การตั้งค่าตัวเลือกการแจ้งเตือน

บทความนี้จะอธิบายหน้าต่างตัวเลือกการแจ้งเตือน ที่ซึ่งคุณจะบอก Lync ว่าการแจ้งเตือนแบบใดที่คุณต้องการจะรับ และจากใคร

ตั้งค่าตัวเลือกการแจ้งเตือนกรณีถูกเพิ่มเป็นที่ติดต่อ

ตามค่าเริ่มต้น เมื่อมีคนเพิ่มคุณเป็นที่ติดต่อ Lync จะเพิ่มบุคคลนั้นในรายการที่คุณอาจนำมาพิจารณาเพิ่มชื่อเขาในรายการที่ติดต่อของคุณ คุณสามารถตรวจสอบรายการนี้ได้ด้วยการคลิกแท็บ ใหม่ บนมุมมองที่ติดต่อของหน้าต่างหลักของ Lync ได้ตามความสะดวก ให้ดูรายการของผู้ที่มีโอกาสเป็นที่ติดต่อได้ แล้วตัดสินใจว่าจะเพิ่มใครลงในรายการที่ติดต่อของคุณ และกำหนดความสัมพันธ์ส่วนบุคคลให้กับที่ติดต่อใหม่เหล่านั้น

อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถเลือกที่จะเพิ่มใครก็ตามที่เพิ่มคุณเป็นที่ติดต่อในรายการที่ติดต่อของคุณโดยอัตโนมัติได้ ด้วยการตั้งค่านี้คุณจะไม่เห็นที่ติดต่อบนรายการ ใหม่ โดยที่ติดต่อใหม่จะถูกเพิ่มในรายการที่ติดต่อของคุณและถูกกำหนดความสัมพันธ์ส่วนบุคคลให้เป็นแบบ ผู้ร่วมงาน โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกให้เพิ่มที่ติดต่อเหล่านี้โดยอัตโนมัติ ให้ทำดังนี้

  • เปิดหน้าต่างตัวเลือก การแจ้งเตือน และภายใต้หัวเรื่อง การแจ้งเตือนทั่วไป ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย บอกฉันเมื่อมีบุคคลเพิ่มฉันเข้าในรายการที่ติดต่อ

ตั้งค่าตัวเลือกห้ามรบกวน

ถ้าคุณยุ่งมาก การตั้งค่าสถานะของคุณเป็น ห้ามรบกวน จะช่วยลดการขัดจังหวะลงได้มาก แต่คุณอาจจะยังต้องการติดต่อกับที่ติดต่อที่สำคัญ คุณสามารถกำหนดข้อยกเว้นให้กับที่ติดต่อที่คุณได้กำหนดความสัมพันธ์เป็น เวิร์กกรุ๊ป ได้ (โดยทั่วไปคือผู้ร่วมงานที่ใกล้ชิดของคุณ)

เปิดหน้าต่างตัวเลือกการแจ้งเตือน และภายใต้หัวข้อ เมื่อสถานะของฉันเป็น 'ห้ามรบกวน' ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังนี้

  • เมื่อต้องการซ่อนการแจ้งเตือนทั้งหมดของ Lync เพื่อที่คุณจะได้ไม่ถูกรบกวนเมื่อสถานะของคุณถูกตั้งค่าเป็น ห้ามรบกวน ให้เลือก ไม่แสดงการแจ้งเตือน

  • เมื่อต้องการดูเฉพาะการเชิญเข้าร่วมการสนทนาจากสมาชิกเวิร์กกรุ๊ป และซ่อนการแจ้งเตือนอื่นๆ ทั้งหมดเมื่อสถานะของคุณถูกตั้งค่าเป็น ห้ามรบกวน ให้คลิก แสดงเฉพาะข้อความแจ้งเมื่อมีการสนทนาเข้ามาจากบุคคลในความสัมพันธ์ส่วนบุคคลในเวิร์กกรุ๊ปของฉัน

  • เมื่อต้องการดูการแจ้งเตือนทั้งหมด แต่จำกัดให้เห็นการเชิญเข้าร่วมการสนทนาเฉพาะที่ส่งมาจากสมาชิกเวิร์กกรุ๊ปเมื่อสถานะของคุณถูกตั้งค่าเป็น ห้ามรบกวน ให้เลือก แสดงการแจ้งเตือนทั้งหมด แต่เฉพาะการแจ้งเตือนการสนทนาจากบุคคลในความสัมพันธ์ส่วนบุคคลในเวิร์กกรุ๊ปของฉันเท่านั้น

หมายเหตุ: ถ้าคุณตั้งค่าสถานะของคุณเป็น ห้ามรบกวน และคุณโทร 911 สถานะของคุณจะเปลี่ยนเป็น พร้อมใช้งาน โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้คุณสามารถตั้งค่าใหม่ได้ตลอดเวลา

ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการจัดการการแจ้งเตือนจากที่ติดต่อที่ไม่ใช่ Lync

เนื่องจากที่ติดต่อที่ไม่ได้ใช้ Lync มักจะเป็นที่ติดต่อจากภายนอกองค์กรของคุณ คุณอาจต้องการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการติดต่อสื่อสารนี้แตกต่างจากที่ติดต่อที่มาจากผู้ร่วมงานหรือผู้ใช้ Lync เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ให้เปิดหน้าต่างตัวเลือก การแจ้งเตือน และภายใต้หัวข้อ ที่ติดต่อที่ไม่ได้ใช้ Lync ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังนี้

  • เมื่อต้องการบล็อกการแจ้งเตือนทั้งหมดจากที่ติดต่อที่ไม่ใช่ Lync ให้เลือก บล็อกการเชิญและการสื่อสารทั้งหมด

  • เมื่อต้องการรับการแจ้งเตือนการเชิญ (การแจ้งให้ทราบว่าคุณได้ถูกเพิ่มในรายการที่ติดต่อของใครบางคน) แต่บล็อกการติดต่อสื่อสารอื่นๆ จากผู้ที่ไม่ใช้ Lync ให้เลือก อนุญาตการเชิญแต่บล็อกการสื่อสารอื่นๆ ทั้งหมด

  • เมื่อต้องการเห็นการแจ้งเตือนการติดต่อสื่อสารทั้งหมดจากผู้ที่ไม่ใช้ Lync ให้เลือก อนุญาตให้ใครก็ได้ติดต่อฉัน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×