล้ว เมื่อคุณกำลังนำเสนอในมุมมองการนำเสนอสไลด์ เพียงแค่คลิกที่เฟรมวิดีโอเมื่อคุณพร้อมที่จะเล่นวิดีโอ

   แสดงตัวเลือกวิดีโอ PowerPoint

คุณสามารถเล่นวิดีโอในลักษณะเต็มหน้าสไลด์ (จอ) เมื่อคุณแสดงงานนำเสนอของคุณ ภาพที่ปรากฏอาจมีลักษณะผิดส่วนเมื่อถูกขยาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความละเอียดของไฟล์วิดีโอต้นฉบับของคุณ คุณควรจะแสดงตัวอย่างวิดีโอก่อนที่จะรวมวิดีโอไว้ในงานนำเสนอของคุณเสมอ หากวิดีโอผิดส่วนหรือพร่ามัว จะได้เลิกทำตัวเลือกเต็มหน้าจอได้

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกเฟรมวิดีโอบนสไลด์ที่คุณต้องการเล่นแบบเต็มหน้าจอ

 2. ภายใต้เครื่องมือวิดีโอ ไปเล่น และกล่องกาเครื่องหมายเล่นเต็มหน้าจอ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณตั้งค่าวิดีโอให้แสดงแบบเต็มหน้าจอและตั้งค่าให้เริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถลากเฟรมวิดีโอออกจากสไลด์ไปยังพื้นที่สีเทา เพื่อให้มองไม่เห็นวิดีโอนั้นบนสไลด์หรือให้กะพริบสักครู่ก่อนที่วิดีโอจะเล่นแบบเต็มหน้าจอ

 1. บนสไลด์ คลิกที่เฟรมวิดีโอ

 2. บนแท็บการเล่น ของ ribbon คลิกเล่น

ภายใต้เครื่องมือวิดีโอ ไปที่การเล่น จากนั้น คลิกระดับเสียง เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เบา

 • ปานกลาง

 • ดัง

 • ปิดเสียง

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถปรับระดับเสียงโดยใช้ตัวเลื่อนระดับเสียงบนแถบตัวควบคุมสื่อได้อีกด้วย

ในขณะที่คุณกำลังแสดงงานนำเสนอ คุณสามารถซ่อนวิดีโอของคุณจนกว่าคุณจะพร้อมที่จะเล่น อย่างไรก็ตาม คุณควรจะสร้างภาพเคลื่อนไหวอัตโนมัติหรือที่ถูกทริกเกอร์เพื่อเริ่มการเล่น ไม่อย่างนั้นคุณจะไม่เห็นวิดีโอเล่นในระหว่างการแสดงสไลด์ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติ หรือแบบทริกเกอร์ ให้ดูที่ การทริกเกอร์เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

 • ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนขณะที่ไม่มีการเล่น

  แสดงกล่องกาเครื่องหมาย ซ่อนขณะที่ไม่มีการเล่น ในเครื่องมือวิดีโอของ PowerPoint

เมื่อต้องการเล่นวิดีโอของคุณซ้ำและต่อเนื่องในระหว่างงานนำเสนอ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์วนรอบได้

 • ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด

  แสดงตัวเลือก วนรอบจนกว่าจะสั่งหยุด ในเครื่องมือวิดีโอ ของ PowerPoint

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการวนรอบตัวทั้งงานนำเสนอ PowerPoint ไม่ใช่แค่เพียงวิดีโอ โปรดดูสร้างงานนำเสนอที่ทำงานโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการกรอวิดีโอกลับหลังจากเล่นในงานนำเสนอเสร็จแล้ว ให้ทำดังนี้

 • ภายใต้ เครื่องมือวิดีโอ บนแท็บ การเล่น ในกลุ่ม ตัวเลือกวิดีโอ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กรอกลับเมื่อเล่นเสร็จ

ตัวควบคุมสื่อ

เมื่อต้องการแสดงหรือซ่อนตัวควบคุมสื่อ (เล่น หยุดชั่วขณะ ไปข้างหน้า ย้อนกลับ ระดับเสียง) ในงานนำเสนอของคุณ ให้ทำดังนี้

 • บนแท็บนำเสนอสไลด์ ในกลุ่มการตั้งค่า เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายแสดงตัวควบคุมสื่อ

  แสดงตัวเลือก แสดงตัวควบคุมสื่อ ใน PowerPoint

2016

สิ่งสำคัญ: ตั้งค่าตัวเลือกนี้ก่อนเพิ่มภาพเคลื่อนไหวหรือทริกเกอร์ใดๆ ในวิดีโอของคุณ การเปลี่ยนแปลงตัวเลือกนี้ จะเป็นการเอาภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับวีดีโอของคุณออก

 1. ในมุมมอง ปกติ ให้คลิกที่เฟรมวิดีโอบนสไลด์

 2. บน ribbon ไปยังแท็บการเล่น แล้ว ในรายการเริ่มต้น เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเล่นวิดีโอของคุณเมื่อสไลด์ที่ประกอบด้วยวิดีโอปรากฏในมุมมองการนำเสนอสไลด์ เลือกโดยอัตโนมัติ

  • เมื่อต้องการเล่นวิดีโอของคุณ ด้วยการคลิกเมาส์ เลือกเมื่อคลิก แล้ว เมื่อคุณกำลังนำเสนอในมุมมองการนำเสนอสไลด์ เพียงแค่คลิกที่เฟรมวิดีโอเมื่อคุณพร้อมที่จะเล่นวิดีโอ

   ตัวเลือกสำหรับคำสั่งเริ่มต้นในการเล่นวิดีโอ PowerPoint

คุณสามารถเล่นวิดีโอในลักษณะเต็มหน้าสไลด์ (จอ) เมื่อคุณแสดงงานนำเสนอของคุณ ภาพที่ปรากฏอาจมีลักษณะผิดส่วนเมื่อถูกขยาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความละเอียดของไฟล์วิดีโอต้นฉบับของคุณ คุณควรจะแสดงตัวอย่างวิดีโอก่อนที่จะรวมวิดีโอไว้ในงานนำเสนอของคุณเสมอ หากวิดีโอผิดส่วนหรือพร่ามัว จะได้เลิกทำตัวเลือกเต็มหน้าจอได้

 1. ในมุมมองปกติ ให้คลิกเฟรมวิดีโอบนสไลด์ที่คุณต้องการเล่นแบบเต็มหน้าจอ

 2. บน ribbon ไปยังแท็บการเล่น และเลือกกล่องกาเครื่องหมายเล่นเต็มหน้าจอ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณตั้งค่าวิดีโอให้แสดงแบบเต็มหน้าจอและตั้งค่าให้เริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ คุณสามารถลากเฟรมวิดีโอออกจากสไลด์ไปยังพื้นที่สีเทา เพื่อให้มองไม่เห็นวิดีโอนั้นบนสไลด์หรือให้กะพริบสักครู่ก่อนที่วิดีโอจะเล่นแบบเต็มหน้าจอ

 1. บนสไลด์ คลิกที่เฟรมวิดีโอ

 2. บนแท็บการเล่น ของ ribbon คลิกเล่น

บน ribbon ไปยังแท็บการเล่น แล้ว คลิ กระดับเสียง เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เบา

 • ปานกลาง

 • ดัง

 • ปิดเสียง

  เคล็ดลับ: คุณยังสามารถปรับระดับเสียงโดยใช้ตัวเลื่อนระดับเสียงบนแถบตัวควบคุมสื่อได้อีกด้วย

ในขณะแสดงงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถซ่อนวิดีโอของคุณจนกว่าคุณพร้อมที่จะเล่น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณดำเนินดังกล่าว คุณควรตั้งค่าวิดีโอให้เริ่มโดยอัตโนมัติ หรือคุณจะไม่เห็นเล่นวิดีโอในระหว่างการนำเสนอสไลด์ (ใช้เริ่มต้น >โดยอัตโนมัติ บนแท็บการเล่น ของ ribbon หรือดูเล่นวิดีโอโดยอัตโนมัติสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

 • บน ribbon บนแท็บการเล่น ในกลุ่มตัวเลือกวิดีโอ เลือกกล่องกาเครื่องหมายซ่อนในระหว่างการแสดง

  สั่ง "ซ่อนในระหว่างแสดง" สำหรับเล่นวิดีโอใน PowerPoint

เมื่อต้องการเล่นวิดีโอของคุณซ้ำและต่อเนื่องในระหว่างงานนำเสนอ คุณสามารถใช้ฟีเจอร์วนรอบได้

 • บน ribbon บนแท็บการเล่น เลือกกล่องกาเครื่องหมายวนรอบจนกว่าหยุด

  สั่ง "วนรอบจนกว่าหยุด" สำหรับเล่นวิดีโอใน PowerPoint

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการวนรอบตัวทั้งงานนำเสนอ PowerPoint ไม่ใช่แค่เพียงวิดีโอ โปรดดูสร้างงานนำเสนอที่ทำงานโดยอัตโนมัติ

เมื่อต้องการกรอวิดีโอของคุณโดยอัตโนมัติหลังจากเล่นในระหว่างงานนำเสนอของคุณ ทำต่อไปนี้:

 • บน ribbon บนแท็บการเล่น เลือกกล่องกาเครื่องหมายกรอกลับหลังจากเล่น

แถบควบคุมสื่อสำหรับการเล่นวิดีโอใน PowerPoint

เมื่อต้องการแสดง หรือซ่อนตัวควบคุมสื่อ (เล่น หยุดชั่วขณะ คำอธิบายภาพ ระดับเสียง) ในระหว่างงานนำเสนอของคุณ ทำต่อไปนี้:

 • บน ribbon บนแท็บนำเสนอสไลด์ เลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายแสดงตัวควบคุมสื่อ

  ตัวเลือกการแสดงตัวควบคุมสื่อบนแท็บนำเสนอสไลด์ใน PowerPoint

2011

หมายเหตุ: ตั้งค่าตัวเลือกนี้ก่อนที่จะเพิ่มภาพเคลื่อนไหวใด ๆ ภาพยนตร์ของคุณ โดยการเปลี่ยนตัวเลือกนี้ คุณจะเอาภาพเคลื่อนไหวใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ของคุณ

 1. คลิกภาพยนตร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนในสไลด์ จากนั้นคลิกแท็บ จัดรูปแบบภาพยนตร์

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  เล่นภาพยนตร์เมื่อสไลด์ที่ประกอบด้วยภาพยนตร์ปรากฏขึ้นในระหว่างสไลด์ช้า

  ภายใต้ตัวเลือกภาพยนตร์ บนเมนูเริ่มของป็อปอัพ คลิกอัตโนมัติ

  แท็บ จัดรูปแบบภาพยนตร์ กลุ่ม ตัวเลือกภาพยนตร์

  การควบคุมเวลาที่คุณต้องการเริ่มต้นภาพยนตร์ ด้วยการคลิกเมาส์

  ภายใต้ตัวเลือกภาพยนตร์ บนเมนูเริ่มของป็อปอัพ คลิกบน

  ในระหว่างการนำเสนอสไลด์ คลิกภาพยนตร์บนภาพนิ่งเมื่อคุณพร้อมที่จะเล่นภาพยนตร์

  แท็บ จัดรูปแบบภาพยนตร์ กลุ่ม ตัวเลือกภาพยนตร์

คุณสามารถเล่นภาพยนตร์ให้เต็มสไลด์ทั้งหมด (หน้าจอ) เมื่อคุณแสดงงานนำเสนอของคุณ ขึ้นอยู่กับความละเอียดของแฟ้มภาพยนตร์เดิมของคุณ นั้นอาจปรากฏเพี้ยน มัว หรือพร่าเลือนเมื่อคุณทำขยาย เสมอแสดงตัวอย่างภาพยนตร์ของคุณก่อนที่คุณรวมไว้ในงานนำเสนอของคุณเพื่อให้ถ้าวิดีโอปรากฏขึ้นเพี้ยน หรือมัว คุณสามารถยกเลิกการเลือกแบบเต็มหน้าจอ

หมายเหตุ: ถ้าคุณตั้งค่า ภาพยนตร์จะแสดงแบบเต็มหน้าจอ และจะมีตั้งให้เริ่มโดยอัตโนมัติ คุณสามารถลากเฟรมภาพยนตร์ปิดสไลด์ลงในพื้นที่สีเทาเพื่อที่จะไม่สามารถมองเห็นได้บนสไลด์ หรือแบบรวดเร็วสั้น ๆ ก่อนภาพยนตร์ไปแบบเต็มหน้าจอ

 1. คลิกภาพยนตร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนในสไลด์ จากนั้นคลิกแท็บ จัดรูปแบบภาพยนตร์

 2. ภายใต้ตัวเลือกภาพยนตร์ บนเมนูตัวเลือกเล่น คลิกเล่นแบบเต็มหน้าจอ

  แท็บ จัดรูปแบบภาพยนตร์ กลุ่ม ตัวเลือกภาพยนตร์

ในขณะแสดงงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถซ่อนภาพยนตร์จนกว่าคุณพร้อมที่จะเล่น อย่างไรก็ตาม คุณควรเพิ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวเพื่อเริ่มเล่น หรือคุณจะไม่เห็นภาพยนตร์เล่นในระหว่างการนำเสนอสไลด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูการทำให้ข้อความและวัตถุเคลื่อนไหว

 1. คลิกภาพยนตร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนในสไลด์ จากนั้นคลิกแท็บ จัดรูปแบบภาพยนตร์

 2. ภายใต้ตัวเลือกภาพยนตร์ บนเมนูตัวเลือกเล่น คลิกซ่อนในขณะที่ไม่ได้เล่น

  แท็บ จัดรูปแบบภาพยนตร์ กลุ่ม ตัวเลือกภาพยนตร์

คุณสามารถเล่นภาพยนตร์ซ้ำ และต่อเนื่องในระหว่างงานนำเสนอของคุณ โดยการวนรอบภาพยนตร์

 1. คลิกภาพยนตร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนในสไลด์ จากนั้นคลิกแท็บ จัดรูปแบบภาพยนตร์

 2. ภายใต้ตัวเลือกภาพยนตร์ บนเมนูตัวเลือกเล่น คลิกการวนรอบจนกว่าหยุด

  แท็บ จัดรูปแบบภาพยนตร์ กลุ่ม ตัวเลือกภาพยนตร์

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการหยุดภาพยนตร์วนรอบในระหว่างการนำเสนอสไลด์ คลิกบนภาพยนตร์ หรือคลิก ปุ่ม หยุดชั่วคราว

 1. คลิกภาพยนตร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนในสไลด์ จากนั้นคลิกแท็บ จัดรูปแบบภาพยนตร์

 2. ภายใต้ตัวเลือกภาพยนตร์ บนเมนูตัวเลือกเล่น คลิกกรอกลับหลังจากเล่น

  แท็บ จัดรูปแบบภาพยนตร์ กลุ่ม ตัวเลือกภาพยนตร์

คุณสามารถซ่อนตัวควบคุมสื่อได้ถ้าคุณไม่ต้องการให้ปรากฏในระหว่างการนำเสนอสไลด์ ตัวควบคุมสื่อจะอยู่บนแถบเครื่องมือภายใต้ภาพยนตร์ ใช้ตัวควบคุมเหล่านี้เพื่อเล่น หรือหยุดชั่วคราวภาพยนตร์ ดูระยะภาพยนตร์ และความคืบหน้าในขณะเล่น ข้ามไปข้างหน้า หรือกลับ หรือปรับระดับเสียง

 • บนแท็บนำเสนอสไลด์ ภายใต้การตั้งค่า ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงตัวควบคุมสื่อ

  แท็บ การนำเสนอสไลด์ กลุ่ม ตั้งค่า

ดูเพิ่มเติม

เพิ่มวิดีโอลงในงานนำเสนอ PowerPoint for Mac ของคุณ

ปรับขนาดหรือเปลี่ยนลักษณะที่มองเห็นของภาพยนตร์

แทรกสื่อลงในเอกสารของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×