การตั้งค่าการโอนสายเรียกเข้าสำหรับการควบคุมการโทรระยะไกล

เมื่อองค์กรของคุณได้รับการตั้งค่าสำหรับการควบคุมการโทรระยะไกล คุณสามารถเปิดและปิดการโอนสายเรียกเข้า กำหนดหมายเลขการโอนสายเรียกเข้า และเลือกอุปกรณ์เริ่มต้นสำหรับการโทรออก

หมายเหตุ: การโอนสายเรียกเข้าจะใช้ได้ หากองค์กรของคุณได้รับการกำหนดค่าให้รองรับคุณสมบัติดังกล่าว หากคุณไม่แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานคุณลักษณะใดของ Office Communicator 2007 โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

การโอนสายเรียกเข้า

  • ในหน้าต่างหลัก Office Communicator ให้คลิกปุ่มการโอนสายเรียกเข้า ชี้ไปที่ เปิดใช้การโอนสายเรียกเข้า แล้วเลือกทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อไปนี้

    • คลิกหนึ่งในหมายเลขที่อยู่ในรายการ หมายเลขที่มีอยู่คือหมายเลขที่คุณได้กำหนดค่าโดยใช้กล่องโต้ตอบ ตัวเลือก แท็บ โทรศัพท์ หรือป้อนโดยใช้คำสั่ง หมายเลขใหม่

    • คลิก หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ และระบุหมายเลขโทรศัพท์ใหม่สำหรับการโอนสาย สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบในการป้อนหมายเลขใหม่ โปรดดูที่ การแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์

การตั้งค่าอุปกรณ์การโทรที่ต้องการ

  1. ในหน้าต่างหลัก Office Communicator ให้คลิกปุ่มการโอนสายเรียกเข้า แล้วคลิก การตั้งค่าการโอนสายเรียกเข้า

  2. ภายใต้ สายโทรออก ในรายการดรอปดาวน์ อุปกรณ์การโทรที่ฉํนต้องการ เลือก โทรศัพท์ หรือ คอมพิวเตอร์ หากคุณเลือกโทรจากคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณต้องมีชุดหูฟัง ลำโพง และไมโครโฟน หรืออุปกรณ์ที่เทียบเท่ากัน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×