การตอบกลับด้วยข้อคิดเห็นแบบอินไลน์ภายในข้อความต้นฉบับ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณตอบกลับข้อความอีเมลในOutlook บางครั้งได้รวดเร็ว และชัดเจนกว่าเมื่อต้องการพิมพ์ข้อความตอบกลับถัดจากถ้อยในเนื้อความของข้อความต้นฉบับ

เพิ่มข้อคิดเห็นแบบอินไลน์ลงในข้อความ

เปิดใช้งานข้อคิดเห็นแบบอินไลน์

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิกจดหมาย

 4. ในบานหน้าต่างด้านขวา ภายใต้ตอบกลับและส่งต่อ เครื่องหมายในกล่องข้อคิดเห็นนำหน้าด้วย และพิมพ์ข้อความคุณต้องการใช้เพื่อระบุข้อคิดเห็นของคุณ

  การตั้งค่าในตัวเลือกสำหรับข้อคิดเห็นแบบอินไลน์

  เคล็ดลับ: ข้อความนี้ปรากฏในวงเล็บเหลี่ยมเมื่อคุณตอบกลับในเนื้อความของข้อความต้นฉบับ โดยใช้ข้อคิดเห็นแบบอินไลน์

เพิ่มข้อคิดเห็นแบบอินไลน์ลงในข้อความ

 • เปิดข้อความที่คุณได้รับ แล้วคลิก ตอบกลับ

 • คลิกเนื้อความของข้อความต้นฉบับ แล้ว เริ่มพิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ

หมายเหตุ: ควรแจ้งผู้รับข้อความของคุณเพื่อดูแบบอินไลน์ข้อคิดเห็นของคุณในข้อความต้นฉบับได้

เปิดใช้งานข้อคิดเห็นแบบอินไลน์ และสร้างข้อความที่ระบุ

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

 2. บนแท็บการกำหนดลักษณะ คลิกตัวเลือกอีเมล

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายทำเครื่องหมายข้อคิดเห็นของฉันด้วย แล้ว พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการใช้เพื่อระบุข้อคิดเห็นของคุณ ข้อความนี้ปรากฏในวงเล็บเหลี่ยมเมื่อคุณตอบกลับข้อความ โดยใช้ข้อคิดเห็นแบบอินไลน์

เพิ่มข้อคิดเห็นแบบอินไลน์ลงในข้อความ

 1. เปิดข้อความที่คุณได้รับ แล้วคลิก ตอบกลับ

 2. คลิกเนื้อความของข้อความต้นฉบับ แล้ว เริ่มพิมพ์ข้อคิดเห็นของคุณ

  ข้อความข้อคิดเห็นแบบอินไลน์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×