การตั้งค่าข้อมูลเฉพาะตัวเริ่มต้น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

SharePoint Workspace รุ่นก่อนหน้านี้สนับสนุนการสร้างข้อมูลเฉพาะตัวหลายข้อมูลในหนึ่งบัญชีผู้ใช้ (ขึ้นอยู่กับนโยบายอุปกรณ์) ถ้าคุณสร้างข้อมูลเฉพาะตัวเพิ่มเติมในบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณยังคงสามารถเข้าถึงข้อมูลเฉพาะตัวเหล่านั้นได้เหมือนกับที่คุณทำได้ก่อนหน้านี้ ซึ่งคุณลักษณะนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนในรุ่นปัจจุบัน

ถ้าคุณมีข้อมูลเฉพาะตัวมากกว่าหนึ่งข้อมูลในบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณสามารถตั้งค่าข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งเป็นข้อมูลเฉพาะตัวเริ่มต้นได้ ในเบื้องต้น ข้อมูลเฉพาะตัวเริ่มต้นของคุณได้แก่ข้อมูลเฉพาะตัวที่สร้างขึ้นด้วยบัญชีผู้ใช้ของคุณ ข้อมูลเฉพาะตัวเริ่มต้นของคุณจะถูกเลือกไว้ล่วงหน้าเมื่อคุณสร้างข้อความใหม่หรือการเชิญใหม่ไปยังพื้นที่ทำงาน

  1. ในแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ข้อมูล คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การกำหนดลักษณะของบัญชีผู้ใช้

  2. คลิกแท็บ ข้อมูลเฉพาะตัว

  3. เลือกข้อมูลเฉพาะตัวที่คุณต้องการตั้งค่าเป็นข้อมูลเฉพาะตัวเริ่มต้นจากเมนูแบบหล่นลง ข้อมูลเฉพาะตัว

  4. คลิก ตั้งเป็นค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×