การตั้งค่าตัวเลือกรูปแบบเริ่มต้นสำหรับฐานข้อมูลของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการให้แผ่นข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลของคุณMicrosoft Access 2010 โดยอัตโนมัติปรากฏขึ้นพร้อมกับตัวเลือกการจัดรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่ารูปเริ่มต้นจากกล่องโต้ตอบตัวเลือกแผ่นข้อมูล

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับแผ่นข้อมูลที่เปิดอยู่ ให้ปิดและเปิดแผ่นข้อมูลนั้นใหม่เพื่อดูว่าได้มีการนำการเปลี่ยนแปลงนั้นมาใช้หรือไม่

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก ตัวเลือก

  กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access จะปรากฏขึ้น

 2. คลิก แผ่นข้อมูล แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการจะเปลี่ยนแปลง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าสำหรับวิธีข้อมูลของคุณถูกเก็บไว้ หรือแสดง ดูเลือกการตั้งค่าสำหรับวิธีแสดงข้อมูล และจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของคุณ

การเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏของเซลล์

การแสดงหรือซ่อนเส้นตาราง

ด้วยการตั้งค่าเส้นตารางเริ่มต้น แต่ละเซลล์บนแผ่นข้อมูลจะปรากฏพร้อมกับเส้นขอบหรือเส้นตารางแนวนอนและแนวตั้ง อย่างไรก็ตาม เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเลือกเพื่อไม่ให้มีเส้นตารางปรากฏหรือให้มีเพียงเส้นตารางแนวนอนหรือแนวตั้งอย่างใดอย่างหนึ่งปราฏ ให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • จากกล่องกาเครื่องหมาย ค่าเริ่มต้นการแสดงเส้นตาราง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย แนวนอน ออก เพื่อซ่อนเส้นตารางแนวนอน และล้างกล่องกาเครื่องหมาย แนวตั้ง เพื่อซ่อนเส้นตารางแนวตั้ง เมื่อตัวเลือกทั้งสองถูกล้างออกแล้ว แผ่นข้อมูลของคุณจะแสดงโดยไม่มีเส้นตาราง

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเส้นตารางสำหรับฐานข้อมูลที่มีอยู่ ให้เปิดตารางในมุมมอง แผ่นข้อมูล และเลือก เส้นตาราง บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การจัดรูปแบบข้อความ

การตั้งค่าลักษณะพิเศษของเซลล์เริ่มต้น

การตั้งค่าลักษณะพิเศษเป็นการบอกถึงลักษณะของแต่ละเซลล์ การตั้งค่าเริ่มต้นจะเป็น แบน แต่คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่านี้เป็นลักษณะที่ปรากฏ ยกขึ้น หรือ ยุบตัว ได้

การตั้งค่าความกว้างเริ่มต้นของคอลัมน์

เลือกความกว้างเริ่มต้นสำหรับคอลัมน์ในแผ่นข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูล Access ของคุณ พิมพ์หน่วยวัดเป็นนิ้วหรือเซนติเมตร โดยขึ้นอยู่กับระบบของหน่วยวัดที่ระบุในการตั้งค่า Windows ของคุณ

การตั้งค่าลักษณะที่ปรากฏของแบบอักษร

ด้วยการใช้การตั้งค่าในส่วนนี้ คุณสามารถกำหนดขนาดพอยต์ น้ำหนักและรูปแบบของข้อความในแผ่นข้อมูลเอง

 • ขนาด เป็นการเลือกขนาดพอยต์ที่เหมาะสมสำหรับข้อความในแผ่นข้อมูลของคุณ

 • น้ำหนัก เป็นการเลือกจากรายการเกี่ยวกับความหนาบางของข้อความที่คุณต้องการให้ปรากฏ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกแสดงแบบอักษรเป็นแบบบาง อ่อนมาก อ่อน ปกติ ปานกลาง กึ่งหนา หนา หรือเข้มก็ได้

  คุณยังสามารถตั้งค่าให้ข้อความปรากฏเป็น ขีดเส้นใต้ ถ้าคุณต้องการให้ข้อความทั้งหมดในทุกแผ่นข้อมูลถูกขีดเส้นใต้โดยอัตโนมัติ หรือ ตัวเอียง

  หมายเหตุ: โดยทั่วไปแล้ว ข้อความที่เอียงจะอ่านบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ยากกว่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวเลือกสำหรับฐานข้อมูลที่คุณกำลังใช้ ดูที่การตั้งค่าตัวเลือกผู้ใช้สำหรับฐานข้อมูลปัจจุบันจากตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลาง

ขั้นตอนต่อไป

เมื่อต้องการกำหนดวิธีแสดงวัตถุ ดูบทความต่อไปนี้:

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×