การตั้งค่าตัวควบคุมเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้เปลี่ยนเนื้อหาของตัวควบคุม คุณสามารถทำให้ตัวควบคุมเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้มีเฉพาะสำหรับกล่องข้อความ กล่อง Rich Text รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย รายการลำดับเลข และรายการแบบธรรมดา

  1. คลิกขวาตัวควบคุมที่คุณต้องการตั้งค่าเป็นแบบอ่านอย่างเดียว แล้ว คลิ กคุณสมบัติตัวควบคุม บนเมนูทางลัด

  2. คลิกแท็บ แสดง

  3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อ่านอย่างเดียว

    หมายเหตุ: การทำให้ตัวควบคุมเป็นแบบอ่านอย่างเดียวจะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้พิมพ์ในตัวควบคุมนั้น แต่จะไม่มีผลต่อลักษณะที่ปรากฏของตัวควบคุมดังกล่าว

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อทำให้ตัวควบคุมเป็นแบบอ่านอย่างเดียว เว้นแต่ค่าที่ระบุจะถูกป้อนลงในตัวควบคุมอื่น ตัวอย่างเช่น กล่องข้อความสำหรับเลขที่ใบขับขี่สามารถเป็นแบบอ่านอย่างเดียว นอกจากผู้ใช้ใส่อายุที่เหมาะสมลงในตัวควบคุมอื่นบนฟอร์ม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×