การตัดสินใจว่าจะเชื่อถือฐานข้อมูลหรือไม่

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Microsoft Office Access 2007 ใช้ตัวด้านความปลอดภัยแบบใหม่ที่ได้ง่ายกว่าเวอร์ชันก่อนหน้า ใน Access 2007 คุณสามารถระบุว่า คุณเชื่อถือฐานข้อมูล และตัดสินความปลอดภัยอื่น ๆ ทั้งหมดจะทำให้คุณโดยอัตโนมัติ โดยขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเชื่อถือ บทความนี้ประกอบด้วยภาพรวมของวิธีการทำงานของการเชื่อถือใน Access 2007 วิธีนั้นแตกต่างจาก ความปลอดภัยในเวอร์ชันก่อนหน้า และปัจจัยที่คุณควรพิจารณาเมื่อคุณตัดสินใจว่า จะเชื่อถือฐานข้อมูล

บทความนี้อธิบายการใช้ลายเซ็นดิจิทัลในการตัดสินใจเชื่อถือ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูแสดงความเชื่อถือ โดยการเพิ่มลายเซ็นดิจิทัล

ในบทความนี้

ภาพรวม

ปัจจัยที่ควรพิจารณาเมื่อตัดสินใจว่า จะเชื่อถือฐานข้อมูล

วิธีการเชื่อถือฐานข้อมูล

ภาพรวม

ถ้าคุณใช้คุณลักษณะความปลอดภัยในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Access คุณจะต้องทำให้เป็นชุดของตัวเลือกเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณจะต้องเลือกระหว่างความปลอดภัยระดับ (ต่ำ ปานกลาง หรือสูง), และว่าคุณต้องการเรียกใช้โค้ดที่อาจไม่ปลอดภัย หรือไม่ คุณไม่จำเป็นต้องทำการตัดสินใจชนิดดังกล่าวเมื่อคุณเปิดฐานข้อมูลใน Access 2007 ตามค่าเริ่มต้น Access 2007 ปิดใช้งานโค้ดที่อาจไม่ปลอดภัยทั้งหมดหรือคอมโพเนนต์อื่น ๆ ในฐานข้อมูล โดยไม่คำนึงถึงเวอร์ชันของ Access ที่คุณใช้เพื่อสร้างฐานข้อมูล

เมื่อ Access ปิดใช้งานเนื้อหา ก็จะแจ้งให้คุณทราบโดยแสดงในแถบข้อความ

แถบข้อความ

ถ้าคุณเห็นแถบข้อความ คุณสามารถเลือกว่าจะเชื่อถือเนื้อหาถูกปิดใช้งานในฐานข้อมูล ถ้าคุณเลือกที่จะเชื่อถือเนื้อหาถูกปิดใช้งาน คุณสามารถทำได้ในสองวิธี:

 • เชื่อถือฐานข้อมูลเท่านั้นสำหรับเซสชันปัจจุบัน (ในขณะที่ฐานข้อมูลเปิดอยู่)    คลิกตัวเลือก บนแถบข้อความ กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น ซึ่งคุณสามารถเลือกที่จะเชื่อถือฐานข้อมูล เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณต้องทำซ้ำกระบวนงานทุกครั้งที่ คุณเปิดฐานข้อมูล

 • เชื่อถือฐานข้อมูลอย่างถาวร    วางฐานข้อมูลในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ ซึ่งอาจเป็นโฟลเดอร์ในไดรฟ์หรือเครือข่ายที่คุณกำหนดว่าเชื่อถือได้ เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะไม่เห็นแถบข้อความอีกต่อไป และคุณจะไม่จำเป็นต้องเปิดใช้งานเนื้อหาฐานข้อมูลอีกตราบเท่าที่ฐานข้อมูลยังอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

ถ้าคุณไม่ต้องการเชื่อถือฐานข้อมูล ให้ละเว้นหรือปิดแถบข้อความ เมื่อคุณละเว้นหรือปิดแถบข้อความแล้ว คุณจะยังสามารถดูข้อมูลในฐานข้อมูลนั้นและใช้คอมโพเนนต์ใดๆ ในฐานข้อมูลที่ Access ไม่ได้ปิดใช้งานได้

ด้านบนของหน้า

ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการตัดสินใจเชื่อถือฐานข้อมูล

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่าจะเชื่อถือฐานข้อมูลหรือไม่ คุณควรพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้

 • นโยบายความปลอดภัยของคุณเอง    คุณหรือบริษัทของคุณอาจมีนโยบายความปลอดภัยที่ระบุถึงวิธีการจัดการแฟ้มฐานข้อมูล Access ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีระบบสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้ว และตัดสินใจว่าคุณต้องการจะเชื่อถือแฟ้มฐานข้อมูลส่วนใหญ่ เว้นแต่ว่าคุณจะมีเหตุผลเฉพาะเจาะจงที่จะไม่เชื่อถือ ในทางกลับกัน คุณอาจไม่มีระบบสำรองข้อมูลที่ดี ดังนั้นจึงอาจต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อคุณตัดสินใจว่าจะเชื่อถือฐานข้อมูลหรือไม่

 • เป้าหมายของคุณ    เมื่อ Access ปิดใช้งานเนื้อหาในฐานข้อมูลที่คุณมีไม่น่าเชื่อถือ จะบล็อกของคุณเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลนั้น ถ้าคุณต้องการตรวจทานข้อมูลในฐานข้อมูล และไม่ต้องการดำเนินการกระทำใด ๆ ที่อาจไม่ปลอดภัย เช่นเรียกใช้คิวรีแอคชัน หรือใช้แมโครแอคชันบาง คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อถือฐานข้อมูล ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าการกระทำจะถือว่าไม่ปลอดภัย คุณสามารถลองใช้การดำเนินการกระทำในขณะที่ฐานข้อมูลเนื้อหาที่ถูกบล็อก โดยโหมดปิดใช้งาน ถ้ามีการกระทำอาจไม่ปลอดภัย นั้นจะถูกบล็อกในสถานการณ์นี้

 • แหล่งฐานข้อมูล    ถ้าคุณสร้างฐานข้อมูล หรือ ถ้าคุณทราบว่า มาจากแหล่งข้อมูลที่คุณเชื่อถือ คุณสามารถตัดสินใจว่า จะเชื่อถือฐานข้อมูล ถ้าฐานข้อมูลมาจากแหล่งเชื่อถืออาจ คุณอาจต้องการออกจากฐานข้อมูลที่น่าจนกว่าคุณสามารถให้แน่ใจว่า เนื้อหามีความปลอดภัย

 • เนื้อหาของแฟ้มฐานข้อมูล    ถ้าคุณไม่สามารถตัดสินใจเชื่อถือโดยอาศัยข้อมูลอื่นๆ คุณอาจพิจารณาตรวจสอบเนื้อหาฐานข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อดูเนื้อหาที่อาจไม่ปลอดภัยในฐานข้อมูลนั้นได้ หลังจากทำการตรวจสอบแบบสมบูรณ์แล้วและแน่ใจว่าเนื้อหาปลอดภัย คุณสามารถตัดสินใจเชื่อถือฐานข้อมูลนั้นได้

 • ความปลอดภัยของตำแหน่งที่ตั้งที่เก็บฐานข้อมูล    แม้ว่าคุณทราบว่า เนื้อหาของไฟล์ฐานข้อมูลมีความปลอดภัย ถ้าไฟล์ถูกเก็บไว้ใน ตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่เต็ม secure อาจเป็นไปได้ว่า บุคคลอื่นอาจมีเพิ่มเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยลงในฐานข้อมูล คุณควรใช้ความระมัดระวังเมื่อตัดสินใจเชื่อถือไฟล์ฐานข้อมูลที่เก็บไว้ในตำแหน่งที่ตั้งที่อาจไม่ปลอดภัย

ด้านบนของหน้า

วิธีในการให้ความเชื่อถือฐานข้อมูล

หลังจากคุณตัดสินใจเชื่อถือฐานข้อมูล คุณสามารถให้ความเชื่อถือได้เพียงครั้งเดียวซึ่ง และเปิดใช้งานฐานข้อมูลเนื้อหาสำหรับเซสชัน — หรือคุณสามารถเชื่อถือได้โดยไม่จำกัดเวลา ด้วยการวางไฟล์ฐานข้อมูลในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

เปิดใช้งานฐานข้อมูลเนื้อหาสำหรับเซสชัน

เมื่อต้องการเปิดใช้งานฐานข้อมูลเนื้อหาสำหรับเซสชัน คุณใช้แถบข้อความ

แถบข้อความ

แถบข้อความปรากฏภายใต้ Ribbon นั้นเป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Office Fluent ผู้ใช้ส่วนติดต่อ

ใช้แถบข้อความเพื่อเปิดใช้งานเนื้อหา

ถ้าคุณไม่เห็นแถบข้อความ นั้นอาจถูกซ่อน หรือปิดใช้งาน เมื่อต้องการใช้งาน คุณต้องแรกแสดง หรือเปิดใช้งาน

แสดงแถบข้อความ

ถ้าคุณเห็นแถบข้อความ คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้

 • บนแท็บเครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่มแสดง/ซ่อน เลือกกล่องกาเครื่องหมายแถบข้อความ

  ถ้ากล่องกาเครื่องหมายแถบข้อความ ที่ถูกปิดใช้งาน คุณสามารถใช้งาน

เปิดใช้งานแถบข้อความ

ถ้ากล่องกาเครื่องหมายข้อความแถบ เปิดใช้งานอยู่ คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Access

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access ให้คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ

 3. ในบานหน้าต่างด้านขวา ภายใต้ ศูนย์ความเชื่อถือของ Microsoft Office Access ให้คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ

 4. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ ศูนย์ความเชื่อถือ ให้คลิก แถบข้อความ

 5. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิก แสดงแถบข้อความในแอปพลิเคชันทั้งหมดเมื่อเนื้อหาถูกบล็อกไว้ แล้วคลิก ตกลง

 6. ปิดแล้วเปิดฐานข้อมูลใหม่เพื่อนำการตั้งค่าที่เปลี่ยนแปลงไปใช้

เมื่อแถบข้อความแสดงขึ้นและเปิดใช้งานแล้ว คุณสามารถใช้แถบดังกล่าวในการเปิดใช้งานเนื้อหาได้

เปิดใช้งานเนื้อหาโดยใช้แถบข้อความ
 1. บนแถบข้อความ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกความปลอดภัยของ Microsoft Office ให้คลิก เปิดใช้งานเนื้อหานี้ แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

เปิดใช้งานฐานข้อมูลตามค่าเริ่มต้น

เมื่อต้องการระบุว่าฐานข้อมูลหนึ่งเชื่อถือได้และควรเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแฟ้มฐานข้อมูลอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้คือ เส้นทางของโฟลเดอร์หรือแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือตำแหน่งที่ตั้งบนอินทราเน็ตของคุณ ซึ่งจะถือว่ามีความปลอดภัยสำหรับการเรียกใช้โค้ด ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ตามค่าเริ่มต้นประกอบด้วยโฟลเดอร์ Templates, Addins และ Startup และคุณสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ของคุณเองได้อีกด้วย

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการรู้เส้นทางของฐานข้อมูลปัจจุบัน คลิกปุ่ม Microsoft Office คลิกจัดการ แล้ว คลิ กคุณสมบัติฐานข้อมูล เส้นทางแบบเต็มของตำแหน่งที่ตั้งของฐานข้อมูลปัจจุบันอยู่บนแท็บทั่วไป ของกล่องโต้ตอบคุณสมบัติฐานข้อมูล

ย้ายแฟ้มฐานข้อมูลไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 • เปิดโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มฐานข้อมูลอยู่ในขณะนี้ แล้วคัดลอกแฟ้มฐานข้อมูลลงในตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ที่คุณต้องการ

ระบุตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 1. บนแถบข้อความ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบตัวเลือกความปลอดภัยของ Microsoft Office คลิกเปิดศูนย์ความเชื่อถือ

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ ศูนย์ความเชื่อถือ ให้คลิก ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้

 4. เมื่อต้องการเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่าย ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้บนเครือข่ายของฉัน

 5. คลิก เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งใหม่

 6. ในกล่องโต้ตอบตั้งที่เชื่อถือได้ของ Microsoft Office เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในกล่อง เส้นทาง ให้พิมพ์เส้นทางแบบเต็มของตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการเพิ่ม

  • คลิก เรียกดู เพื่อเรียกดูตำแหน่งที่ตั้ง

 7. เมื่อต้องการระบุว่าโฟลเดอร์ย่อยของตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ตำแหน่งใหม่นั้นควรได้รับความเชื่อถือด้วยเช่นกัน ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย โฟลเดอร์ย่อยของตำแหน่งที่ตั้งนี้ได้รับความเชื่อถือเช่นกัน

 8. ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายของตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้ (ระบุหรือไม่ก็ได้)

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×