การตอบกลับการเชิญให้ใช้โฟลเดอร์ร่วมกัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณตอบรับการเชิญไปยังโฟลเดอร์ที่แชร์วิธีเดียวกับที่คุณทำคำเชิญสเปซ: คุณได้รับข้อความที่ มีตัวเลือกเพื่อยอมรับ หรือปฏิเสธคำเชิญ ดูResponding เมื่อต้องการเชิญเข้าร่วมเวิร์กสเปซสำหรับรายละเอียด

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเนื้อหาในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันจะไม่ถูกดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์ของผู้เชิญโดยอัตโนมัติ หลังจากที่คุณยอมรับการเชิญ ซึ่งไม่เหมือนกับการเชิญให้ใช้พื้นที่ทำงาน คุณต้องระบุตัวเลือกวิธีการดาวน์โหลดข้อมูลนี้ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างก่อน

การดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

เมื่อคุณแรกไปยังโฟลเดอร์ที่แชร์คุณได้รับพร้อมท์ให้สร้าง หรือเลือกโฟลเดอร์ในระบบ Windows ของคุณร่วมกับสมาชิกคนอื่น ๆ ของโฟลเดอร์ที่แชร์

นอกจากนี้ คุณได้รับพร้อมท์ให้ระบุการตั้งค่าดาวน์โหลดเริ่มต้น:นำมาใช้ทุกสิ่งทุกอย่าง (ดาวน์โหลดอัตโนมัติ) หรือนำเฉพาะเชื่อมโยงไปยังไฟล์ระยะไกล (ดาวน์โหลดด้วยตนเองออนดีมานด์) ถ้าคุณเลือกที่จะนำมาใช้ทุกสิ่งทุกอย่าง เนื้อหาข้อมูลทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่แชร์จะถูกดาวน์โหลดทันที โดยที่สมาชิกรายอื่นที่มีเนื้อหาออนไลน์อยู่ ถ้าคุณเลือกที่จะนำมาใช้ลิงก์ไปยังไฟล์ระยะไกลเท่านั้น โฟลเดอร์ที่แชร์จะแสดงรายการการเชื่อมโยงไปยังไฟล์ข้อมูล และคุณสามารถดาวน์โหลดได้ในภายหลัง ออนดีมานด์ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการดาวน์โหลดได้ตลอดเวลาในคุณสมบัติโฟลเดอร์

หมายเหตุ: ตัวเลือกการดาวน์โหลดเริ่มต้นที่คุณเห็นจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเนื้อหาเริ่มต้นของโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ถ้าโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันมีแฟ้มอย่างน้อย 100 แฟ้ม หรือมีแฟ้มที่มีขนาด 100MB ขึ้นไป การดาวน์โหลดด้วยตนเองจะแสดงเป็นตัวเลือกเริ่มต้นที่แนะนำ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×