การตั้งค่าการกำหนดเวลาและความเร็วของการเปลี่ยนภาพ

คุณสามารถปรับเปลี่ยนระยะเวลาการเปลี่ยนภาพ ปรับเปลี่ยนลักษณะพิเศษของการเปลี่ยนภาพ และแม้กระทั่งระบุเสียงที่จะเล่นระหว่างการเปลี่ยนภาพ นอกจากนี้ คุณสามารถระบุเวลาที่จะใช้สำหรับภาพนิ่งภาพหนึ่งก่อนเปลี่ยนเป็นภาพนิ่งถัดไป

หมายเหตุ: 

คุณต้องการทำสิ่งใด

ตั้งระยะเวลาสำหรับการเปลี่ยนภาพ

ปรับเปลี่ยนตัวเลือกเอฟเฟ็กต์สำหรับการเปลี่ยนภาพ

ระบุเวลาเพื่อไปยังสไลด์ถัดไป

ตั้งค่าเสียงที่จะเล่นระหว่างการเปลี่ยนภาพ

ตั้งระยะเวลาสำหรับการเปลี่ยนภาพ

 1. เลือกภาพนิ่งที่มีการเปลี่ยนภาพที่คุณต้องการแก้ไข

 2. บนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ในกล่อง ระยะเวลา ให้พิมพ์จำนวนนาทีที่คุณต้องการ

กลุ่มการกำหนดเวลาบนแท็บการเปลี่ยนภาพใน Ribbon ของ PowerPoint 2010

ด้านบนของหน้า

ปรับเปลี่ยนตัวเลือกเอฟเฟ็กต์สำหรับการเปลี่ยนภาพ

การเปลี่ยนแปลงจำนวนมาก แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ใน PowerPoint 2010 มีคุณสมบัติที่สามารถกำหนดเองที่คุณสามารถตั้งค่าได้

 1. เลือกภาพนิ่งที่มีการเปลี่ยนภาพที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. บนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การเปลี่ยนไปยังภาพนิ่งนี้ ให้คลิก ตัวเลือกลักษณะพิเศษ และเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

  ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ในกลุ่มการเปลี่ยนเป็นสไลด์นี้

ในตัวอย่างนี้ การเปลี่ยนภาพ แกลเลอรี ถูกนำไปใช้กับสไลด์และมีการเลือกตัวเลือก จากด้านขวา

การเปลี่ยนภาพแกลเลอรีระหว่างการนำเสนอสไลด์

การเปลี่ยนภาพ แกลเลอรี ที่มีการเลือกตัวเลือก จากด้านขวา ระหว่างงานนำเสนอ

ด้านบนของหน้า

ระบุเวลาเพื่อไปยังภาพนิ่งถัดไป

 1. เลือกภาพนิ่งที่คุณต้องการตั้งค่าเวลา

 2. บนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ภายใต้ เลื่อนภาพนิ่ง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  กลุ่มการกำหนดเวลาบนแท็บการเปลี่ยนภาพใน Ribbon ของ PowerPoint 2010

  • เมื่อต้องการเลื่อนภาพนิ่งไปยังภาพนิ่งถัดไป เมื่อคุณคลิกเมาส์ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อคลิกเมาส์

เมื่อต้องการระบุเวลาก่อนเลื่อนภาพนิ่ง ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย หลังจาก แล้วพิมพ์จำนวนนาทีหรือวินาทีที่คุณต้องการในกล่องข้อความที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ:  เมื่อต้องการใช้การกำหนดเวลาที่ระบุ บนแท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง ในกลุ่ม ตั้งค่า ตรวจให้แน่ใจว่าคุณ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้การกำหนดเวลา

ด้านบนของหน้า

ตั้งเสียงที่จะเล่นระหว่างการเปลี่ยนภาพ

 1. เลือกภาพนิ่งที่มีการเปลี่ยนภาพที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน

 2. บนแท็บ การเปลี่ยน ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ในรายการ เสียง ให้เลือกเสียงที่คุณต้องการ

  กลุ่มการกำหนดเวลาบนแท็บการเปลี่ยนภาพใน Ribbon ของ PowerPoint 2010

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณต้องการใช้เสียงของคุณเอง ในรายการ เสียง เลือก เสียงอื่น แล้วในกล่องโต้ตอบ เพิ่มเสียง เลือกเสียงที่คุณต้องการและคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×