การตอบกลับข้อคิดเห็น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถคลิบนข้อคิดเห็นเพื่อตอบกลับเหล่านั้นในขณะที่คุณอ่าน หรือแก้ไขเอกสารในWord Online ขั้นตอนแรกขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในมุมมองการอ่านหรือมุมมองการแก้ไข เปิดเอกสารในมุมมองการอ่าน

ใน มุมมองการอ่าน

  1. คลิกที่บอลลูนข้อคิดเห็นเพื่อดูข้อคิดเห็นและเปิดบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น

รูปของบอลลูนข้อคิดเห็นใน Word Online

บอลลูนข้อคิดเห็นจะอยู่ใกล้กับขอบของหน้า ถ้าคุณไม่เห็น ให้คลิก ข้อคิดเห็น

แท็บ ข้อคิดเห็น ในมุมมองการอ่านของ Word Online

  1. ในบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น ให้คลิกข้อคิดเห็นที่คุณต้องการตอบกลับ

  2. คลิกไอคอน ตอบกลับ ที่ด้านล่างของข้อคิดเห็นนั้น

รูปคำสั่ง ตอบกลับ ภายใต้ข้อคิดเห็นในบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น ใน Word Online

  1. ในกล่องข้อความที่เปิดอยู่ ให้พิมพ์ข้อความตอบกลับของคุณแล้วคลิก ติดประกาศ

ในมุมมองการแก้ไข

  1. ถ้าคุณกำลังแก้ไขเอกสาร (แก้ไขเอกสาร > แก้ไขใน Word Web App) ให้คลิก รีวิว > แสดงข้อคิดเห็น

รูปของคำสั่ง แสดงข้อคิดเห็น ภายใต้แท็บ ข้อคิดเห็น ในมุมมองการอ่านของ Word Online

  1. ในบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น ให้คลิกข้อคิดเห็นที่คุณต้องการตอบกลับ

  2. คลิกไอคอน ตอบกลับ ที่ด้านล่างของข้อคิดเห็นนั้น

รูปคำสั่ง ตอบกลับ ภายใต้ข้อคิดเห็นในบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น ใน Word Online

  1. ในกล่องข้อความที่เปิดอยู่ ให้พิมพ์ข้อความตอบกลับของคุณแล้วคลิก ติดประกาศ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีวิวเอกสารในWord Online ดูที่แทรกข้อคิดเห็นในเอกสาร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×