การตั้งค่าคุณสมบัติฟอร์มในการออกแบบเครื่องมือรายการ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณนำเข้าฟอร์มของ InfoPath ในการออกแบบเครื่องมือรายการแบบกำหนดเองแล้ว คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติฟอร์มต่างๆ ได้ โดยคลิกที่ชื่อฟอร์มที่แสดงอยู่ด้านล่างของแม่แบบฟอร์มเพื่อแสดงคุณสมบัติฟอร์ม

คุณสามารถตั้งค่าหรือปรับปรุงคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • ตั้งค่าฟอร์มเพื่อใช้สร้างการตอบกลับรายการที่เลือก

  • ถ้าตั้งค่าฟอร์มเป็นฟอร์มตอบกลับ ให้เลือกเขตข้อมูลที่จะสืบทอดค่าจากรายการหลัก

  • รวมหรือแยกสมาชิกพื้นที่ทำงานที่สามารถดูฟอร์มนี้ได้ตามบทบาทของสมาชิก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×