การตั้งค่าความเร็วและการกำหนดเวลาในการเปลี่ยนภาพ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เปลี่ยนให้วิธีอื่นเมื่อต้องการควบคุมลำดับของงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถตั้งค่าความเร็วและการกำหนดเวลาการเปลี่ยนภาพจะช่วยให้การควบคุมวิธีสไลด์หนึ่งอย่างรวดเร็วล่วงหน้า ไปยังอีก และ เมื่อเปลี่ยนเริ่มต้น

การตั้งค่าความเร็วในการเปลี่ยนภาพ

ใช้ระยะเวลา เพื่อตั้งค่าความเร็วในการเปลี่ยนภาพ ช่วงเวลาสั้นกว่าหมายความว่า สไลด์ล่วงหน้าได้เร็วขึ้น และตัวเลขที่มีขนาดใหญ่ทำให้เอฟเฟ็กต์ไปช้า

เลือกภาพนิ่งที่มีการเปลี่ยนภาพที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง บนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ในกล่อง ระยะเวลา ให้ใส่จำนวนวินาทีที่คุณต้องการให้ลักษณะพิเศษทำงาน

เคล็ดลับ:  ถ้าคุณต้องการให้การเปลี่ยนภาพในงานนำเสนอทั้งหมดมีความเร็วที่เหมือนกันทั้งหมด ให้คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

การกำหนดเวลาในการเปลี่ยนภาพ

เลื่อนภาพนิ่ง จะตั้งค่าเวลาของการเปลี่ยนภาพโดยการระบุเวลาให้ภาพนิ่งคงอยู่ในมุมมองก่อนการเปลี่ยนภาพไปยังภาพนิ่งถัดไปจะเริ่มต้นขึ้น ถ้าไม่มีการเลือกกำหนดเวลา ภาพนิ่งจะเปลี่ยนก็ต่อเมื่อคลิกเมาส์

เลือกภาพนิ่งที่คุณต้องการตั้งค่าเวลา บนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ภายใต้ เลื่อนภาพนิ่ง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเลื่อนสไลด์ด้วยตนเอง เก็บคลิกเมาส์ กล่องกาเครื่องหมายถูกเลือกไว้

เมื่อต้องการทำให้ภาพนิ่งเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัติ เลือกหลัง กล่องกาเครื่อง หมาย แล้ว ใส่จำนวนนาทีหรือวินาทีที่คุณต้องการ ตัวจับเวลาเริ่มต้นเมื่อเสร็จสิ้นการเคลื่อนไหวขั้นสุดท้ายหรือเอฟเฟ็กต์อื่น ๆ บนสไลด์

  • เมื่อต้องการเริ่ม advance อัตโนมัติด้วยตนเอง เลือกทั้งกล่องกาเครื่องหมายคลิกเมาส์ และกล่องกาเครื่องหมายหลัง ที่หลัง enter จำนวนนาทีหรือวินาทีที่คุณต้องการ หลังจากเอฟเฟ็กต์อื่น ๆ บนภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ ตัวจับเวลา advance สไลด์เริ่มต้นเมื่อคุณคลิกเมาส์

    หมายเหตุ: เมื่อต้องการให้แน่ใจว่า การกำหนดเวลาเล่นได้อย่างถูกต้องในมุมมองการนำเสนอสไลด์ บนแท็บนำเสนอสไลด์ ในกลุ่มตั้งค่า เลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้การกำหนดเวลา

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×