การตั้งค่าจดหมาย

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้การตั้งค่า จดหมาย เพื่อกำหนดการตั้งค่าสำหรับข้อความเอง คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ เช่น ตั้งค่าลายเซ็นที่จะเพิ่มเข้ากับข้อความที่คุณส่ง หรือควบคุมการติดตามข้อความ

ไปยังการตั้งค่าอีเมล

 1. ในเว็บเบราว์เซอร์ ให้ลงชื่อเข้าใช้แอป Outlook Web โดยใช้ URL ที่ให้โดยผู้ที่จัดการอีเมลสำหรับองค์กรของคุณ ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน จากนั้นคลิก ลงชื่อเข้าใช้

 2. ที่ด้านบนของหน้า เลือก Outlook (หรือ จดหมาย) หรือเลือก ตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอป Office 365 > จดหมาย

  ตัวเลือกการนำทางของ Office 365
 3. ที่ด้านบนของหน้า ให้เลือก การตั้งค่า การตั้งค่า: อัปเดตโปรไฟล์ของคุณ ติดตั้งซอฟต์แวร์ และเชื่อมต่อกับ cloud > ตัวเลือก แล้วเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ตั้งค่า >จดหมาย

   หรือ

  • จดหมาย >การประมวลผลอัตโนมัติ

   จดหมาย >เค้าโครง

ฉันต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ

การประมวลผลอัตโนมัติ

เค้าโครง

ดูส่วนหัวข้อที่เกี่ยวข้องที่ส่วนท้ายของบทความนี้สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกที่ไม่ได้แสดงไว้ที่นี่

ตัวเลือกข้อความ

ใช้ ตัวเลือกข้อความ เพื่อควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณย้ายหรือลบรายการออก เพื่อเล่นเสียงเมื่อได้รับรายการใหม่ และเพื่อล้างโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ ของคุณเมื่อคุณออกจากโปรแกรม

การตั้งค่า

คำอธิบาย

หลังจากย้ายหรือลบรายการ

ใช้รายการแบบหล่นลงเพื่อเลือกการกระทำที่โดยอัตโนมัติจะทำเมื่อคุณย้าย หรือลบรายการ

ล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบเมื่อฉันออกจากระบบ

ใช้การตั้งค่านี้เพื่อล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ โดยอัตโนมัติเมื่อคุณออกจาก Outlook Web App

แจ้งเตือนฉันเมื่อฉันส่งข้อความที่มีสิ่งที่แนบมาตกหล่น

เมื่อเลือกการตั้งค่านี้ คุณจะเห็นการเตือนถ้าคุณแจ้งว่ามีสิ่งที่แนบในข้อความแต่ไม่ได้รวมไว้ คุณยังสามารถส่งข้อความโดยมีหรือไม่มีสิ่งที่แนบกับข้อความ

ด้านบนของหน้า

ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อควบคุมวิธี และเมื่อรายการถูกทำเครื่องหมายว่า อ่านแล้ว

การตั้งค่า

คำอธิบาย

ทำเครื่องหมายแสดงรายการว่าอ่านแล้ว

ทันทีที่คุณดูรายการที่ถูกกำหนดให้เป็น อ่าน คุณยังสามารถเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ววิธีนี้เกิดขึ้น

ทำเครื่องหมายรายการเป็นอ่านเมื่อเปลี่ยนแปลงส่วนที่เลือก

รายการถูกทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วทันทีที่คุณดูสิ่งอื่น

ไม่ต้องทำเครื่องหมายรายการว่าอ่านแล้ว

เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการด้วยตนเองทำเครื่องหมายรายการเป็นอ่าน

ใบตอบรับการอ่าน

ใช้ใบตอบรับการอ่าน เพื่อควบคุมเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณได้รับข้อความที่ผู้ส่งที่ร้องขอการแจ้งเตือนเมื่อคุณได้อ่าน

การตั้งค่า

คำอธิบาย

ถามฉันก่อนที่จะส่งการตอบกลับ

เลือกปุ่มตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการได้รับแจ้งก่อนที่จะส่งใบตอบรับการอ่าน ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

ส่งการตอบกลับเสมอ

เลือกปุ่มตัวเลือกนี้เพื่อส่งใบตอบรับการอ่านไปยังผู้ส่งโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับการร้องขอ

ไม่ต้องส่งการตอบกลับ

เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณไม่ต้องการส่งใบตอบรับการอ่านไปยังผู้ส่งที่ร้องขอใบตอบรับสำหรับข้อความอีเมล

ด้านบนของหน้า

การสนทนา

ใช้การตั้งค่า การสนทนา เพื่อควบคุมวิธีแสดงข้อความในมุมมอง Conversation

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถค้นหาการตั้งค่าเหล่านี้ได้ โดยไปที่การตั้งค่า การตั้งค่า: อัปเดตโปรไฟล์ของคุณ ติดตั้งซอฟต์แวร์ และเชื่อมต่อกับ cloud >ตัวเลือกการแสดง ได้

การตั้งค่า

คำอธิบาย

แสดงรายการตามลำดับ

เลือกที่จะแสดงข้อความใหม่ที่สุด หรือเก่าที่สุดอยู่ด้านบน

เมื่อมีการลบรายการ

เลือกการแสดง หรือซ่อนรายการที่ถูกลบ

ด้านบนของหน้า

สร้างลายเซ็นอีเมล

ลายเซ็นอีเมลเป็นข้อความที่คุณสามารถเพิ่มที่ท้ายของข้อความที่คุณส่ง คุณสามารถใช้ทั้ง Outlook Web App และ Outlook คุณต้องสร้างลายเซ็นในแต่ละรายการ

การตั้งค่า

คำอธิบาย

กล่องข้อความ

พิมพ์ลายเซ็นที่คุณต้องการใช้ในกล่องข้อความ ใช้แถบการจัดรูปแบบต่อไปนี้เพื่อจัดรูปแบบแบบอักษรที่คุณต้องการให้แสดง

รวมลายเซ็นของฉันในข้อความที่ฉันอ่านโดยอัตโนมัติ

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อรวมลายเซ็นของคุณบนรายการที่ส่งทั้งหมดโดยอัตโนมัติ รวมถึงการตอบและการส่งต่อ

โปรดทราบว่า:

 • ถ้าคุณไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อรวมลายเซ็นของคุณบนข้อความที่คุณส่งโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่มลายเซ็นของคุณลงในข้อความ โดยการเลือก แทรก แทรก เมนูที่ด้านบนสุดของข้อความ และเลือกลายเซ็น

 • คุณสามารถรวมแฟ้มรูปภาพ (เช่น .gif หรือ .tif) ในลายเซ็นของคุณใน Outlook Web App

 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ สร้างและเพิ่มลายเซ็นอีเมลใน Outlook Web App

ด้านบนของหน้า

รูปแบบข้อความ

ใช้การตั้งค่า รูปแบบข้อความ เพื่อตั้งรูปแบบเริ่มต้นสำหรับข้อความใหม่ คุณยังสามารถจัดรูปแบบข้อความเมื่อคุณสร้างข้อความได้โดยใช้แถบเครื่องมือการจัดรูปแบบในข้อความใหม่

การตั้งค่า

คำอธิบาย

แสดง 'สำเนาลับถึง' เสมอ

ใช้เพื่อเพิ่มบรรทัด สำเนาลับถึง เข้ากับข้อความใหม่ที่คุณสร้าง ผู้รับที่มีชื่อบนบนบรรทัด สำเนาลับถึง จะได้รับสำเนาของข้อความ แต่ชื่อเหล่านั้นจะไม่แสดงในรายชื่อของผู้รับ ผู้รับ สำเนาลับถึง จะไม่เห็นชื่อของผู้รับ สำเนาลับถึง อื่น

แสดง 'จาก' เสมอ

ใช้เพื่อแสดงบรรทัด จาก ในข้อความใหม่ทั้งหมดที่คุณสร้าง

เรียบเรียงข้อความในรูปแบบนี้

ใช้การตั้งค่านี้เพื่อตั้งค่ารูปแบบเริ่มต้นของข้อความที่คุณส่ง คุณสามารถใช้ HTML หรือข้อความธรรมดา HTML ทำให้คุณสามารถควบคุมขนาด ลักษณะ และสีของแบบอักษรที่ใช้ในข้อความของคุณ

ฟอนต์ของข้อความ

ใช้การตั้งค่านี้เพื่อเลือกแบบอักษรเริ่มต้นสำหรับข้อความที่คุณสร้าง ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานถ้าคุณเลือก HTML ใน เรียบเรียงข้อความในรูปแบบนี้ เท่านั้น

โปรดทราบว่า:

 • คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าบนข้อความแต่ละข้อความเพื่อแสดงหรือซ่อนเขตข้อมูล จาก และ สำเนาลับถึง และเพื่อสลับระหว่าง HTML และข้อความธรรมดา

ด้านบนของหน้า

รายการข้อความ

โดยปกติ Outlook Web App แสดงสามบรรทัดของข้อมูลสำหรับแต่ละข้อความในกล่องจดหมายเข้าของคุณ: ผู้ส่ง เรื่อง และส่วนหนึ่งของบรรทัดแรกของข้อความ ใช้ตัวเลือกในรายการข้อความ เพื่อแสดงผู้ส่งหรือเรื่องแรก และแสดง หรือซ่อนเส้นแสดงตัวอย่าง

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถค้นหาการตั้งค่าเหล่านี้ได้ โดยไปที่การตั้งค่า การตั้งค่า: อัปเดตโปรไฟล์ของคุณ ติดตั้งซอฟต์แวร์ และเชื่อมต่อกับ cloud >ตัวเลือกการแสดง ได้

การตั้งค่า

คำอธิบาย

เค้าโครง

แสดงชื่อผู้ส่ง หรือเรื่องก่อน

ข้อความตัวอย่าง

แสดง หรือซ่อนข้อความแสดงตัวอย่าง

บานหน้าต่างการอ่าน

ใช้การตั้งค่าบานหน้าต่างการอ่าน เพื่อควบคุมเมื่อข้อความที่แสดงในบานหน้าต่างการอ่านถูกทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถค้นหาการตั้งค่าเหล่านี้ได้ โดยไปที่การตั้งค่า การตั้งค่า: อัปเดตโปรไฟล์ของคุณ ติดตั้งซอฟต์แวร์ และเชื่อมต่อกับ cloud >ตัวเลือกการแสดง ได้ มีคุณสามารถเปลี่ยนอ่านบานหน้าต่างเค้าโครง สำหรับโฟลเดอร์เดียว เช่นเดียว กับ สำหรับโฟลเดอร์ทั้งหมดได้

การตั้งค่า

คำอธิบาย

เลือกตำแหน่งที่ควรปรากฏบานหน้าต่างการอ่าน

แสดงบานหน้าต่างการอ่าน ที่ด้านขวา หรือ ด้านล่าง หรือซ่อนบานหน้าต่างการอ่าน

ขณะเขียนข้อความอีเมล

เรียบเรียงข้อความ ในบานหน้าต่างการอ่าน หรือ ในหน้าต่างใหม่

เมื่อลงชื่อเข้าOutlook Web App

เลือกโดยอัตโนมัติข้อความแรกในรายการเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ หรือเลือกไม่มีข้อความเพื่อให้คุณสามารถเลือกที่จะแสดง

ด้านบนของหน้า

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×