การตั้งค่าการโอนสายสำหรับ Enterprise Voice

ในส่วนนี้จะอธิบายถึงการตั้งค่าการโอนสายให้ใช้งานได้กับ Unified Communications Enterprise Voice

หมายเหตุ:  คุณลักษณะด้านการโอนสายและข้อความเสียงจะใช้งานได้เฉพาะเมื่อองค์กรของคุณได้รับการกำหนดค่าให้รองรับคุณลักษณะเหล่านี้ หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณลักษณะใดของ Office Communicator 2007 ที่สามารถใช้งานได้บ้าง โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

ในการกำหนดค่าการโอนสายใน Communicator 2007 ใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการโอนสาย

ในการเปิดกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการโอนสาย

 • ในมุมขวาบนที่หน้าต่างหลัก Office Communicator คลิกที่ปุ่มการโอนสาย แล้วคลิก การตั้งค่าการโอนสาย

คุณลักษณะด้านการโอนสายของ Enterprise Voice มีดังนี้

ใช้การตั้งค่าเหล่านี้เฉพาะระหว่างเวลาทำงานของฉันที่ระบุไว้ใน Outlook เท่านั้น

เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้การตั้งค่าเหล่านี้เฉพาะระหว่างเวลาทำงานของฉันที่ระบุไว้ใน Outlook เท่านั้น เพื่อใช้การตั้งค่าการโอนสายในช่วงเวลางานที่ระบุไว้ในปฏิทินงาน Outlook ของคุณ ก่อนที่คุณจะเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ ต้องแน่ใจว่าได้ดูปฏิทินงาน Outlook ของคุณแล้ว ตัวเลือกนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการรับสายที่บ้านในระหว่างเวลางาน แต่ไม่ต้องการถูกรบกวนจากโทรศัพท์ทางธุรกิจในขณะที่อยู่บ้าน ซึ่งไม่ใช่ช่วงเวลาทำงาน เป็นต้น

ในการดูและกำหนดค่าของปฏิทินงาน Outlook

 1. เปิดหน้าต่าง Office Outlook แล้วคลิก เครื่องมือ จากนั้นคลิก ตัวเลือก

 2. บนเท็บ การแสดงตนในส่วน ปฏิทิน ให้คลิกที่ปุ่ม ตัวเลือกปฏิทิน

 3. ภายใต้ ปฏิทันสัปดาห์ทำงาน กำหนดค่าวันและเวลาทำงานของคุณ จากนั้นคลิก ตกลง

ห้ามโอนสาย

 • เลือก ห้ามโอนสาย เพื่อปิดการโอนสายและยกเลิกตัวเลือก โทรหาหมายเลขเพิ่มเติมนี้พร้อมกัน

  หมายเหตุ: การปิดการโอนสายจะส่งผลให้มีการตั้งค่าตัวเลือก เปลี่ยนเส้นทางสายที่ไม่ได้รับ เป็น ข้อความเสียง ใหม่

โอนสายไปยัง

เมื่อคุณเลือกตัวเลือก โอนสายไปที่ ตัวเลือก โทรหาหมายเลขเพิ่มเติมนี้พร้อมกัน จะปิดการใช้งาน และตัวเลือก เปลี่ยนเส้นทางสายที่ไม่ได้รับ จะเปลี่ยนเป็นใช้งานไม่ได้

ในการตั้งค่าตัวเลือกการโอนสาย

 • เลือก โอนสายไปที่ แล้วปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

  • คลิก ข้อความเสียง เพื่อโอนสายไปยังข้อความเสียงของคุณ

  • คลิกหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการโอนสายไป หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถใช้ได้นั้นขึ้นอยู่กับการกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ในแท็บโทรศัพท์ ใน Communicator กล่องโต้ตอบ ตัวเลือก หรือหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ที่ได้ป้อนไปก่อนหน้านี้ซึ่งคุณตั้งไว้ใน การตั้งค่าการโอนสาย

  • คลิก หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ แล้วคลิก กำหนดค่า ที่ด้านขวาของรายการแบบหล่นลง ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ในกล่อง หมายเลขโทรศัพท์ แล้วคลิก ตกลง สำหรับคำแนะนำรูปแบบในการป้อนหมายเลขใหม่ โปรดดูที่แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์.

  • คลิก ที่ติดต่อ คลิก กำหนดค่า ที่ด้านขวาของรายการแบบหล่นลง จากนั้นเลือกผู้ติดต่อจากรายการที่ติดต่อหรือพิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลนั้นลงในกล่อง ค้นหา หากคุณได้ระบุผู้ติดต่อไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ชื่อของผู้ติดต่อรายนั้นจะปรากฏในรายการแบบหล่นลง โอนสายไปที่

โทรหาหมายเลขเพิ่มเติมนี้พร้อมกัน

เมื่อคุณเลือกตัวเลือก โทรหาหมายเลขเพิ่มเติมนี้พร้อมกัน ตัวเลือก เปลี่ยนเส้นทางสายที่ไม่ได้รับไปยัง ก็จะมีให้คุณเลือกใช้งานได้ด้วย คุณสามารถใช้ตัวเลือก โทรหาหมายเลขเพิ่มเติมนี้พร้อมกัน ไปพร้อมกับตัวเลือก เปลี่ยนเส้นทางสายที่ไม่ได้รับไปยัง เพื่อให้เสียงกริ่งดังขึ้นที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานและหมายเลขอื่นของคุณก่อน หลังจากนั้นหากไม่มีคนรับสายนั้น จึงโอนสายไปยังข้อความเสียง, หมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ หรือผู้ติดต่อรายอื่น กล่าวโดยสรุปก็คือคุณสามารถใช้ตัวเลือก เปลี่ยนเส้นทางสายที่ไม่ได้รับไปยัง เพื่อให้เสียงกริ่งดังขึ้นที่หมายเลขโทรศัพท์อื่นได้ หากหมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ ที่เรียกไปนั้นไม่มีผู้รับสายเลย

ในการตั้งค่าตัวเลือก โทรหาหมายเลขเพิ่มเติมนี้พร้อมกัน

 • คลิก โทรหาหมายเลขเพิ่มเติมนี้พร้อมกัน และปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

  • เลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่มีอยู่แล้วจากรายการแบบหล่นลง

  • คลิก หมายเลขใหม่ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ลงในกล่อง หมายเลขโทรศัพท์ แล้วคลิก ตกลง สำหรับคำแนะนำรูปแบบในการป้อนหมายเลขใหม่ โปรดดูแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์

เมื่อคุณเลือกตัวเลือก โทรหาหมายเลขเพิ่มเติมนี้พร้อมกัน คุณสามารถระบุการตั้งค่าสำหรับตัวเลือก เปลี่ยนเส้นทางสายที่ไม่ได้รับไปยัง ได้ด้วย ตัวอย่างเช่น หากหมายเลขหลักของโทรศัพท์ที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์อื่นของคุณไม่มีผู้รับสายในช่วงเวลาที่ระบุไว้ คุณสามารถโอนสายเรียกเข้านั้นไปยังข้อความเสียง, หมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ หรือผู้ติดต่อรายอื่นได้

เปลี่ยนเส้นทางสายที่ไม่ได้รับไปยัง

คุณสามารถใช้ตัวเลือก เปลี่ยนเส้นทางสายที่ไม่ได้รับไปยัง เพื่อโอนสายไปหลังจากที่ไม่มีผู้รับสายในหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานหมายเลขหลัก หรือหมายเลขปลายทางที่ระบุไว้ในตัวเลือก โทรหาหมายเลขเพิ่มเติมนี้พร้อมกัน

ในการตั้งค่าตัวเลือกเปลี่ยนเส้นทางสายที่ไม่ได้รับไปยัง

 • คลิก เปลี่ยนเส้นทางสายที่ไม่ได้รับไปยัง แล้วปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก ข้อความเสียง เพื่อเปลี่ยนเส้นทางสายที่ไม่ได้รับไปยังข้อความเสียงของคุณ

  • คลิกหมายเลขที่มีอยู่แล้วในรายการแบบหล่นลง หมายเลขที่สามารถใช้งานได้นั้น ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าหมายเลขโทรศัพท์ในเท็บ โทรศัพท์ ของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก หรือหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ที่ระบุไว้ในส่วนใดส่วนหนึ่งของการกำหนดค่า การตั้งค่าการโอนสาย

  • คลิก หมายเลขใหม่ แล้วคลิก กำหนดค่า ที่ด้านขวาของรายการแบบหล่นลง ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ลงในกล่อง หมายเลขโทรศัพท์ แล้วคลิก ตกลง

  • คลิก ผู้ติดต่อ แล้วคลิก กำหนดค่า ที่ด้านขวาของรายการแบบหล่นลง จากนั้นเลือกผู้ติดต่อจากรายการที่ติดต่อ หรือพิมพ์ชื่อหรือที่อยู่อีเมลของบุคคลนั้นลงในกล่องค้นหา

จำนวนวินาทีของเสียงกริ่งก่อนที่จะเปลี่ยนเส้นทาง

ใช้ตัวเลือก จำนวนวินาทีของเสียงกริ่งก่อนที่จะเปลี่ยนเส้นทาง เพื่อตั้งค่าระยะเวลาก่อนที่สายที่ไม่ได้รับจะถูกโอนไปยังข้อความเสียง, หมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ หรือผู้ติดต่อรายอื่น

ในการตั้งค่าระยะเวลาในการส่งเสียงกริ่งสำหรับตัวเลือกนี้ก่อนที่จะเปลี่ยนเส้นทาง

 • ในกล่อง จำนวนวินาทีของเสียงกริ่งก่อนที่จะเปลี่ยนเส้นทาง คลิกลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเพิ่มหรือลดระยะเวลา ทั้งนี้ระยะเวลาสั้นที่สุดคือ 5 วินาที และยาวที่สุดคือ 59 วินาที

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×