การตั้งค่าการกำหนดลักษณะความปลอดภัยใน SharePoint Workspace 2010

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกความปลอดภัยของข้อมูลเฉพาะตัวที่เลือก บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ข้อมูล คลิก จัดการบัญชีผู้ใช้ คลิก การกำหนดลักษณะของบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิกแท็บ ความปลอดภัย

คุณต้องการทำสิ่งใด

ดูลายนิ้วมือดิจิทัลสำหรับข้อมูลเฉพาะตัว

เลือก หรือดูนโยบายการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเฉพาะตัว

ตั้งค่าข้อจำกัดของไฟล์สำหรับข้อมูลเฉพาะตัว

ตั้งค่าเวิร์กสเปซข้อจำกัดเวอร์ชันสำหรับข้อมูลเฉพาะตัว

การดูลายนิ้วมือแบบดิจิทัลของข้อมูลประจำตัว

SharePoint Workspace จะกำหนด "ลายนิ้วมือแบบดิจิทัล" ที่ไม่ซ้ำกันให้กับข้อมูลเฉพาะตัวแต่ละรายการที่คุณสร้างขึ้นในบัญชีผู้ใช้ของคุณ โดยลายนิ้วมือแบบดิจิทัลจะปรากฏเป็นสตริงตัวอักษรและตัวเลขแบบสุ่มที่ยาว (พร้อมเครื่องหมายวรรคตอนเพื่อให้อ่านได้ง่าย) ผู้ใช้คนอื่นๆ อาจขอให้คุณบอกลายนิ้วมือแบบดิจิทัลของคุณ เพื่อตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของคุณก่อนที่จะใช้ข้อมูลร่วมกันกับคุณ คุณยังสามารถใช้ลายนิ้วมือแบบดิจิทัลเพื่อตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของผู้ใช้ SharePoint Workspace คนอื่นๆ ได้ด้วย

ถ้าจำเป็น ให้เลือกข้อมูลเฉพาะตัวที่คุณต้องการจากเมนูแบบหล่นลงเพื่อแสดงลายนิ้วมือแบบดิจิทัลที่สัมพันธ์กัน ถ้าคุณมีข้อมูลเฉพาะตัวเพียงข้อมูลเดียวในบัญชีผู้ใช้ของคุณตามปกติ คุณจะไม่เห็นเมนูแบบหล่นลง

ด้านบนของหน้า

การเลือกหรือการดูนโยบายการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเฉพาะตัว

นโยบายการสื่อสารจะช่วยให้คุณตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของผู้ใช้คนอื่นๆ ได้ ตัวอย่างเช่น นโยบายสามารถส่งสัญญาณให้ SharePoint Workspace เตือนคุณก่อนที่คุณจะสื่อสารกับผู้ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบที่จำเป็น หรือไม่อนุญาตให้มีการสื่อสารในกรณีนี้เลย

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบอาจตั้งค่านโยบายการสื่อสารที่ตายตัวสำหรับข้อมูลเฉพาะตัวของคุณไว้แล้ว

ตารางด้านล่างนี้จะอธิบายถึงตัวเลือกนโยบายการสื่อสารที่ปรากฏบนแท็บ ความปลอดภัย

นโยบายการสื่อสาร

ผลลัพธ์

อนุญาตให้ฉันสื่อสารกับ: ที่ติดต่อใดๆ โดยไม่มีการเตือนหรือข้อจำกัด (ค่าเริ่มต้น)

SharePoint Workspace จะไม่ออกคำเตือนหรือข้อจำกัด ไม่ว่าสถานะการตรวจสอบที่ติดต่อของคุณจะเป็นอย่างไร

อนุญาตให้ฉันสื่อสารกับ: ที่ติดต่อใดๆ แต่เตือนฉันเมื่อสื่อสารกับที่ติดต่อที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบหรือรับรอง

SharePoint Workspace จะออกคำเตือนก่อนที่คุณจะสื่อสารกับที่ติดต่อใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของการตรวจสอบ คำเตือนจะแสดงในกล่องโต้ตอบ การแจ้งเตือนการตรวจสอบที่ติดต่อ ซึ่งจะมีตัวเลือกสำหรับการตรวจสอบผู้ใช้เหล่านี้

อนุญาตให้ฉันสื่อสารกับ: เฉพาะที่ติดต่อที่ได้รับการรับรองจากผู้ดูแลระบบของฉัน

SharePoint Workspace จะห้ามการสื่อสารกับที่ติดต่อใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของการตรวจสอบ ในกรณีนี้ ที่ติดต่อทั้งหมดที่คุณโต้ตอบด้วยต้องได้รับการรับรองจากผู้ดูแลระบบ

ด้านบนของหน้า

การตั้งค่าข้อจำกัดของแฟ้มสำหรับข้อมูลเฉพาะตัว

เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย คุณสามารถบังคับใช้การจำกัดข้อมูลบางชนิดในเครื่องมือเอกสาร 2010 หรือเครื่องมือแฟ้ม 2007 หรือเป็นสิ่งที่แนบมาในเครื่องมืออื่นๆ เช่น การอภิปราย หรือข้อความ ชนิดของแฟ้มที่อนุญาตจะเหมือนกับที่ระบุไว้ใน Microsoft Office เป็น "ปลอดภัยสำหรับการใช้ร่วมกัน"

เมื่อต้องการเปิดใช้งานข้อจำกัดของแฟ้ม ให้เลือก บล็อกชนิดแฟ้มที่ถูกจำกัด

เมื่อต้องการดูรายการชนิดของแฟ้มที่ถูกจำกัด ให้คลิก ดูชนิดที่ถูกจำกัด

หมายเหตุ: นโยบายการจัดการอาจไม่อนุญาตให้คุณปิดใช้งานตัวเลือกนี้

ด้านบนของหน้า

การตั้งค่าข้อจำกัดรุ่นของพื้นที่ทำงานสำหรับข้อมูลเฉพาะตัว

คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่จะนำข้อจำกัดรุ่นของพื้นที่ทำงานต่อไปนี้ไปใช้

  • คุณสามารถสร้างได้เฉพาะพื้นที่ทำงานที่ใช้ได้ใน Microsoft Office Groove 2007 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าเท่านั้น

  • คุณสามารถได้รับเชิญให้เข้าร่วมพื้นที่ทำงานที่สร้างขึ้นใน Microsoft Office Groove 2007 หรือรุ่นที่สูงกว่าเท่านั้น

คุณอาจเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ถ้าต้องการแน่ใจว่าคุณใช้เฉพาะเครื่องมือ Groove ที่ล่าสุดและปลอดภัยเท่านั้น

หมายเหตุ: นโยบายที่ใช้กับข้อมูลเฉพาะตัวของคุณอาจป้องกันไม่ให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่าปัจจุบันของตัวเลือกนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×