การตั้งค่าตัวเลือกการกำหนดเวลาหรือลักษณะพิเศษของภาพเคลื่อนไหว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถกำหนดเวลาของลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวใน Microsoft PowerPoint 2010 เองได้ รวมทั้งการกำหนดเวลาและลำดับการเริ่มและการทำซ้ำ

คุณต้องการทำสิ่งใด

กำหนดเวลาเริ่มของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

หน่วงเวลาเริ่มของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

ทำซ้ำ หรือกรอกลับเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

จัดลำดับเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

กำหนดเวลาเริ่มของลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหว

 1. บนภาพนิ่ง ให้คลิกที่ข้อความหรือวัตถุที่มีลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการกำหนดเวลาเริ่ม

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม กำหนดเวลา ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  กลุ่ม กำหนดเวลา บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ใน Ribbon ของ PowerPoint 2010

  • เมื่อต้องการเริ่มลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวเมื่อคุณคลิกภาพนิ่ง ให้เลือก เริ่มโดยการคลิก

  • เมื่อต้องการเริ่มลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกันกับลักษณะพิเศษก่อนหน้านี้ในรายการ (หมายความว่า หนึ่งคลิกจะดำเนินการลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวหลายรายการ) ให้เลือก เริ่มกับก่อนหน้า

  • เมื่อต้องการเริ่มลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวในทันทีหลังจากที่ลักษณะพิเศษก่อนหน้านี้ในรายการเล่นเสร็จ (หมายถึง คุณไม่ต้องคลิกอีกครั้งเพื่อทำให้ลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวถัดไปเริ่ม) ให้เลือก เริ่มหลังจากก่อนหน้า

หน่วงเวลาเริ่มของลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหว

 1. บนภาพนิ่ง ให้คลิกข้อความหรือวัตถุที่มีลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการตั้งค่าตัวเลือกการหน่วงเวลาหรือการกำหนดเวลาอื่น

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม กำหนดเวลา ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการสร้างการหน่วงเวลาระหว่างการจบของลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวหนึ่งและการเริ่มต้นของลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวใหม่ ให้ใส่ตัวเลขลงในกล่อง หน่วงเวลา

  • เมื่อต้องการกำหนดระยะเวลาของลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหว ให้ใส่ตัวเลขในกล่อง ระยะเวลา

ด้านบนของหน้า

ทำซ้ำหรือกรอกลับลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหว

เมื่อต้องการทำให้แอเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวหรือลำดับของเอฟเฟ็กต์ทำซ้ำ หรือกลับไปยังตำแหน่งเดิม บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มภาพเคลื่อนไหว คลิกตัวเปิดใช้แสดงตัวเลือกเอฟเฟ็กต์เพิ่มเติม รูปปุ่ม คลิกแท็บกำหนดเวลา แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการทำซ้ำลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหว ให้เลือกตัวเลือกในรายการ ทำซ้ำ

 • เมื่อต้องการส่งกลับลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวไปยังลักษณะและตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิมโดยอัตโนมัติหลังจากที่เล่น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กรอกลับเมื่อเล่นเสร็จ ตัวอย่างเช่น หลังจากที่ลักษณะพิเศษแบบ "ลอยออก" เล่นเสร็จ รายการจะปรากฏขึ้นใหม่บนภาพนิ่งในตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิม

ด้านบนของหน้า

จัดลำดับลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวใหม่

วัตถุที่มีภาพเคลื่อนไหวบนภาพนิ่งจะแสดงหมายเลขบอกลำดับที่ภาพเคลื่อนไหวของวัตถุนั้นจะเล่น เมื่อมีลักษณะพิเศษอย่างน้อยสองรายการ คุณสามารถเปลี่ยนลำดับการเล่นของลักษณะพิเศษแต่ละรายการได้โดยการทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 • บนภาพนิ่ง ให้คลิกภาพเคลื่อนไหว จากนั้นบนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม กำหนดเวลา ภายใต้ จัดลำดับภาพเคลื่อนไหวใหม่ คลิก ย้ายไปก่อนหน้านี้ หรือ ย้ายไปหลังจากนี้

 • บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ให้คลิก บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว คุณสามารถเปลี่ยนลำดับได้โดยการลากวัตถุขึ้นหรือลง หรือคลิกที่รายการที่ต้องการย้ายแล้วใช้ลูกศร จัดลำดับใหม่ บน บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว คุณยังสามารถคลิกวัตถุใน บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว จากนั้นในกลุ่ม กำหนดเวลา ภายใต้ จัดลำดับภาพเคลื่อนไหวใหม่ คลิก ย้ายไปก่อนหน้านี้ หรือ ย้ายไปหลังจากนี้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×