การตั้งค่าตัวเลือกโทรศัพท์

ในหัวข้อนี้

หมายเลขโทรศัพท์ของฉัน

การควบคุมการเข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

เกี่ยวกับ Active Directory และสาเหตุที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือเผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์บางหมายเลขได้

การรวมโทรศัพท์

ความสามารถในการเข้าถึงของโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ของฉัน

ใช้ตัวเลือก หมายเลขโทรศัพท์ของฉัน เพื่อป้อนและเผยแพร่หรือไม่เผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลการแสดงตนของคุณ และได้รับการใช้โดยผู้ใช้ Communicator อื่นๆ ที่ติดต่อคุณ เมื่อคุณเผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์ คุณควรจะสามารถควบคุมการเข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์เหล่านั้นได้โดยการตั้งค่าระดับการเข้าถึง ด้วยการกำหนดระดับการเข้าถึงที่ติดต่อของคุณ คุณสามารถอนุญาตให้เพื่อนร่วมงานคนสนิทของคุณมองเห็นหมายเลขมือถือหรือที่บ้านของคุณได้ แต่ไม่อนุญาให้ผู้ใช้ทุกคนในบริษัท สำหรับคำแนะนำ ดูที่ การควบคุมการเข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ต่อไปในหัวข้อนี้

 • หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน     แสดงหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานของคุณ หากหมายเลขนี้ให้ไว้โดยบริการไดเรกทอรี Active Directory คุณจะไม่สามารถแก้ไขได้ และปุ่ม โทรศัพท์ที่ทำงาน ก็จะปิดการใช้งาน หมายเลขที่ทำงานของคุณใช้ได้สำหรับผู้ใช้ Communicator ทั้งหมดภายในบริษัทของคุณ ในการทำให้หมายเลขโทรศัพท์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรไฟล์การแสดงตนของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์นี้ ที่อยู่ถัดจากหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว

 • โทรศัพท์มือถือ     ในการเพิ่มหรือแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์มือถือ คลิก โทรศัพท์มือถือ ในการทำให้หมายเลขโทรศัพท์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรไฟล์การแสดงตนของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์นี้ ที่อยู่ถัดจากหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณจะแสดงต่อที่ติดต่อทั้งหมดที่คุณให้ระดับการเข้าถึงแบบทีมหรือส่วนตัว

 • โทรศัพท์ที่บ้าน     ในการเพิ่มหรือแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน คลิก โทรศัพท์ที่บ้าน ในการทำให้หมายเลขโทรศัพท์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรไฟล์การแสดงตนของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์นี้ ที่อยู่ถัดจากหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านของคุณจะแสดงต่อที่ติดต่อทั้งหมดที่คุณให้ระดับการเข้าถึงแบบส่วนตัว

 • โทรศัพทอื่นๆ     ในการเพิ่มหรือแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ คลิก โทรศัพท์อื่นๆ หมายเลขโทรศัพท์นี้อาจเป็นหมายเลขสำหรับสำนักงานชั่วคราว หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถืออีกเบอร์หนึ่ง ในการทำให้หมายเลขโทรศัพท์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรไฟล์การแสดงตนของคุณ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์นี้ ที่อยู่ถัดจากหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว หมายเลขโทรศัพท์นี้จะแสดงต่อที่ติดต่อทั้งหมดที่คุณให้ระดับการเข้าถึงแบบส่วนตัว

ด้านบนของหน้า

การควบคุมการเข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

หลังจากที่คุณได้เผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมายเลขโทรศัพท์บ้านหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับการเข้าถึงข้อมูลได้ตั้งค่าเป็น:

 • ทำให้หมายเลขนั้นแสดงสำหรับผู้ติดต่อที่คุณต้องการให้เข้าถึงหมายเลขได้

 • ทำให้หมายเลขไม่แสดงสำหรับผู้ติดต่อที่คุณไม่ต้องการให้เข้าถึงหมายเลข

ตารางต่อไปนี้แสดงระดับการเข้าถึงซึ่งที่ติดต่อต้องได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกัน ตามค่าเริ่มต้น ที่ติดต่อจะได้รับการกำหนดระดับการเข้าถึงแบบบริษัท เมื่อคุณเพิ่มชื่อพวกเขาไว้ในรายการที่ติดต่อ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะมีสิทธิ์เข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานของคุณเท่านั้น

หมายเลขโทรศัพท์

บล็อก

สาธารณะ

บริษัท

ทีม

ส่วนบุคคล

โทรศัพท์ที่ทำงาน *

X

X

X

โทรศัพท์มือถือ *

X

X

โทรศัพท์บ้าน *

X

โทรศัพท์อื่นๆ *

X

หมายเหตุ: * หมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดใน Active Directory จะเห็นโดยผู้ติดต่อทุกคนในบริษัทที่มีระดับการเข้าถึงแบบบริษัท ทีม หรือส่วนตัว แต่จะไม่ปรากฏให้ผู้ใช้ที่ถูกบล็อกหรือสาธารณะเห็น หมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดใน Active Directory จะแก้ไขไม่ได้ในแถบ โทรศัพท์

การกำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลให้กับผู้ติดต่อ

ให้ดำเนินการอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • ในรายชื่อที่ติดต่อ ให้คลิกขวาที่ที่ติดต่อ แล้วชี้ไปที่ เปลี่ยนระดับการเข้าถึงข้อมูล จากนั้นเลือกระดับการเข้าถึง ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้ที่ติดต่อมีสิทธิ์เข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณได้ ก็ให้กำหนดที่ติดต่อมีระดับการเข้าถึงข้อมูลแบบทีมหรือส่วนตัว

 • ในหน้าต่าง Communicator ให้คลิกปุ่ม เปลี่ยนวิธีการดูผู้ติดต่อของคุณ เลือก ระดับการเข้าถึง แล้วลากผู้ติดต่อลงในระดับการเข้าถึงข้อมูลที่เหมาะสม

 • เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือน Communicator ซึ่งผู้ติดต่อได้เพิ่มคุณลงในรายการที่ติดต่อ ให้เลือกระดับการเข้าถึงข้อมูลในรายการแบบหล่นลง ระดับการเข้าถึงข้อมูลของบุคคลนี้

ด้านบนของหน้า

เกี่ยวกับ Active Directory และสาเหตุที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือเผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์บางหมายเลขได้

หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้กับ Communicator จาก Active Directory จะปรากฏในแถบ โทรศัพท์ เป็นเขตข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งาน และไม่สามารถแก้ไขได้ นอกจากนี้ หมายเลขเหล่านี้จะไม่ได้รับการเผยแพร่ การยกเลิกเครื่องหมายที่ช่อง เผยแพร่ สำหรับหมายเลขที่ให้ไว้จาก Active Directory จะไม่เผยแพร่หมายเลขนั้น

ด้านบนของหน้า

การรวมโทรศัพท์

 • เปิดใช้งานการรวมกับระบบโทรศัพท์ของคุณ     เลือกกล่องทำเครื่องหมายนี้เพื่อรวม Communicator กับโทรศัพท์ตั้งโต๊ะของคุณ เมื่อการรวมโทรศัพท์ได้รับการเปิดใช้งาน คุณสามารถใช้ Communicator เพื่อควบคุมโทรศัพท์ตั้งโต๊ะของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำการโทรโดยคลิกที่ปุ่มโทรศัพท์ในรายชื่อที่ติดต่อ หรือตอบรับสายโดยคลิกที่หน้าต่างป๊อปอัปการแจ้งเตือนโทรศัพท์ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยทั่วไป การรวมโทรศัพท์จะได้รับการกำหนดค่าให้คุณโดยผู้ดูแลระบบของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าการรวมโทรศัพท์ใช้ได้ในบริษัทของคุณหรือไม่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 • ขั้นสูง     เลือก ขั้นสูง เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ การกำหนดค่าการรวมโทรศัพท์ขั้นสูง ซึ่งคุณสามารถกำหนดค่า URI (Uniform Resource Identifier) ควบคุมการโทรระยะไกล และ URI โทรศัพท์ด้วยตนเองได้ โดยทั่วไปการกำหนดค่านี้จะได้รับการจัดการโดยผู้ดูแลระบบของคุณ

ความสามารถในการเข้าถึงของโทรศัพท์

 • เปิดโหมด TTY     เลือกตัวเลือกนี้ หากคุณต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Text Telephone (TTY) เข้ากับ Communicator ตัวเลือกนี้จะแก้ไขระบบเสียงของ Communicator เพื่อให้ถ่ายทอดเสียงโดยอุปกรณ์ TTY ที่ติดตั้งไว้ได้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×