การตั้งค่าคอลัมน์ข้อความโดยใช้เส้นบอกแนวเค้าโครง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

กระบวนงานนี้จะเป็นประโยชน์มากถ้าคุณกำลังทำงานกับสิ่งพิมพ์ที่ไม่มีคอลัมน์ข้อความที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า (ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างจดหมายข่าวเองตั้งแต่ต้นแทนที่จะใช้แม่แบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า)

In this article

เส้นบอกแนวเค้าโครงคืออะไร

สร้างคอลัมน์และแถวที่ มีเส้นบอกแนวเค้าโครง

เส้นบอกแนวเค้าโครงคืออะไร

เส้นบอกแนวเค้าโครงประกอบด้วยระยะขอบ คอลัมน์ แถว และเส้นบอกแนวหลัก นอกจากนี้ Microsoft Office Publisher ยังจัดเตรียมเส้นบอกแนวไม้บรรทัดไว้ให้ด้วย

เส้นบอกแนวเค้าโครง

1. เส้นบอกแนวระยะขอบ

2. เส้นบอกแนวคอลัมน์

3. เส้นบอกแนวแถว

4. เส้นบอกแนวหลัก

5. เส้นบอกแนวไม้บรรทัด

คุณสามารถใช้เส้นบอกแนวเค้าโครงคอลัมน์และแถวเมื่อต้องการจัดระเบียบข้อความ รูปภาพ และวัตถุอื่นๆ เพื่อให้สิ่งพิมพ์ของคุณดูเป็นระเบียบและสอดคล้องกัน เมื่อคุณใช้เส้นบอกแนวเค้าโครงเพื่อตั้งค่าเส้นตารางในหน้าต้นแบบ เส้นตารางนี้จะปรากฏในทุกๆ หน้าของสิ่งพิมพ์ของคุณที่นำหน้าต้นแบบนั้นไปใช้ แต่เส้นตารางจะไม่แสดงเมื่อคุณพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณ

หมายเหตุ: ถ้าคุณเปิดใช้งานคำสั่งใดก็ตามของคำสั่ง จัดชิด (เมนูจัดเรียง เมนูย่อย จัดชิด) แล้วคุณมีปัญหากับการลากรายการ ให้ลองปิดใช้งานคำสั่ง จัดชิด

ด้านบนของหน้า

การสร้างคอลัมน์และแถวด้วยเส้นบอกแนวเค้าโครง

  1. บนเมนู จัดเรียง ให้คลิก เส้นบอกแนวเค้าโครง แล้วคลิกแท็บ เส้นบอกแนวของเส้นตาราง

  2. ใต้ เส้นบอกแนวคอลัมน์ ให้ใส่จำนวนคอลัมน์ที่คุณต้องการในกล่อง คอลัมน์ จากนั้นใส่ระยะห่างระหว่างคอลัมน์ที่คุณต้องการในกล่อง ระยะห่าง

  3. ใต้ เส้นบอกแนวแถว ให้ใส่จำนวนแถวที่คุณต้องการในกล่อง แถว จากนั้นใส่ระยะห่างระหว่างแถวที่คุณต้องการในกล่อง ระยะห่าง

  4. ถ้าคุณกำลังพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณแบบสองหน้าประชิด ให้คลิกแท็บ เส้นบอกแนวระยะขอบ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย หน้าต้นแบบในมุมมองแบบสองหน้า ภายใต้ หน้าต้นแบบ

  5. คลิก ตกลง

  6. สร้างกล่องข้อความสำหรับคอลัมน์ ด้วยการคลิกกล่องข้อความ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือของวัตถุ แล้ว ลากภายในคอลัมน์ที่กำหนด โดยเส้นบอกแนวเค้าโครง

หมายเหตุ: ถ้าคำสั่ง เส้นบอกแนว (เมนู จัดเรียง เมนูย่อย จัดชิด ) เปิดอยู่ กล่องข้อความแต่ละกล่องจะจัดชิดกับเส้นบอกแนวเค้าโครงที่ใกล้ที่สุดเมื่อคุณปล่อยปุ่มเมาส์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×