การตั้งค่าการโอนสายสำหรับ Enterprise Voice

ในส่วนนี้จะอธิบายถึงการตั้งค่าการโอนสายให้ใช้งานได้กับ Office Communicator 2007 R2

หมายเหตุ:  คุณลักษณะการโอนสายเรียกเข้าและข้อความเสียงจะใช้ได้ หากองค์กรของคุณได้รับการกำหนดค่าให้รองรับคุณสมบัติดังกล่าว หากคุณไม่แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานคุณลักษณะใดของ Office Communicator 2007 R2 โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

หมายเหตุ:   หากคุณโอนสายไปยังผู้ติดต่อที่ใช้ Office Communicator 2005 ผู้ติดต่อที่ได้รับสายโอนจะเห็นชื่อผู้ติดต่อของคุณในบัญชีรายชื่อการโทร ไม่ใช่ชื่อผู้โทร

ในการกำหนดค่าการโอนสายใน Communicator 2007 R2 ใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการโอนสาย

ในการเปิดกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าการโอนสาย

 • ในมุมขวาบนที่หน้าต่างหลัก Office Communicator คลิกที่ปุ่ม การโอนสาย แล้วคลิก การตั้งค่าการโอนสาย

คุณลักษณะด้านการโอนสายของ Enterprise Voice มีดังนี้

คุณสามารถทำในสิ่งต่อไปนี้เมื่อได้รับสาย

ใช้รายการหล่นลง ดำเนินการต่อไปนี้เมื่อฉันได้รับสาย ให้เลือกโทรหาฉันและกลุ่มการโทรแบบทีมของฉัน หากคุรต้องการโทรไปยังที่ติดต่ออื่น เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมและกำหนดการตั้งค่าตามคำอธิบายด้านล่าง

 • Ring me คุณจะได้ยินเสียงเรียกเข้าเมื่อคุณได้รับสายเรียกเข้า หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณสามารถตั้งหมายเลขโทรศัพท์อื่นในเวลาเดียวกันกับที่หมายเลขโทรศัพท์หลักของคุณโทรเข้ามา ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเดินทางหรืออยู่นอกสำนักงาน ระหว่างวันทำงานของคุณ คุณสามารถตั้งค่า โทรหาพร้อมกันทั้งที่ทำงานและมือถือของคุณ

  กำหนดค่าตัวเลือก Ring me

  1. ในรายการหล่นลง ดำเนินการต่อไปนี้เมื่อฉันได้รับสาย ให้เลือก โทรหาฉัน

  2. หากคุณต้องการให้สายเรียกเข้าของคุณดังที่เบอร์หลักและเบอร์อื่นๆ ด้วย ใต้ Choose an additional number to ring คลิกปุ่มตัวเลือกถัดจากเบอร์ที่ต้องการ หากไม่มีเบอร์นั้นในรายการ ให้เพิ่มเบอร์ตามขั้นตอนดังนี้

   1. คลิก เพิ่ม

   2. คลิก หมายเลขโทรศัพท์

   3. ในกล่อง หมายเลขโทรศัพท์ของฉัน คลิกหมายเลขที่คุณต้องการเพิ่ม หรือคลิก หมายเลขใหม่

   4. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ (สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ โปรดดูที่ การแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์)

 • โทรหาฉันและกลุ่มการโทรแบบทีมของฉัน สายเรียกเข้าจะดังที่คุณและกลุ่มการโทรแบบทีมของคุณ ซึ่งบุคคลในกลุ่มนั้นตามที่คุณระบุจะรับสายเรียกเข้าของคุณได้ หรือคุณสามารถตั้งค่าเพื่อให้สายเรียกเข้าโทรหาคุณก่อนแล้วจึงโทรไปยังกลุ่มการโทรแบบทีมของคุณตามเวลาที่กำหนดไว้เป็นวินาที

  ในการกำหนดตัวเลือก Ring me and my team-call group

  1. ในรายการหล่นลง ดำเนินการต่อไปนี้เมื่อฉันได้รับสาย ให้เลือก โทรหาฉันและกลุ่มการโทรแบบทีมของฉัน

  2. ใต้ Add team-call group members to answer calls on your behalf คลิก Add

  3. คลิก Contact และเลือกจาก Add Contact(s) หรือพิมพ์ชื่อบุคคลหรือที่อยู่อีเมลในกล่องค้นหาก

  4. คลิก ตกลง

  5. ในการตั้งเวลาหน่วยก่อนให้โทรศัพท์ดังขึ้น ในส่วน Team-Call Group คลิกที่ที่ติดต่อ คลิกรายชื่อ และคลิกปุ่ม Delay (หรือคลิกไอคอนในคอลัมน์ Delay ถัดจากที่ติดต่อ) ในกล่องโต้ตอบ หน่วงเวลาการโทร ให้ป้อนจำนวนวินาทีที่ให้ผ่านไปก่อนโทรหาที่ติดต่อ และคลิก ตกลง

 • โอนสายเรียกเข้าไปยังข้อความเสียง, โทรศัพท์เครื่องอื่น หรือผู้ติดต่อรายอื่น สายเรียกเข้าของคุณจะโอนไปยังศูนย์ข้อความเสียงหรือหมายเลขอื่นหรือที่ติดต่ออื่นที่คุณระบุ

  ในการกำหนดตัวเลือก โอนสายเรียกเข้าไปยังข้อความเสียง, โทรศัพท์เครื่องอื่น หรือผู้ติดต่อรายอื่น

  1. ในรายการหล่นลง ดำเนินการต่อไปนี้เมื่อฉันได้รับสาย ให้เลือก โอนสายเรียกเข้าไปยังข้อความเสียง หมายเลข หรือที่ติดต่อของฉัน

  2. ภายใต้ การโอนสายเรียกเข้า เลือกปุ่มตัวเลือกถัดจากหมายเลขโทรศัพท์และที่ติดต่อ หากไม่มีเบอร์หรือที่ติดต่อนั้นในรายการ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

   1. ในการเพิ่ม ให้คลิก เพิ่ม คลิก หมายเลขโทรศัพท์ ในกล่องโต้ตอบ หมายเลขโทรศัพท์ของฉัน คลิก หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ใหม่ (สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ โปรดดูที่ การแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์) คลิก ตกลง

   2. ในการเพิ่มที่ติดต่อ คลิก เพิ่ม และคลิก ที่ติดต่อ เลือกที่ติดต่อจากรายการ เพิ่มที่ติดต่อ หรือพิมพ์ชื่อบุคคลหรือที่อยู่อีเมลในกล่องค้นหา คลิก ตกลง

 • โทรหาฉันและผู้รับมอบสิทธิ์ของฉัน หากคุณมีผู้ช่วยที่ใช้ Office Communications Server 2007 R2 Attendant เพื่อจัดการสายของคุณ เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการให้สายเรียกเข้าดังที่คุณและตัวแทนที่ระบุ

  ในการกำหนดตัวเลือก Ring me and my delegates

  1. ในรายการหล่นลง ดำเนินการต่อไปนี้เมื่อฉันได้รับสาย ให้เลือก โทรหาฉันและตัวแทนของฉัน

  2. ใต้ Choose delegates to answer and make calls on your behalf คลิก Add

  3. คลิก Contact และเลือกจาก Add Contact(s) หรือพิมพ์ชื่อบุคคลหรือที่อยู่อีเมลในกล่องค้นหาก

  4. คลิก ตกลง

   หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ช่อง ในคอลัมน์ Ring เพื่อกำหนดตัวแทนรับและโทรออกในนามของคุณ คุณยังสามารถย้ายตัวแทนออกจากรายการโดยคลิกชื่อและคลิกลบ

 • โทรหาผู้รับมอบสิทธิ์ของฉันเท่านั้น หากคุณมีผู้ช่วยที่ใช้ Office Communications Server 2007 R2 Attendant เพื่อจัดการสายของคุณ เลือกตัวเลือกนี้หากคุณต้องการให้สายเรียกเข้าดังที่คุณและตัวแทนที่ระบุ

  ในการกำหนดตัวเลือก Ring my delegates only

  1. ในรายการหล่นลง ดำเนินการต่อไปนี้เมื่อฉันได้รับสาย ให้เลือก โทรหาตัวแทนของฉัน

  2. ใต้ Choose delegates to answer and make calls on your behalf คลิก Add

  3. คลิก Contact และเลือกจาก Add Contact(s) หรือพิมพ์ชื่อบุคคลหรือที่อยู่อีเมลในกล่องค้นหาก

  4. คลิก ตกลง

  5. เลือกช่อง ในคอลัมน์ Ring ถัดจากตัวแทนที่คุณต้องการโอนสายไปให้

   หมายเหตุ: คุณยังสามารถย้ายตัวแทนออกจากรายการโดยคลิกชื่อและคลิกลบ

ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการตั้งค่าปัจจุบัน

พื้นที่ข้อความนี้จะสรุปวิธีที่จะจัดการสายตามการตั้งค่าการโอนสายที่คุณระบุไว้ในปัจจุบัน ในการปรับการตั้งค่า เลือกตัวเลือกใหม่ในรายการหล่นลง ดำเนินการต่อไปนี้เมื่อฉันได้รับสาย

หมายเหตุ: คุณสามารถแก้ไขเบอร์ในรายการการโทรโดยคลิกที่หมายเลข (หรือคลิกปุ่มตัวเลือกถัดจากเบอร์โทร และคลิก Edit) ในกล่องโต้ตอบ หมายเลขโทรศัพท์ของฉัน คลิกประเภทหมายเลขโทรศัพท์ ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ (สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบหมายเลขโทรศัพท์ โปรดดูที่ การแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์) คลิก ตกลง

ในการส่งสายที่ไม่ได้รับ

คุณสามารถใช้ตัวเลือก เปลี่ยนเส้นทางสายที่ไม่ได้รับไปยัง เพื่อโอนสายไปหลังจากที่ไม่มีผู้รับสายในหมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงานหมายเลขหลัก หรือหมายเลขหรือที่ติดต่ออื่นๆ

ในการตั้งค่าตัวเลือกเปลี่ยนเส้นทางสายที่ไม่ได้รับไปยัง

 • คลิกที่รายการแบบหล่นลงถัดจาก เปลี่ยนเส้นทางสายที่ไม่ได้รับไปยัง แล้วปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก ข้อความเสียง เพื่อเปลี่ยนเส้นทางสายที่ไม่ได้รับไปยังข้อความเสียงของคุณ

  • คลิกหมายเลขโทรศัพท์ที่มีอยู่แล้วจากรายการแบบหล่นลง หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถใช้ได้นั้นยึดตามหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดค่าไว้ในแถบ โทรศัพท์ ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก หรือหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ที่คุณป้อนไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งคุณระบุไว้ใน การตั้งค่าการโอนสาย

  • คลิก หมายเลขใหม่ แล้วคลิก กำหนดค่า ที่ด้านขวาของรายการแบบหล่นลง ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ลงในกล่อง หมายเลขโทรศัพท์ แล้วคลิก ตกลง

  • คลิก Contact และเลือกจากรายชื่อที่ติดต่อ หรือพิมพ์ชื่อบุคคลหรือที่อยู่อีเมลในกล่องค้นหา

จำนวนวินาทีของเสียงกริ่งก่อนที่จะเปลี่ยนเส้นทาง

ใช้ตัวเลือก จำนวนวินาทีของเสียงกริ่งก่อนที่จะเปลี่ยนเส้นทาง เพื่อตั้งค่าระยะเวลาก่อนที่สายที่ไม่ได้รับจะถูกโอนไปยังข้อความเสียง, หมายเลขโทรศัพท์อื่นๆ หรือผู้ติดต่อรายอื่น

ใช้การตั้งค่าเหล่านี้เฉพาะระหว่างเวลาทำงานของฉันที่ระบุไว้ใน Outlook เท่านั้น

เลือกที่ นำการตั้งค่าเหล่านี้ไปใช้ระหว่างชั่วโมงทำงานของฉันที่กำหนดใน Outlook เท่านั้น เพื่อให้การตั้งค่าการโอนระหว่างเวลาทำงาน ก่อนเลือกที่กล่องทำเครื่องหมายนี้ แน่ใจว่าได้ดู Outlook Work Calendar ของคุณแล้ว ตัวเลือกนี้เป็นประโยชน์ หากคุณต้องการรับสายที่บ้านระหว่างชั่วโมงทำงาน แต่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นรบกวน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูที่ ใช้การตั้งค่าเหล่านี้เฉพาะระหว่างเวลาทำงานของฉันที่ระบุไว้ใน Outlook เท่านั้น

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×