การตั้งค่าการกำหนดลักษณะสำหรับการแจ้งเตือนใน SharePoint Workspace 2010

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถกำหนดวิธีการที่ SharePoint Workspace แจ้งคุณให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้อ่านในพื้นที่ทำงานของคุณได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการแจ้งเตือน

ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับเวิร์กสเปซของ SharePoint หรือ Groove

ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับโฟลเดอร์ที่แชร์

ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับเครื่องมือเวิร์กสเปซ

ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับโฟลเดอร์ไฟล์

ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับไฟล์

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการแจ้งเตือน

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับวิธีการที่ SharePoint Workspace แจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้อ่านในพื้นที่ทำงานใหม่ที่คุณสร้างขึ้น คุณสามารถแทนที่การตั้งค่านี้ภายหลังในแต่ละพื้นที่ทำงาน เครื่องมือ หรือโฟลเดอร์ หรือแฟ้มใดๆ ได้ในเอกสาร 2010 หรือเครื่องมือแฟ้ม 2007 หรือในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

 1. ใน แถบเปิดใช้ บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก ข้อมูล คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้ คลิก การกำหนดลักษณะบัญชีผู้ใช้ จากนั้นคลิกที่แท็บ การแจ้งเตือน ในกล่องโต้ตอบ การกำหนดลักษณะ

 2. ลากแถบเลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับการแจ้งเตือน

  รายละเอียด

  • อัตโนมัติ ช่วยให้ SharePoint Workspace กำหนดการตั้งค่าการแจ้งเตือนที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลที่ยังไม่ได้อ่าน สำหรับเวิร์กสเปซใหม่หรือเวิร์กสเปซที่คุณเข้าใช้งานอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง การตั้งค่านี้จะเป็นแบบเดียวกันกับ "สูง" สำหรับเวิร์กสเปซหรือเครื่องมือเวิร์กสเปซที่คุณไม่ค่อยได้ใช้งาน (ซึ่งแปลว่าคุณไม่ได้ต้องการข้อมูลในเวิร์กสเปซหรือเครื่องมือบ่อยนัก) SharePoint Workspace จะปรับการตั้งค่าการเตือนเป็น "ปานกลาง" เพื่อให้คุณไม่ถูกรบกวนโดยการเตือนในถาดระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

  • สูง แสดงเครื่องหมายยังไม่ได้อ่านและแสดงการเตือนผุดขึ้นมาในพื้นที่การแจ้งให้ทราบของ Windows นอกจากนี้ การแจ้งเตือนจะมีเสียงถ้ามีการเลือกแฟ้มเสียงไว้ในพื้นที่ทำงานหรือคุณสมบัติเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

  • ปานกลาง แสดงเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่านเท่านั้น

  • ปิด ละเว้นข้อมูลที่ยังไม่ได้อ่านและไม่แจ้งเตือนคุณ

 3. คลิก นำไปใช้ แล้วคลิก ตกลง

คลิก คืนค่าเริ่มต้น เพื่อคืนการตั้งค่าการแจ้งเตือนกลับเป็นค่าเริ่มต้นของระบบ

หมายเหตุ: ตัวเลือก การเอาการแจ้งเตือนออกโดยอัตโนมัติ ที่ปรากฏในกล่องโต้ตอบ การกำหนดลักษณะ ไม่ได้นำมาใช้ในเวอร์ชันนี้

ด้านบนของหน้า

การตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับพื้นที่ทำงาน SharePoint หรือ Groove

คุณสามารถปรับวิธีการที่ SharePoint Workspace แจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้อ่านในพื้นที่ทำงาน SharePoint หรือ Groove

การตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับพื้นที่ทำงานจะถูกกำหนดไว้โดยเริ่มต้นในการกำหนดลักษณะบัญชีผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับพื้นที่ทำงานที่มีอยู่จะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าคุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้นในการกำหนดลักษณะบัญชีผู้ใช้ของคุณ

คุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับบางพื้นที่ทำงานที่ระบุ ตัวอย่างเช่น สำหรับพื้นที่ทำงานที่คุณไม่ค่อยได้ใช้งาน คุณอาจต้องการกำหนดการเตือนให้เป็นระดับต่ำเพื่อที่คุณจะไม่ถูกรบกวนโดยการแจ้งเตือนเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณไม่สนใจ

 1. ใน แถบเปิดใช้ ให้คลิกขวาที่พื้นที่ทำงาน แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. คลิกแท็บ การแจ้งเตือน

 3. ลากแถบเลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับการแจ้งเตือน

  รายละเอียด

  • อัตโนมัติ จะทำให้ SharePoint Workspace กำหนดการตั้งค่าการแจ้งเตือนที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลที่ยังไม่ได้อ่าน สำหรับพื้นที่ทำงานที่คุณใช้งานอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง การตั้งค่านี้จะเหมือนกันกับ สูง สำหรับพื้นที่ทำงานที่คุณไม่ค่อยได้ใช้งาน (ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ได้ต้องการข้อมูลในพื้นที่ทำงานนั้นบ่อยนัก) SharePoint Workspace จะปรับการตั้งค่าการแจ้งเตือนเป็น ปานกลาง โดยอัตโนมัติ เพื่อไม่ให้คุณถูกรบกวนจากการแจ้งเตือนในพื้นที่แจ้งให้ทราบของ Windows

  • สูง แสดงเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่านและผุดการแจ้งเตือนขึ้นด้วยเสียงกริ่งในพื้นที่การแจ้งให้ทราบของ Windows

  • ปานกลาง แสดงเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่านเท่านั้น

  • ปิด ละเว้นข้อมูลที่ยังไม่ได้อ่านและไม่แจ้งเตือนคุณ

 4. ถ้าคุณต้องการ ให้เลือกหรือเรียกดูแฟ้มเสียง (.wav) เพื่อให้เล่นพร้อมกับการแจ้งเตือนทุกครั้ง ถ้าระดับการแจ้งเตือนของคุณถูกตั้งค่าเป็น สูง

 5. คลิก นำไปใช้ แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

คุณสามารถตั้งการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับสถานะยังไม่ได้อ่านในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ด้วยการเลือกตัวเลือกในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของพื้นที่ทำงาน

 1. ใน แถบเปิดใช้ ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน แล้วคลิก คุณสมบัติ

 2. คลิกแท็บ การแจ้งเตือน

 3. ลากแถบเลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับการแจ้งเตือน


  รายละเอียด

  • อัตโนมัติ ช่วยให้ SharePoint Workspace กำหนดการตั้งค่าการแจ้งเตือนที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลที่ยังไม่ได้อ่าน สำหรับโฟลเดอร์ที่แชร์ที่คุณใช้งานอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง การตั้งค่านี้จะเหมือนกันกับ สูง สำหรับโฟลเดอร์ที่แชร์ที่คุณไม่ค่อยได้ใช้งาน (ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ได้ต้องการข้อมูลในโฟลเดอร์ที่แชร์นั้นบ่อยนัก) SharePoint Workspace จะปรับการตั้งค่าการแจ้งเตือนเป็น ปานกลาง โดยอัตโนมัติ เพื่อไม่ให้คุณถูกรบกวนจากการแจ้งเตือนในพื้นที่การแจ้งให้ทราบของ Windows

  • สูง แสดงเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่านและผุดการแจ้งเตือนขึ้นด้วยเสียงกริ่งในพื้นที่การแจ้งให้ทราบของ Windows

  • ปานกลาง แสดงเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่านเท่านั้น

  • ปิด ละเว้นข้อมูลที่ยังไม่ได้อ่าน และแจ้งเตือนคุณ

 4. ถ้าคุณต้องการ ให้เลือกหรือเรียกดูแฟ้มเสียง (.wav) เพื่อให้เล่นพร้อมกับการแจ้งเตือนทุกครั้ง ถ้าระดับการแจ้งเตือนของคุณถูกตั้งค่าเป็น สูง

 5. คลิก นำไปใช้ แล้วคลิก ตกลง

  ด้านบนของหน้า

การตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับเครื่องมือในเวิร์กสเปซ

คุณสามารถปรับวิธีการที่ SharePoint Workspace แจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้อ่านในเครื่องมือเวิร์กสเปซปัจจุบันได้ การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับเครื่องมือของเวิร์กสเปซคือ สืบทอด ซึ่งหมายความว่าเครื่องมือต่างๆ เหล่านี้ได้ใช้การตั้งค่าที่ใช้อยู่กับเวิร์กสเปซในขณะนั้น

 1. ในบานหน้าต่าง เนื้อหา ให้คลิกขวาที่เครื่องมือเวิร์กสเปซ แล้วคลิก ตั้งค่าการแจ้งเตือน

 2. ลากตัวเลื่อนเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการแจ้งเตือน

  รายละเอียด

  • อัตโนมัติ ช่วยให้ SharePoint Workspace กำหนดการตั้งค่าการแจ้งเตือนที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลที่ยังไม่ได้อ่าน สำหรับเครื่องมือเวิร์กสเปซที่คุณใช้งานอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง การตั้งค่านี้จะเหมือนกันกับ สูง สำหรับเครื่องมือเวิร์กสเปซที่คุณไม่ค่อยได้ใช้งาน (ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ได้ต้องการข้อมูลในเครื่องมือเวิร์กสเปซนั้นบ่อยนัก) SharePoint Workspace จะปรับการตั้งค่าการแจ้งเตือนเป็น ปานกลาง โดยอัตโนมัติ เพื่อไม่ให้คุณถูกรบกวนจากการแจ้งเตือนในพื้นที่แจ้งให้ทราบของ Windows

  • สูง แสดงเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่านและผุดการแจ้งเตือนขึ้นด้วยเสียงกริ่งในพื้นที่การแจ้งให้ทราบของ Windows

  • ปานกลาง แสดงเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่านเท่านั้น

  • ปิด ละเว้นข้อมูลที่ยังไม่ได้อ่าน และแจ้งเตือนคุณ

 3. คลิก นำไปใช้ แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับโฟลเดอร์แฟ้ม

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ SharePoint Workspace แจ้งคุณให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้อ่านในบางโฟลเดอร์แฟ้มที่ระบุได้ ตามค่าเริ่มต้น การตั้งค่าการแจ้งเตือนคือ ปิด สำหรับแต่ละโฟลเดอร์ และ SharePoint Workspace จะประกาศการแจ้งเตือนตามการตั้งค่าเครื่องมือและพื้นที่ทำงานปัจจุบันของคุณเท่านั้น คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโฟลเดอร์เป็น สูง เพื่อให้ SharePoint Workspace ประกาศการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในโฟลเดอร์นั้นได้

หมายเหตุ: คุณสามารถกำหนดค่าการแจ้งเตือนได้สำหรับโฟลเดอร์ในพื้นที่ทำงาน Groove เท่านั้น

 1. ถ้าคุณกำลังตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับโฟลเดอร์ในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ให้เลือกโฟลเดอร์แล้วคลิก ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับโฟลเดอร์นี้ ในบานหน้าต่าง งานเกี่ยวกับแฟ้มและโฟลเดอร์

 2. ถ้าคุณกำลังตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับโฟลเดอร์ในเครื่องมือเอกสาร 2010 หรือเครื่องมือแฟ้ม 2007 ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ คลิก คุณสมบัติ แล้วคลิกแท็บ การแจ้งเตือน

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการแจ้งเตือน ให้ลากแถบตัวชี้ขึ้นหรือลง

 4. คลิก นำไปใช้ แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

การตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับแฟ้ม

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ SharePoint Workspace แจ้งคุณให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้อ่านในบางแฟ้มที่ระบุได้ ตามค่าเริ่มต้น การตั้งค่าการแจ้งเตือนคือ ปิด สำหรับแต่ละแฟ้ม และ SharePoint Workspace จะประกาศการแจ้งเตือนตามการตั้งค่าเครื่องมือและพื้นที่ทำงานปัจจุบันของคุณเท่านั้น คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแฟ้มเป็น สูง ได้ เพื่อให้ SharePoint Workspace แจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อแฟ้มที่ระบุนั้น

หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับแฟ้มในพื้นที่ทำงาน Groove เท่านั้น

 1. คลิกขวาที่แฟ้ม แล้วคลิก คุณสมบัติ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับแฟ้มในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ให้เลือกแฟ้มแล้วคลิก ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับแฟ้มนี้ ในบานหน้าต่าง งานเกี่ยวกับแฟ้มและโฟลเดอร์

 2. คลิกแท็บ การแจ้งเตือน ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติ

 3. ลากแถบเลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับการแจ้งเตือน

  รายละเอียด

  • สูง แสดงเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่านและผุดการแจ้งเตือนขึ้นด้วยเสียงกริ่งในพื้นที่การแจ้งให้ทราบของ Windows

  • ปิด ละเว้นข้อมูลที่ยังไม่ได้อ่านและไม่แจ้งเตือนคุณ

 4. คลิก นำไปใช้ แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×