การตัดข้อความล้อมรอบรูปภาพใน Publisher

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หัวข้อนี้จะบอกวิธีการควบคุมการจัดเรียงข้อความล้อมรอบรูปภาพหรือ อักษรศิลป์ ในสิ่งพิมพ์ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างข้อความและรูปภาพด้วยการเปลี่ยนแปลงการจัดเรียงของข้อความ

หมายเหตุ: หัวข้อนี้จะไม่ครอบคลุมการจัดแนวข้อความตามเส้นโค้ง (คุณไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้ใน Publisher) หรือการจัดเรียงข้อความลงในคอลัมน์ เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการหมุนข้อความเพื่อให้สามารถอ่านในแนวตั้งได้ หรือวิธีการควบคุมการจัดเรียงของข้อความ ให้คลิกการเชื่อมโยงในส่วน ดูเพิ่มเติม

ก่อนที่คุณเรียนรู้วิธีการตัดข้อความจึงสำคัญเพื่อทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างการทำงานกับข้อความในสิ่งพิมพ์เว็บและพิมพ์ด้วยเช่นกัน

ข้อความและรูปภาพในสิ่งพิมพ์สำหรับจัดพิมพ์

ในสิ่งพิมพ์สำหรับจัดพิมพ์ คุณสามารถเลือกวิธีการตัดข้อความล้อมรอบรูปภาพได้หลายวิธีเพื่อให้สามารถวางตำแหน่งรูปภาพได้ตามต้องการ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการทราบว่าคุณเปิดสิ่งพิมพ์สำหรับจัดพิมพ์อยู่หรือไม่ ให้ดูที่แถบชื่อเรื่อง ซึ่งจะแสดงว่าเป็นสิ่งพิมพ์สำหรับจัดพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์บนเว็บ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งพิมพ์ที่คุณเปิด สิ่งพิมพ์สำหรับจัดพิมพ์คือ สิ่งพิมพ์ที่คุณเริ่มต้นจากตัวช่วยสร้างสิ่งพิมพ์สำหรับจัดพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์สำหรับจัดพิมพ์ที่ว่างเปล่า สิ่งพิมพ์สำหรับจัดพิมพ์ได้รับการออกแบบมาเพื่อพิมพ์ ไม่ใช่เผยแพร่ผ่านเว็บ

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงตัวอย่างตัวเลือกการตัดข้อความทั่วไป

ตัวเลือกการตัดข้อความสี่ตัวเลือกถูกแสดงไว้

1. บนและล่าง  ข้อความจะหยุดที่ด้านบน กรอบ ของรูปภาพและจะต่อที่ด้านล่างของกรอบ ถ้าภาพอยู่ที่ระยะขอบด้านบนหรือด้านล่างของสิ่งพิมพ์เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ ข้อความจะล้อมรอบเพียงแค่ด้านล่างหรือด้านบนของรูปภาพเท่านั้น

2. แน่น  ข้อความจะล้อมรอบเค้าร่างของภาพแทนที่จะล้อมรอบกรอบ ส่วนอีกตัวเลือกหนึ่งคือ ทะลุผ่าน จะคล้ายกับ แน่น แต่จะทำให้ข้อความล้อมรอบเค้าร่างของรูปภาพได้แน่นยิ่งขึ้นสำหรับรูปภาพบางรูป

3. จัตุรัส  ข้อความจะล้อมรอบกรอบแทนที่จะล้อมรอบภาพ

4. ไม่มี  ข้อความจะวางอยู่ราวกับว่าไม่มีรูปภาพอยู่ โดยอาจอยู่ใต้หรือเหนือรูปภาพก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลำดับของวัตถุ (เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงลำดับของรูปภาพ ให้คลิกที่รูปภาพ แล้วชี้ไปที่ ลำดับ บนเมนู จัดเรียง)

หมายเหตุ: 

 • ถ้าสิ่งพิมพ์สำหรับจัดพิมพ์ของคุณมีตารางรวมอยู่ด้วย โปรดคำนึงอยู่เสมอว่า คุณจะไม่สามารถตัดข้อความในตารางล้อมรอบรูปภาพหรืออักษรศิลป์ได้

 • ถ้าคุณได้แปลงสิ่งพิมพ์สำหรับจัดพิมพ์เป็นสิ่งพิมพ์บนเว็บ การตัดข้อความที่คุณตั้งค่าในสิ่งพิมพ์สำหรับจัดพิมพ์ก็จะหายไป

ข้อความและรูปภาพในสิ่งพิมพ์บนเว็บ

ในสิ่งพิมพ์บนเว็บ คุณจะไม่สามารถใช้เครื่องมือการตัดข้อความอัตโนมัติใน Publisher เพื่อตัดข้อความล้อมรอบรูปภาพได้

หมายเหตุ: เมื่อต้องการทราบว่าคุณเปิดสิ่งพิมพ์บนเว็บอยู่หรือไม่ ให้ดูที่แถบชื่อเรื่อง ซึ่งจะแสดงว่าเป็นสิ่งพิมพ์บนเว็บหรือสิ่งพิมพ์สำหรับจัดพิมพ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งพิมพ์ที่คุณเปิด สิ่งพิมพ์บนเว็บคือ สิ่งพิมพ์ที่คุณเริ่มต้นจากตัวช่วยสร้างเว็บไซต์หรือเว็บเพจที่ว่างเปล่า สิ่งพิมพ์บนเว็บได้รับการออกแบบมาเพื่อเผยแพร่ผ่านเว็บ ไม่ได้จัดพิมพ์

ซึ่งหมายความว่า

 • ถ้าคุณวางรูปภาพบนย่อหน้าของข้อความในสิ่งพิมพ์บนเว็บ รูปภาพจะวางทับข้อความด้านหลังรูปภาพ หรือถูกวางทับโดยข้อความ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการที่คุณกำหนดลำดับของรูปภาพโดยใช้คำสั่ง ลำดับ บนเมนู จัดเรียง)

 • คุณสามารถวางรูปภาพและข้อความข้างๆ กัน แต่คุณจะต้องใช้กล่องข้อความหลายกล่องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการสร้างกล่องข้อความและวิธีการเชื่อมต่อกล่องข้อความเพื่อให้ข้อความจัดเรียงจากกล่องหนึ่งไปอีกกล่องหนึ่ง ให้คลิกการเชื่อมโยงในส่วน ดูเพิ่มเติม ของหัวข้อนี้

วิธีการตัดข้อความล้อมรอบรูปภาพ

เมื่อต้องการควบคุมวิธีการจัดเรียงข้อความล้อมรอบรูปภาพ คุณต้องกำหนดลักษณะการตัดคำสำหรับรูปภาพ

 1. คลิกที่รูปภาพ

 2. บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก รูปภาพ แล้วคลิกแท็บ เค้าโครง

 3. คลิกลักษณะการตัดคำ ที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณกำลังตัดข้อความล้อมรอบอักษรศิลป์ ให้คลิก อักษรศิลป์ แทนที่ รูปภาพ บนเมนู รูปแบบ

 • ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือก ลักษณะการตัดคำ บนแท็บ เค้าโครง แสดงว่าคุณเปิดสิ่งพิมพ์บนเว็บอยู่ คุณจะไม่สามารถตัดข้อความในสิ่งพิมพ์บนเว็บได้

 • ในตาราง คุณจะไม่สามารถตัดข้อความล้อมรอบรูปภาพหรืออักษรศิลป์ได้ ตัวเลือก ลักษณะการตัดคำ จะพร้อมใช้งาน เมื่อคุณคลิกที่รูปภาพในตาราง แต่การคลิกตัวเลือกจะไม่ส่งผลกระทบกับข้อความ

 • เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการปรับรายละเอียดลักษณะการตัดคำด้วยการเปลี่ยนแปลงรูปร่างกรอบของรูปภาพ หรือระยะระหว่างข้อความและรูปภาพ ให้คลิกการเชื่อมโยงในส่วน ดูเพิ่มเติม ของหัวข้อนี้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×