การตัดสินใจว่าจะเชื่อถือฐานข้อมูลหรือไม่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Access 2010 จะใช้รูปแบบความปลอดภัยที่เรียบง่ายกว่ารุ่นก่อนๆ ใน Access 2010 คุณจะระบุว่าจะเชื่อถือฐานข้อมูลหรือไม่ และระบบจะทำการกำหนดความปลอดภัยอื่นๆ ทั้งหมดให้โดยอัตโนมัติ ตามการตัดสินใจเชื่อถือของคุณ ขั้นตอนนี้จะเหมือนกับใน Access 2007 แต่จะง่ายดายขึ้นอีกใน Access 2010

บทความนี้ประกอบด้วยภาพรวมของวิธีการทำงานของการเชื่อถือใน Access 2010 วิธีนั้นแตกต่างจาก ความปลอดภัยในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Access และปัจจัยคุณควรพิจารณาเมื่อคุณตัดสินใจว่า จะเชื่อถือฐานข้อมูล บทความนี้อธิบายการใช้ลายเซ็นดิจิทัลในการตัดสินใจเชื่อถือ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูแสดงความเชื่อถือ โดยการเพิ่มลายเซ็นดิจิทัล

ในบทความนี้

ภาพรวม

ปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อตัดสินใจว่า จะเชื่อถือฐานข้อมูล

วิธีการเชื่อถือฐานข้อมูล

ภาพโดยรวม

ถ้าคุณใช้คุณลักษณะความปลอดภัยใน Access รุ่นก่อนหน้า Access 2007 คุณจะต้องเลือกตัวเลือกต่างๆ จำนวนหนึ่งเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณต้องเลือกระดับปลอดภัย (ต่ำ ปานกลาง หรือสูง) และเลือกว่าคุณต้องการเรียกใช้โค้ดที่อาจไม่ปลอดภัยหรือไม่ ทั้งนี้คุณไม่จำเป็นต้องเลือกตัวเลือกเหล่านั้นอีกต่อไปเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลใน Access 2010 โดยค่าเริ่มต้น Access 2010 จะปิดใช้งานโค้ดที่อาจไม่ปลอดภัยทั้งหมดหรือคอมโพเนนต์อื่นๆ ในฐานข้อมูล โดยไม่คำนึงถึงรุ่นของ Access ที่คุณใช้สร้างฐานข้อมูลนั้น

ความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ Access 2007

Access 2007 จะแสดงตัวเลือกความเชื่อถือหนึ่งตัวเลือกเช่นเดียวกันเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลจากตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ได้รับความเชื่อถือ แต่เมื่อคุณคลิกที่ปุ่มบนแถบข้อความ คุณจะเห็นตัวเลือกเพิ่มเติมอีกสองถึงสามตัวเลือก ใน Access 2010 ตัวเลือกเหล่านี้จะถูกผสานกับการทำงานอย่างราบรื่นมากขึ้น และขณะนี้ คุณแค่คลิกเพียงครั้งเดียวเพื่อให้ความเชื่อถือฐานข้อมูล

Access 2010 ช่วยให้คุณให้ความเชื่อถือฐานข้อมูลได้อย่างไร

เมื่อ Access ปิดใช้งานเนื้อหา ก็จะแจ้งให้คุณทราบโดยแสดงในแถบข้อความ

แถบข้อความ

ถ้าคุณเห็นแถบข้อความ คุณสามารถเลือกว่าจะเชื่อถือเนื้อหาที่ปิดใช้งานในฐานข้อมูลหรือไม่ ถ้าคุณตัดสินใจที่จะเชื่อถือเนื้อหาที่ปิดใช้งานนั้น คุณสามารถทำได้สองวิธีดังนี้

 • ใช้แถบข้อความ    คลิก เปิดใช้งานเนื้อหา บนแถบข้อความ เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณอาจต้องทำซ้ำขั้นตอนนี้ ถ้าฐานข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง

 • เชื่อถือฐานข้อมูลอย่างถาวร    วางฐานข้อมูลในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ ซึ่งอาจเป็นโฟลเดอร์ในไดรฟ์หรือเครือข่ายที่คุณกำหนดว่าเชื่อถือได้ เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะไม่เห็นแถบข้อความอีกต่อไป และคุณจะไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานเนื้อหาฐานข้อมูลอีกตราบเท่าที่ฐานข้อมูลยังอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

ถ้าคุณไม่ต้องการเชื่อถือฐานข้อมูล ให้ละเว้นหรือปิดแถบข้อความ เมื่อคุณละเว้นหรือปิดแถบข้อความแล้ว คุณจะยังสามารถดูข้อมูลในฐานข้อมูลนั้นและใช้คอมโพเนนต์ใดๆ ในฐานข้อมูลที่ Access ไม่ได้ปิดใช้งานได้

ด้านบนของหน้า

ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการตัดสินใจเชื่อถือฐานข้อมูล

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่าจะเชื่อถือฐานข้อมูลหรือไม่ คุณควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้

 • นโยบายความปลอดภัยของคุณเอง    คุณหรือบริษัทของคุณอาจมีนโยบายความปลอดภัยที่ระบุถึงวิธีการจัดการแฟ้มฐานข้อมูล Access ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีระบบสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้ว และตัดสินใจว่าคุณต้องการจะเชื่อถือแฟ้มฐานข้อมูลส่วนใหญ่ เว้นแต่ว่าคุณจะมีเหตุผลเฉพาะเจาะจงที่จะไม่เชื่อถือ ในทางกลับกัน คุณอาจไม่มีระบบสำรองข้อมูลที่ดี ดังนั้นจึงอาจต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อคุณตัดสินใจว่าจะเชื่อถือฐานข้อมูลหรือไม่

 • เป้าหมายของคุณ    เมื่อ Access ปิดใช้งานเนื้อหาในฐานข้อมูลที่คุณไม่เชื่อถือ จะไม่เป็นการบล็อกไม่ให้คุณเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลนั้น ถ้าคุณต้องการตรวจทานข้อมูลในฐานข้อมูลและไม่ต้องการดำเนินการแอคชันใดๆ ที่อาจไม่ปลอดภัย เช่น การเรียกใช้แบบสอบถามแอคชันหรือการใช้แมโครแอคชันบางตัว คุณก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อถือฐานข้อมูล ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าแอคชันนั้นจะเข้าข่ายไม่ปลอดภัยหรือไม่ คุณสามารถลองดำเนินการแอคชันนั้นๆ ในขณะที่เนื้อหาฐานข้อมูลถูกบล็อกโดยโหมดปิดใช้งาน ถ้าแอคชันนั้นอาจไม่ปลอดภัย ระบบจะบล็อกแอคชันนั้นในกรณีนี้

 • แหล่งฐานข้อมูล    ถ้าคุณเป็นผู้สร้างฐานข้อมูลนั้น หรือทราบว่าฐานข้อมูลมาจากแหล่งที่คุณเชื่อถือได้ คุณสามารถตัดสินใจเชื่อถือฐานข้อมูลนั้นได้ แต่ถ้าฐานข้อมูลมาจากแหล่งที่อาจไม่น่าเชื่อถือ คุณอาจต้องการปล่อยให้ฐานข้อมูลนั้นเป็นฐานข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือต่อไป จนกว่าจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาของฐานข้อมูลปลอดภัย

 • เนื้อหาของแฟ้มฐานข้อมูล    ถ้าคุณไม่สามารถตัดสินใจเชื่อถือโดยอาศัยข้อมูลอื่นๆ คุณอาจพิจารณาตรวจสอบเนื้อหาฐานข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อดูเนื้อหาที่อาจไม่ปลอดภัยในฐานข้อมูลนั้นได้ หลังจากทำการตรวจสอบแบบสมบูรณ์แล้วและแน่ใจว่าเนื้อหาปลอดภัย คุณสามารถตัดสินใจเชื่อถือฐานข้อมูลนั้นได้

 • ความปลอดภัยของตำแหน่งที่ตั้งที่เก็บฐานข้อมูล    แม้คุณจะทราบว่าเนื้อหาของแฟ้มฐานข้อมูลนั้นปลอดภัย แต่ถ้าแฟ้มเก็บอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ปลอดภัย บุคคลอื่นอาจนำเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยเข้ามาในฐานข้อมูลได้ ดังนั้น คุณควรใช้ความระมัดระวังเมื่อตัดสินใจเชื่อถือแฟ้มฐานข้อมูลที่เก็บอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่อาจไม่ปลอดภัย

ด้านบนของหน้า

วิธีในการให้ความเชื่อถือฐานข้อมูล

หลังจากคุณตัดสินใจเชื่อถือฐานข้อมูลแล้ว คุณสามารถให้ความเชื่อถือโดยใช้แถบข้อความ หรือโดยการวางแฟ้มฐานข้อมูลไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

เปิดใช้งานเนื้อหาโดยใช้แถบข้อความ

แถบข้อความจะปรากฏอยู่ภายใต้ Ribbon

แถบข้อความ

 • ในแถบข้อความ ให้คลิก เปิดใช้งานเนื้อหา

ถ้าคุณไม่เห็นแถบข้อความ แต่เนื้อหาถูกปิดใช้งานอยู่ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานแถบข้อความแล้ว

เปิดใช้งานแถบข้อความ

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม มุมมอง Backstage จะเปิดขึ้น

 2. ที่ด้านซ้าย ภายใต้ Access ให้คลิก ตัวเลือก

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 4. ในบานหน้าต่างด้านขวา ภายใต้ ศูนย์ความเชื่อถือของ Microsoft Office Access ให้คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ

 5. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ ศูนย์ความเชื่อถือ ให้คลิก แถบข้อความ

 6. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิก แสดง แถบข้อความ ในโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดเมื่อเนื้อหาแบบแอกทีฟ เช่น ตัวควบคุม ActiveX และแมโคร ถูกบล็อกไว้ แล้วคลิก ตกลง

 7. ปิดแล้วเปิดฐานข้อมูลใหม่เพื่อนำการตั้งค่าที่เปลี่ยนแปลงไปใช้

เมื่อแถบข้อความแสดงขึ้นและเปิดใช้งานแล้ว คุณสามารถใช้แถบดังกล่าวในการเปิดใช้งานเนื้อหาได้

ย้ายแฟ้มฐานข้อมูลไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

เมื่อต้องการระบุว่าฐานข้อมูลหนึ่งเชื่อถือได้และควรเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแฟ้มฐานข้อมูลอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้คือ เส้นทางของโฟลเดอร์หรือแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือตำแหน่งที่ตั้งบนอินทราเน็ตของคุณ ซึ่งจะถือว่ามีความปลอดภัยสำหรับการเรียกใช้โค้ด ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ตามค่าเริ่มต้นประกอบด้วยโฟลเดอร์ Templates, Addins และ Startup และคุณสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ของคุณเองได้อีกด้วย

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการทราบเส้นทางของฐานข้อมูลปัจจุบัน ให้คลิกแท็บ แฟ้ม เพื่อเปิดมุมมอง Backstage เส้นทางแบบเต็มของตำแหน่งที่ตั้งของฐานข้อมูลปัจจุบันจะแสดงอยู่ในแท็บ ข้อมูล

 • เปิดโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มฐานข้อมูลอยู่ในขณะนี้ แล้วคัดลอกแฟ้มฐานข้อมูลลงในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ที่คุณต้องการ

ระบุตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 1. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ตัวเลือก

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access ทางด้านซ้าย ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 3. ทางด้านขวา ภายใต้ ศูนย์ความเชื่อถือของ Microsoft Office Access ให้คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ

 4. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ ศูนย์ความเชื่อถือ ให้คลิก ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 5. เมื่อต้องการเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่าย ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้บนเครือข่ายของฉัน

 6. คลิก เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งใหม่

 7. ในกล่องโต้ตอบ ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ของ Microsoft Office ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

  • ในกล่อง เส้นทาง ให้พิมพ์เส้นทางแบบเต็มของตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเพิ่ม

  • คลิก เรียกดู เพื่อเรียกดูตำแหน่งที่ตั้ง

 8. เมื่อต้องการระบุว่าโฟลเดอร์ย่อยของตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ตำแหน่งใหม่นั้นควรได้รับความเชื่อถือด้วยเช่นกัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย โฟลเดอร์ย่อยของตำแหน่งที่ตั้งนี้ได้รับความเชื่อถือเช่นกัน

 9. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายของตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ (ระบุหรือไม่ก็ได้)

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×