การตอบสนองต่อการเชิญเข้าร่วมพื้นที่ทำงาน Groove

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การเชิญเข้าร่วมพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace จะแสดงเป็นการแจ้งเตือนในพื้นที่การแจ้งให้ทราบของ Windows คุณยังอาจได้รับการเชิญเข้าร่วมพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace เป็นแฟ้มที่แนบมาหรือการเชื่อมโยงในข้อความอีเมลด้วย

 1. ถ้าคุณได้รับการเชิญเป็นการแจ้งเตือน ให้คลิกการแจ้งเตือนเพื่อเปิดการเชิญนั้น

  เมื่อต้องการปฏิเสธการเชิญโดยไม่เปิดการเชิญนั้น ให้คลิกขวาที่การแจ้งเตือน แล้วเลือก ปฏิเสธ SharePoint Workspace จะประกาศการแจ้งเตือนให้ผู้ส่งทราบว่าคุณได้ปฏิเสธการเชิญนั้น

 2. ถ้าคุณได้รับการเชิญเป็นข้อความอีเมล ให้คลิกการเชื่อมโยงที่แสดงไว้สำหรับการยอมรับการเชิญ

 3. เลือกทำอย่างใดก็ได้ต่อไปนี้

  • คลิก จาก เพื่อดูข้อมูลที่ติดต่อของผู้เชิญ

  • คลิก ตอบกลับ เพื่อเปิดหน้าต่างข้อความที่ใส่ที่อยู่ผู้เชิญ คุณอาจต้องทำสิ่งนี้ถ้าคุณต้องการสอบถามผู้เชิญก่อนที่คุณจะยอมรับหรือปฏิเสธการเชิญ

 4. คลิก ยอมรับปฏิเสธ หรือ ปิด

  หมายเหตุ: เชิญทั้งหมดที่ได้รับผ่านทางอีเมลที่จำเป็นต้องมีผู้ส่งเพื่อยืนยันการยอมรับของคุณก่อนเวิร์กสเปซจะถูกส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

  ถ้าคุณคลิก ปิด การเชิญจะถูกเก็บไว้ใน ประวัติข้อความ ของคุณ ให้เลือกตัวเลือกนี้ถ้าคุณยังไม่พร้อมที่จะยอมรับหรือปฏิเสธการเชิญ แต่ต้องการปิดการแจ้งเตือนการเชิญ

  ถ้าคุณยอมรับการเชิญ โดยปกติแล้ว คุณจะเห็นชุดการแจ้งเตือนต่อไปนี้ ซึ่งจะแจ้งคุณเกี่ยวกับความคืบหน้าในการส่งพื้นที่ทำงาน ได้แก่

การแจ้งเตือน

ความหมาย

กำลังรอ "พื้นที่ทำงาน": กำลังรอส่งการยอมรับ...

กำลังรอพื้นที่ทำงาน: กำลังรอส่งการยอมรับ

กำลังรอ "พื้นที่ทำงาน": กำลังส่งการยอมรับ...

SharePoint Workspace กำลังส่งการยอมรับการเชิญไปยังผู้ส่ง

กำลังรอ "พื้นที่ทำงาน": การยอมรับถูกส่งแล้ว...

การยอมรับการเชิญถูกส่งออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว

กำลังรอ "พื้นที่ทำงาน": กำลังดาวน์โหลด "พื้นที่ทำงาน" % เสร็จสมบูรณ์...

SharePoint Workspace กำลังดาวน์โหลดพื้นที่ทำงานจากคอมพิวเตอร์ของผู้ส่ง เปอร์เซ็นต์จะเปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงความคืบหน้าของการส่งข้อมูล

ถ้าผู้ส่งออฟไลน์ก่อนที่จะส่งพื้นที่ทำงานได้ พื้นที่ทำงานนั้นจะถูกส่งจากคอมพิวเตอร์ของสมาชิกพื้นที่ทำงานคนอื่นที่ออนไลน์อยู่ ถ้าสมาชิกอื่นนั้นมีบทบาทเดียวกันกับ (หรือสูงกว่า) ผู้ส่งเดิม ถ้าไม่มีสมาชิกอื่นๆ ของพื้นที่ทำงานนี้ออนไลน์อยู่ SharePoint Workspace จะพยายามส่งพื้นที่ทำงานอีกครั้งเมื่อสมาชิกใดๆ ที่มีบทบาทที่จำเป็นออนไลน์ในครั้งต่อไป

ถ้าคุณออฟไลน์ก่อนที่จะได้รับพื้นที่ทำงานทั้งหมด พื้นที่ทำงานนั้นจะถูกกำหนดเส้นทางไปยังบริการรีเลย์ และจะถูกส่งต่อไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณในครั้งต่อไปที่คุณออนไลน์

กำลังรอ "พื้นที่ทำงาน": กำลังติดตั้งพื้นที่ทำงาน...

SharePoint Workspace กำลังติดตั้งพื้นที่ทำงานที่ดาวน์โหลดบนอุปกรณ์ของคุณ

"พื้นที่ทำงาน" พร้อม (คลิกเพื่อเปิด)!

พื้นที่ทำงานได้ถูกติดตั้งและพร้อมใช้งานแล้ว คุณสามารถไปยังพื้นที่ทำงานได้โดยคลิกการแจ้งให้ทราบ หรือคลิกสองครั้งในแถบเปิดใช้ ถ้าคุณไม่คลิกการแจ้งให้ทราบเพื่อไปยังพื้นที่ทำงาน ให้คลิกขวาที่การแจ้งให้ทราบเพื่อปิด

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×