การตั้งค่าชุดคำใหม่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการตั้งค่าชุดคำใหม่ คุณต้องเข้าถึงเครื่องมือการจัดการที่เก็บคำ แล้วใช้เครื่องมือนั้นระบุค่าคุณสมบัติของชุดคำ

ในเครื่องมือที่เก็บคำ คุณสามารถเลือกองค์ประกอบต่างๆ ในบานหน้าต่างการนำทางเพื่อเปิดเมนูได้

สิ่งสำคัญ:  เมื่อต้องการเพิ่มชุดคำในเครื่องมือการจัดการที่เก็บคำ คุณจะต้องเป็นผู้จัดการกลุ่มหรือผู้ดูแลที่เก็บคำ

เมื่อต้องการตั้งค่าชุดคำใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดเครื่องมือการจัดการที่เก็บคำ

 2. ในบานหน้าต่างการนำทางมุมมองแบบโครงสร้าง ให้ขยายกลุ่มเพื่อค้นหากลุ่มที่คุณต้องการเพิ่มชุดคำ

 3. ชี้ไปที่ชุดคำที่คุณต้อง การเพิ่มคำ เลือกลูกศรที่ปรากฏขึ้น แล้ว เลือกชุดคำใหม่

 4. พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นป้ายชื่อเริ่มต้นสำหรับคำของคุณในคำที่เพิ่งสร้างใหม่ในมุมมองแบบโครงสร้าง

 5. ในบานหน้าต่าง คุณสมบัติ ของเครื่องมือการจัดการที่เก็บคำ ให้เลือกแท็บ ทั่วไป แล้วระบุข้อมูลที่เกี่ยวกับชุดคำใหม่ดังต่อไปนี้

  1. ชื่อชุดคำพิมพ์ชื่อสำหรับชุดคำของคุณ เขตข้อมูลนี้ควรถูกเติมด้วยชื่อของคอลัมน์แล้ว แต่คุณสามารถอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงได้

  2. คำอธิบายพิมพ์คำอธิบายที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจวิธีใช้คำเหล่านี้

  3. เจ้าของถ้าคุณต้องการให้เจ้าของชุดคำเป็นผู้อื่นที่ไม่ใช่คุณ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเจ้าของเป็นบุคคลหรือกลุ่มอื่น คุณสามารถใส่ได้เพียงรายการเดียวเท่านั้น

  4. ที่ติดต่อพิมพ์ที่อยู่อีเมลถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้ไซต์สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดคำ

  5. ผู้เกี่ยวข้องเพิ่มชื่อของผู้ใช้หรือกลุ่มที่ควรได้รับแจ้งก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใหญ่กับชุดคำ

  6. นโยบายการส่งระบุว่าคุณต้องการให้ชุดคำ ปิด หรือ เปิด

  7. พร้อมใช้งานสำหรับการแท็กเลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อทำให้คำในชุดคำพร้อมใช้งานสำหรับการแท็ก ถ้าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมายแล้ว ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะไม่สามารถเห็นชุดคำนี้ได้ ถ้าชุดคำสั่งยังอยู่ในขั้นการพัฒนา หรือยังไม่พร้อมใช้ คุณอาจต้องล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้

 6. เลือกแท็บ การใช้ที่ต้องการ แล้วระบุการตั้งค่าต่อไปนี้

  1. พร้อมใช้งานสำหรับการแท็กเลือกกล่องนี้เพื่อทำให้ชุดคำนี้พร้อมให้ผู้ใช้เลือกสำหรับการแท็ก

  2. ใช้ชุดคำนี้สำหรับการนำทางไซต์เลือกกล่องนี้เพื่อเปิดใช้งานชุดคำนี้ให้สามารถใช้งานได้สำหรับการนำทางที่มีการจัดการ

 7. เลือกแท็บ กำหนดการจัดเรียงเอง แล้วเลือกลำดับการจัดเรียงที่คุณต้องการ

 8. เลือกแท็บ เพื่อระบุข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ที่เกี่ยวกับชุดคำ

 9. เลือกบันทึก เพื่อบันทึกการอัปเดตคุณสมบัติของคุณ

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการเพิ่มคำลงในชุดคำใหม่ โปรดดูที่ การสร้างและจัดการคำในชุดคำ

ด้านบนของหน้า

การเปิดเครื่องมือการจัดการที่เก็บคำ

เมื่อต้องการเปิดเครื่องมือการจัดการที่เก็บคำ ให้เลือกสภาพแวดล้อมของ SharePoint ที่คุณต้องการ แล้วทำตามขั้นตอนที่แสดงไว้ในรายการต่อไปนี้

 • ใน SharePoint Online

  1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

  2. ไปที่ศูนย์การจัดการ SharePoint

  3. เลือกเก็บคำ

 • ใน SharePoint Server

  1. จากไซต์คอลเลกชันโฮมเพจ เลือกเนื้อหาของไซต์

  2. บนหน้าเนื้อหาของไซต์ เลือก ปุ่ม การตั้งค่า Office 365 การตั้งค่า

  3. บนหน้าการตั้งค่าไซต์ ในกลุ่มการดูแลไซต์ เลือกคำจัดการที่เก็บ ไว้

หลังจากที่คุณเปิดเครื่องมือการจัดการที่เก็บคำแล้ว คุณสามารถเริ่มตั้งค่าชุดคำได้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×