การตอบสนองต่อการแจ้งเตือน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

SharePoint Workspace จะแสดงการแจ้งเตือนที่หลากหลาย การแจ้งเตือนเหล่านี้จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเชิญหรือข้อความใหม่

  • แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้อ่านในพื้นที่ทำงานหรือเครื่องมือพื้นที่ทำงาน

  • แจ้งคุณเกี่ยวกับสถานะของข้อความที่คุณส่งหรือการเชิญเข้าร่วมพื้นที่ทำงานที่คุณส่งหรือยอมรับ

คลิกการแจ้งเตือนของตัวแจ้งเพื่อนำทางไปยังข้อความหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คลิกการแจ้งเตือนที่ให้ข้อมูลเพื่อปิดการแจ้งเตือนนั้น

คุณยังสามารถคลิกขวาที่การแจ้งเตือนเพื่อดูตัวเลือกเมนูดังนี้

  • สำหรับการแจ้งเตือนข้อความ ให้คลิก เปิด หรือ ลบ

  • สำหรับการแจ้งเตือนการเชิญ ให้คลิก เปิดลบ หรือ ปฏิเสธ

    ถ้าคุณปฏิเสธการเชิญ การแจ้งเตือนจะแจ้งให้ผู้ส่งทราบว่าคุณได้ปฏิเสธการเชิญของพวกเขา

  • สำหรับการแจ้งเตือนข้อมูลที่ยังไม่ได้อ่าน ให้คลิก เปิด เพื่อไปยังเครื่องมือที่มีข้อมูลที่ยังไม่ได้อ่าน หรือคลิก บอกเลิก เพื่อปิดการแจ้งเตือนนั้น

  • สำหรับการแจ้งเตือนที่ติดตามสถานะข้อความหรือการเชิญ ให้คลิก หยุดการติดตาม เพื่อปิดการแจ้งเตือนเหล่านี้อย่างถาวร

การไม่แสดงการแจ้งเตือน

คุณสามารถหยุด SharePoint Workspace จากการแสดงการแจ้งเตือนได้ การทำเช่นนี้มีประโยชน์ถ้าคุณได้รับการแจ้งเตือนจำนวนมากและพบว่าเป็นการรบกวน

เมื่อต้องการไม่ให้แสดงการแจ้งเตือน บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ข้อมูล คลิก จัดการการแจ้งเตือน แล้วคลิก ไม่แสดงการแจ้งเตือน

คุณจะยังคงได้รับข้อมูล (เช่น การเชิญและข้อความใหม่ๆ) ในขณะที่ไม่มีการแสดงการแจ้งเตือน ยกเว้นว่าตัวบ่งชี้การแจ้งเตือนจะเพียงแต่กะพริบเหนือไอคอน SharePoint Workspace ในพื้นที่การแจ้งให้ทราบของ Windows และจะไม่มีการแจ้งเตือนใดๆ แสดงขึ้นมา

เมื่อต้องการให้แสดงการแจ้งเตือนต่อ บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ข้อมูล คลิก จัดการการแจ้งเตือน แล้วคลิก ไม่แสดงการแจ้งเตือน

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณได้กำหนดไม่ให้แสดงการแจ้งเตือนไว้หรือไม่ ให้คลิกไอคอน SharePoint Workspace ในแถบงาน Windows ของคุณ เครื่องหมายถูกจะปรากฏถัดจาก ไม่แสดงการแจ้งเตือน ถ้าคุณลักษณะนี้เปิดใช้งาน คุณยังสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณลักษณะนี้จากไอคอนแถบงานได้ด้วย

ตัวเลือก ไม่แสดงการแจ้งเตือน ถูกเปิดใช้งาน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×