การตั้งค่าการเริ่มต้น การส่งข้อความ และการกำหนดลักษณะอื่นๆ ใน SharePoint Workspace 2010

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

คุณสามารถดำเนินงานทั้งหมดในบทความวิธีใช้นี้ได้บนแท็บ ตัวเลือก ของกล่องโต้ตอบการกำหนดลักษณะ

 1. บนแท็บ แฟ้ม คลิก ข้อมูล คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก การกำหนดลักษณะของบัญชีผู้ใช้

 2. ในกล่องโต้ตอบการกำหนดลักษณะ ให้คลิกแท็บ ตัวเลือก

ในบทความนี้

ตัวเลือกการเริ่มต้น

ตัวเลือกการเริ่มต้นของแถบเปิดใช้

ตัวเลือกของหน้าต่าง Workspace Explorer

การตรวจหาไวรัส

การแสดงการแสดงตัวออนไลน์ของคุณ

การจำกัดข้อความจากที่ติดต่อที่ไม่รู้จัก

ตัวเลือกการเริ่มต้น

เมื่อต้องการเริ่มต้น SharePoint Workspace โดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่คุณเริ่มต้นระบบของคุณ ให้เลือก เปิดใช้ SharePoint Workspace เมื่อเริ่มต้น Windows

ด้านบนสุดของหน้า

ตัวเลือกการเริ่มต้นของแถบเปิดใช้

คุณสามารถตั้งค่าแถบเปิดใช้ให้เปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มต้น SharePoint Workspace และให้แสดงด้านหน้าของหน้าต่างโปรแกรมประยุกต์อื่นๆ เสมอ

 1. คลิก แถบเปิดใช้ ภายใต้ การตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์

 2. คลิก การตั้งค่า

 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนสุดของหน้า

ตัวเลือกของหน้าต่าง Workspace Explorer

คุณสามารถตั้งค่า Workspace Explorer ให้เปิดหน้าต่างใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ได้ที่คุณไปยังพื้นที่ทำงานอื่น

 1. คลิก Workspace Explorer ภายใต้ การตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์

 2. คลิก การตั้งค่า

 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการเพื่อเปิดหน้าต่างใหม่จากเมนูแบบหล่นลง

ด้านบนสุดของหน้า

การตรวจหาไวรัส

คุณสามารถเปิดใช้งานตัวเลือกความปลอดภัยในการกำหนดลักษณะของคุณเพื่อให้แฟ้มที่เข้ามาและที่ส่งออกทั้งหมดถูกสแกนเพื่อป้องกันไวรัส

เมื่อต้องการเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ ให้เลือก ตรวจหาไวรัสในแฟ้มที่เข้ามาและที่ส่งออก

คุณลักษณะการตรวจหาไวรัสได้รับการสนับสนุนถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Norton AntiVirus Personal Edition 2002 หรือรุ่นที่สูงกว่า นอกจากนี้ โปรแกรมประยุกต์อื่นๆ ของซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสอาจสนับสนุนคุณลักษณะนี้ด้วย แต่ยังไม่มีการทดสอบ

หมายเหตุ: คุณลักษณะการตรวจหาไวรัสไม่ได้รับการสนับสนุนถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Norton AV Corporate Edition หรือ Sophos Anti-Virus

ด้านบนสุดของหน้า

การแสดงการแสดงตัวออนไลน์ของคุณ

คุณสามารถตั้งค่าการกำหนดลักษณะสำหรับการแสดงการแสดงตัวออนไลน์ของคุณกับผู้ใช้อื่นๆ ได้ ตัวเลือกที่คุณเลือกจะมีผลต่อไอคอนสถานะที่แสดงถัดจากชื่อของคุณในรายการที่ติดต่อใดๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ "ซ่อน" การแสดงตัวออนไลน์ของคุณและให้ปรากฏเป็นออฟไลน์ต่อผู้ใช้อื่นๆ ได้

 1. เมื่อต้องการซ่อนการแสดงตัวออนไลน์ของคุณ ให้ยกเลิกการเลือก ทุกคน แล้วยกเลิกการเลือกตัวเลือกอื่นๆ ตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งสองตัวเลือก

  • ยกเลิกการเลือก ผู้ใช้ทั้งหมดในที่ติดต่อของฉัน เพื่อทำให้ที่ติดต่อของคุณปรากฏเป็นออฟไลน์เฉพาะในรายการที่ติดต่อ

  • ยกเลิกการเลือก สมาชิกพื้นที่ทำงานทั้งหมด เพื่อทำให้ที่ติดต่อของคุณปรากฏเป็นออฟไลน์เฉพาะในรายชื่อสมาชิกของพื้นที่ทำงานเท่านั้น

ด้านบนสุดของหน้า

การจำกัดข้อความจากที่ติดต่อที่ไม่รู้จัก

คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อจำกัดการนำส่งข้อความจากผู้ใช้อื่นๆ คุณอาจดำเนินการดังกล่าวถ้าคุณต้องการจำกัดข้อความที่คุณได้รับเฉพาะกับที่ติดต่อที่รู้จักเท่านั้น กล่าวคือ ที่ติดต่อที่อยู่ในรายการที่ติดต่อของคุณ ที่คุณหรือผู้ดูแลระบบของคุณ หรือสมาชิกของพื้นที่ทำงานของคุณอย่างน้อยหนึ่งรายตรวจสอบแล้ว เปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ต่อเมื่อคุณกำลังได้รับข้อความจำนวนมากที่น่ารำคาญจากที่ติดต่อที่ไม่รู้จัก

เมื่อต้องการจำกัดข้อความ ให้เลือก ละทิ้งข้อความขาเข้าจากที่ติดต่อที่ไม่รู้จัก

ข้อควรระวังเกี่ยวกับคุณลักษณะนี้

โปรดสังเกตข้อควรระวังต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะนี้

 • ข้อความจากที่ติดต่อที่ไม่ตรงกับเกณฑ์ใดๆ ที่อธิบายไว้ด้านบนจะถูกละทิ้งและไม่สามารถกู้คืนได้

 • ถ้าคุณส่งการเชิญเข้าร่วมพื้นที่ทำงานผ่านอีเมลไปให้บุคคลที่ถูกจำกัด พวกเขาจะไม่สามารถได้รับพื้นที่ทำงานเนื่องจากคุณจะไม่สามารถได้รับข้อความ "การยืนยันการยอมรับ" ที่ถูกส่งโดยอัตโนมัติเมื่อมีการยอมรับการเชิญทางอีเมล

  ปัญหาในทำนองเดียวกันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการนำไปใช้กับแฟ้มการเชิญที่บันทึกไว้ซึ่งคุณทำให้พร้อมใช้งาน และนั่นอาจถูกเปิดและยอมรับโดยบุคคลที่ถูกจำกัด

 • ถ้าคุณใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณกับคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่องและคุณเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณดาวน์โหลดเนื้อหาทั้งหมดของพื้นที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของคุณ ซึ่งจะทำให้แน่ใจได้ว่าคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะเก็บรายการเดียวกันของที่ติดต่อที่รู้จักและที่ตรวจสอบแล้ว

คำแนะนำ

ความเสี่ยงของการสูญเสียข้อมูลที่จะได้รับมีอธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้านี้ การใช้ฟีเจอร์นี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นหน่วยวัดชั่วคราวสำหรับผู้ใช้ที่ได้รับข้อความที่ไม่พึงประสงค์อย่างล้นหลามจากที่ติดต่อที่ไม่รู้จัก แนวทางปฏิบัติต่อไปนี้ได้รับการแนะนำว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาระยะยาว นั่นคือ ให้สร้างบัญชีผู้ใช้ SharePoint Workspace ใหม่ ย้ายเวิร์กสเปซที่มีอยู่ของคุณไปยังบัญชีผู้ใช้ใหม่โดยการส่งการเชิญเข้าร่วมเวิร์กสเปซจากบัญชีผู้ใช้เดิมจากนั้นให้ลบบัญชีผู้ใช้เดิม ถ้าสิทธิ์ในการใช้เวิร์กสเปซไม่อนุญาตให้คุณส่งคำเชิญไปยังเวิร์กสเปซบางแห่ง ให้ขอสมาชิกคนอื่นๆ ของเวิร์กสเปซเหล่านี้ส่งการเชิญไปยังบัญชีผู้ใช้ใหม่

ด้านบนสุดของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×