การตั้งค่าตัวเลือกการเรียงลำดับในมุมมองรายการใน SharePoint Workspace 2010

เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกการเรียงลำดับในมุมมองรายการ ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. เข้าสู่ตัวออกแบบ

 2. คลิกมุมมองรายการที่คุณต้องการตั้งค่าตัวเลือกการเรียงลำดับ

 3. คลิกแท็บ เรียงลำดับและจัดกลุ่ม

 4. คลิกเขตข้อมูลคอลัมน์ที่คุณต้องการนำการเรียงลำดับไปใช้

 5. เลือกตัวเลือกการเรียงลำดับดังนี้

  • เมื่อต้องการเรียงลำดับข้อมูลในรายการทั้งหมดตามลำดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย ให้เลือก เรียงลำดับค่าเหล่านี้ แล้วเลือกลำดับการจัดเรียงที่ต้องการ

  • เมื่อต้องการตั้งค่าลำดับการจัดเรียงอันดับสอง ให้เลือก จากนั้นเรียงลำดับตาม แล้วคลิกเขตข้อมูลในเมนูแบบหล่นลง และเลือกลำดับการจัดเรียงที่ต้องการ

  • เมื่อต้องการบังคับให้เรียงลำดับรายการทั้งหมดในมุมมองแบบแฟลตโดยไม่มีลำดับชั้น ให้เลือก แสดงรายการทั้งหมด รวมถึงรายการการตอบกลับต่างๆ ในมุมมองแบบแฟลตโดยไม่มีลำดับชั้น

   การเรียงลำดับชนิดนี้มีประโยชน์ในกรณีที่คุณเพียงแต่ต้องการแสดงรายการทั้งหมดตามลำดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย โดยไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลหลัก/ข้อมูลรองระหว่างรายการต่างๆ

  • เมื่อต้องการจัดกลุ่มรายการที่มีค่าเดียวกัน ให้เลือก จัดกลุ่มรายการที่มีค่าเดียวกันลงในส่วนที่สามารถขยายได้

   นอกจากนี้ คุณยังสามารถเรียงลำดับรายการภายในแต่ละกลุ่มตามการเรียงลำดับอันดับสองได้ด้วย

   ในตัวอย่างด้านล่าง ได้เลือกเขตข้อมูล "กลุ่มอาหาร" ไว้เป็นการเรียงลำดับหลักในแบบจากน้อยไปหามาก และเลือก "ชนิดรายการ" เป็นการเรียงลำดับอันดับสองในแบบจากมากไปหาน้อย นอกจากนี้ ยังตั้งค่าเขตข้อมูล "กลุ่มอาหาร" สำหรับการจัดกลุ่มค่าเดียวกันลงในส่วนที่สามารถขยายได้อีกด้วย และท้ายสุดคอลัมน์ "กลุ่มอาหาร" จะถูกตั้งค่าให้แสดง Twisty: บนแท็บ คอลัมน์ ตัวเลือก แสดง Twisty ในคอลัมน์นี้เมื่อสามารถขยายแถวได้ จะถูกเลือก

   การเรียงลำดับที่จัดกลุ่มด้วยคอลัมน์การเรียงลำดับรอง

   ถ้าคุณกำลังจัดกลุ่มรายการตามเขตข้อมูลวันที่/เวลา ให้คลิกเมนู จัดกลุ่มวันที่ตาม แล้วคลิกค่าเวลาที่คุณต้องการ

 6. ถ้าคุณต้องการให้มุมมองเปิดขึ้นด้วยตัวเลือกการเรียงลำดับที่เลือกในปัจจุบัน ให้เลือก ทำรายการนี้ให้เป็นการเรียงลำดับเริ่มต้นเมื่อเปิดมุมมองครั้งแรก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×