การตัดสินใจว่าจะเชื่อถือฐานข้อมูลหรือไม่

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Access 2010 ใช้แบบจำลองความปลอดภัยที่ได้ง่ายกว่าเวอร์ชันก่อนหน้า ใน Access 2010 คุณสามารถระบุว่า คุณเชื่อถือฐานข้อมูล และตัดสินความปลอดภัยอื่น ๆ ทั้งหมดจะทำให้คุณโดยอัตโนมัติ โดยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเชื่อถือ นี่คือกระบวนการเดียวกันกับใน Access 2007 แต่มีมากพัฒนาใน Access 2010

บทความนี้ประกอบด้วยภาพรวมของวิธีการทำงานของการเชื่อถือใน Access 2010 วิธีนั้นแตกต่างจาก ความปลอดภัยในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Access และปัจจัยที่คุณควรพิจารณาเมื่อคุณตัดสินใจว่า จะเชื่อถือฐานข้อมูล บทความนี้อธิบายการใช้ลายเซ็นดิจิทัลในการตัดสินใจเชื่อถือ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูแสดงความเชื่อถือ โดยการเพิ่มลายเซ็นดิจิทัล

ในบทความนี้

ภาพรวม

ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการตัดสินใจว่าจะเชื่อถือฐานข้อมูลหรือไม่

วิธีในการให้ความเชื่อถือฐานข้อมูล

ภาพรวม

ถ้าคุณใช้คุณลักษณะความปลอดภัยใน Access เวอร์ชันก่อนหน้า Access 2007 คุณจะต้องทำให้เป็นชุดของตัวเลือกเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณจะต้องเลือกระหว่างความปลอดภัยระดับ (ต่ำ ปานกลาง หรือสูง), และว่าคุณต้องการเรียกใช้โค้ดที่อาจไม่ปลอดภัย หรือไม่ คุณไม่ได้ทำการตัดสินใจชนิดดังกล่าวเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลใน Access 2010 ตามค่าเริ่มต้น Access 2010 ปิดใช้งานโค้ดที่อาจไม่ปลอดภัยทั้งหมดหรือคอมโพเนนต์อื่น ๆ ในฐานข้อมูล โดยไม่คำนึงถึงเวอร์ชันของ Access ที่คุณใช้เพื่อสร้างฐานข้อมูล

เปลี่ยนแปลงเนื่องจาก Access 2007

Access 2007 ยังแสดงหนึ่งตัวเลือกความเชื่อถือ เมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลจากตำแหน่งที่ตั้งเชื่อถือ แต่ เมื่อคุณคลิกปุ่มบนแถบข้อความ คุณจะแสดงตัวเลือกเพิ่มเติมสองสาม ใน Access 2010 ตัวเลือกเหล่านี้จะเพิ่มเติมพัฒนา และตอนนี้ คุณเพียงแค่คลิกหนึ่งครั้งจะเชื่อถือฐานข้อมูล

ฉัน Access 2010 ช่วยให้คุณเชื่อถือฐานข้อมูล

เมื่อ Access ปิดใช้งานเนื้อหา ก็จะแจ้งให้คุณทราบโดยแสดงในแถบข้อความ

แถบข้อความ

ถ้าคุณเห็นแถบข้อความ คุณสามารถเลือกว่าจะเชื่อถือเนื้อหาที่ปิดใช้งานในฐานข้อมูลหรือไม่ ถ้าคุณตัดสินใจที่จะเชื่อถือเนื้อหาที่ถูกปิดการใช้งาน คุณสามารถดำเนินการได้สองวิธีดังนี้

 • ใช้แถบข้อความ     คลิก เปิดใช้งานเนื้อหา บนแถบข้อความ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณอาจต้องทำซ้ำกระบวนงานนี้ถ้าฐานข้อมูลเปลี่ยนแปลง

 • เชื่อถือฐานข้อมูลอย่างถาวร    วางฐานข้อมูลในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้  กล่าวคือโฟลเดอร์ในไดรฟ์หรือเครือข่ายที่คุณทำเครื่องหมายเป็นเชื่อถือได้ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะไม่เห็นแถบข้อความ และไม่ต้องเปิดใช้งานเนื้อหาของฐานข้อมูลอีก ตราบใดที่ฐานข้อมูลยังอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

ถ้าคุณไม่ต้องการเชื่อถือฐานข้อมูล ให้ละเว้นหรือปิดแถบข้อความ เมื่อคุณละเว้นหรือปิดแถบข้อความแล้ว คุณจะยังสามารถดูข้อมูลในฐานข้อมูล และใช้คอมโพเนนต์ในฐานข้อมูลที่ Access ยังไม่ได้ปิดใช้งานได้

ด้านบนของหน้า

ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการตัดสินใจว่าจะเชื่อถือฐานข้อมูลหรือไม่

ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะเชื่อถือฐานข้อมูลหรือไม่ ควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้

 • นโยบายความปลอดภัยของคุณเอง    คุณหรือบริษัทของคุณอาจมีนโยบายความปลอดภัยที่ระบุถึงวิธีการจัดการไฟล์ข้อมูล Access ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีระบบสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมาก และตัดสินใจว่าจะเชื่อถือไฟล์ฐานข้อมูลส่วนใหญ่ นอกจากว่าคุณมีเหตุผลที่จะไม่เชื่อถือตามนั้น ในทางกลับกัน คุณอาจไม่มีระบบสำรองข้อมูลที่ดี และอาจต้องระมัดระวังเมื่อตัดสินใจว่าจะเชื่อถือฐานข้อมูลนั้นหรือไม่

 • เป้าหมายของคุณ     เมื่อ Access ปิดใช้งานเนื้อหาในฐานข้อมูลที่คุณไม่เชื่อถือแล้ว ก็จะบล็อกการเข้าใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลนั้น ถ้าคุณต้องการตรวจดูข้อมูลในฐานข้อมูลและไม่ต้องการให้ดำเนินการแอคชันใดๆ ที่อาจไม่ ปลอดภัย เช่น การเรียกใช้คิวรีแอคชันหรือใช้แมโครแอคชันบางรายการ คุณก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อถือฐานข้อมูล ถ้าคุณไม่มั่นใจว่าแอคชันนั้นจะปลอดภัยหรือไม่ ก็สามารถลองทำแอคชันนั้นในระหว่างที่เนื้อหาถูกบล็อกโดยโหมดปิดใช้งาน ถ้าแอคชันไม่ปลอดภัย ก็จะถูกบล็อกในสถานการณ์ต่อไปนี้

 • แหล่งฐานข้อมูล     ถ้าคุณสร้างฐานข้อมูลเองหรือรู้ว่ามาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ก็สามารถตัดสินใจเชื่อถือฐานข้อมูลนั้นได้ ถ้าฐานข้อมูลมาจากแหล่งที่อาจเชื่อถือไม่ได้ คุณอาจต้องปล่อยให้ฐานข้อมูลนั้นเชื่อถือไม่ได้จนกว่าจะแน่ใจว่าเนื้อหานั้นปลอดภัย

 • เนื้อหาของไฟล์ฐานข้อมูล     ถ้าตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเชื่อถือตามข้อมูลอื่นๆ ก็อาจต้องลองตรวจสอบในเนื้อหาของฐานข้อมูลเพื่อดูว่ามีเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ หลังจากตรวจสอบเรียบร้อย และแน่ใจว่าเนื้อหานั้นปลอดภัย ก็สามารถตัดสินใจที่จะเชื่อถือฐานข้อมูลนั้นได้

 • ความปลอดภัยของตำแหน่งที่ตั้งที่เก็บฐานข้อมูล     ถึงจะรู้ว่าเนื้อหาของฐานข้อมูลนั้นปลอดภัย แต่ถ้าไฟล์นั้นจัดเก็บอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ปลอดภัย ก็อาจมีคนนำเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยมาใส่ไว้ในฐานข้อมูลนั้นได้ คุณควรระมัดระวังเมื่อต้องตัดสินใจว่าจะเชื่อถือไฟล์ฐานข้อมูลที่จัดเก็บในตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ปลอดภัย

ด้านบนของหน้า

วิธีในการให้ความเชื่อถือฐานข้อมูล

หลังจากคุณตัดสินใจเชื่อถือฐานข้อมูลแล้ว คุณสามารถให้ความเชื่อถือโดยใช้แถบข้อความ หรือด้วยการวางไฟล์ฐานข้อมูลไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

เปิดใช้งานเนื้อหาโดยใช้แถบข้อความ

แถบข้อความจะปรากฏอยู่ภายใต้ Ribbon

แถบข้อความ

 • ในแถบข้อความ ให้คลิก เปิดใช้งานเนื้อหา

ถ้าคุณไม่เห็นแถบข้อความ แต่เนื้อหาถูกปิดใช้งานอยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานแถบข้อความแล้ว

เปิดใช้งานแถบข้อความ

 1. คลิกเปิดไฟล์ Backstage แท็บมุมมอง

 2. ทางด้านซ้าย ภายใต้การเข้าถึง คลิกตัวเลือก

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 4. ในบานหน้าต่างด้านขวา ภายใต้ ศูนย์ความเชื่อถือ Microsoft Office Access ให้คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ

 5. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ ศูนย์ความเชื่อถือ ให้คลิก แถบข้อความ

 6. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิก แสดงแถบข้อความในแอปพลิเคชันทั้งหมดเมื่อเนื้อหาแบบแอกทีฟ เช่น ตัวควบคุม ActiveX และแมโคร ถูกบล็อกไว้ แล้วคลิก ตกลง

 7. ปิดแล้วเปิดฐานข้อมูลใหม่เพื่อนำการตั้งค่าที่เปลี่ยนแปลงไปใช้

เมื่อแถบข้อความแสดงขึ้นและเปิดใช้งานแล้ว คุณสามารถใช้แถบดังกล่าวในการเปิดใช้งานเนื้อหาได้

ย้ายไฟล์ฐานข้อมูลไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

เมื่อต้องการระบุว่าฐานข้อมูลนั้นเชื่อถือได้และควรถูกเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ฐานข้อมูลนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้เป็นเส้นทางไฟล์หรือโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์คุณ หรือตำแหน่งที่ตั้งอินทราเน็ตที่ปลอดภัยที่จะเรียกใช้โค้ดได้ แหล่งที่เชื่อถือได้ที่กำหนดเป็นค่าเริ่มต้นจะรวมถึงเทมเพลต AddIns และโฟลเดอร์เริ่มต้น คุณยังสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ของคุณเองได้ด้วย

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการรู้เส้นทางของฐานข้อมูลปัจจุบัน ให้คลิกที่แท็บ ไฟล์ เพื่อเปิดมุมมอง Backstage เส้นทางแบบเต็มของฐานข้อมูลปัจจุบันจะแสดงอยู่ในแท็บ ข้อมูล

 • เปิดโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ฐานข้อมูลอยู่ในขณะนี้ แล้วคัดลอกไฟล์ฐานข้อมูลลงในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ที่คุณต้องการ

ระบุตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access ทางด้านซ้าย ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 3. ทางด้านขวา ภายใต้ ศูนย์ความเชื่อถือ Microsoft Office Access ให้คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ

 4. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ ศูนย์ความเชื่อถือ ให้คลิก ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 5. เมื่อต้องการเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่าย ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้บนเครือข่ายของฉัน

 6. คลิก เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งใหม่

 7. ในกล่องโต้ตอบ ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ของ Microsoft Office ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

  • ในกล่อง เส้นทาง ให้พิมพ์เส้นทางแบบเต็มของตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเพิ่ม

  • คลิก เรียกดู เพื่อเรียกดูตำแหน่งที่ตั้ง

 8. เมื่อต้องการระบุว่าโฟลเดอร์ย่อยของตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ตำแหน่งใหม่นั้นควรได้รับความเชื่อถือด้วยเช่นกัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย โฟลเดอร์ย่อยของตำแหน่งที่ตั้งนี้ได้รับความเชื่อถือเช่นกัน

 9. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายของตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ซึ่งจะระบุหรือไม่ก็ได้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×