การตัด การคัดลอก และการวางวัตถุที่วาด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้คำสั่งมาตรฐาน ได้แก่ ตัด คัดลอก และวางเพื่อตัดหรือคัดลอกและวางวัตถุที่วาดแต่ละรายการหรือภาพร่างทั้งหมด

เมื่อต้องการตัดหรือคัดลอกและวางวัตถุที่วาด ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. เลือกวัตถุที่วาดซึ่งคุณต้องการตัดหรือคัดลอก

  2. คลิกขวาแล้วคลิก ตัด หรือ คัดลอก

  3. คลิกขวาแล้วคลิก วาง เพื่อวางวัตถุที่วาด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×