การตรวจสอบ SharePoint Hybrid (ตัวอย่าง)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การตรวจสอบ SharePoint Hybrid ของ Microsoft (ตัวอย่าง) เป็นฟีเจอร์ใหม่ใน SharePoint Server 2016 ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกที่จะอัปโหลดการวินิจฉัย SharePoint ของพวกเขา และรายการบันทึกการใช้งาน และรายงานการสร้างใน Office 365 ได้

การตรวจสอบ SharePoint Hybrid (ตัวอย่าง)

การตรวจสอบ SharePoint Hybrid (ตัวอย่าง) เป็นฟีเจอร์ใหม่ใน SharePoint Server 2016 ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกที่จะอัปโหลดการวินิจฉัย SharePoint ของพวกเขา และรายการบันทึกการใช้งาน และรายงานการสร้างใน Office 365 ได้

ด้วยการตรวจสอบ SharePoint Hybrid ทำให้ขณะนี้ผู้ดูแล SharePoint สามารถดูกิจกรรมการเข้าถึงไฟล์ของผู้ใช้ใน SharePoint 2016 สำหรับองค์กร หรือในไซต์ SharePoint Online ของพวกเขาได้ กำหนดค่าฟีเจอร์แบบไฮบริดนี้สามารถทำได้ง่ายๆ และได้รับการรองรับโดยตัวช่วยสร้าง Hybrid Scenario Picker

สำหรับลูกค้า SharePoint 2016 ฟีเจอร์การแสดงตัวอย่างนี้จะพร้อมใช้งานในลักษณะการทำงาน Pack 1

ดู ประกาศเกี่ยวกับ Feature Pack 1 สำหรับ SharePoint Server 2016 - ในระบบคลาวด์และการยืนยันในอนาคตสำหรับอัปเดตที่เผยแพร่

หมายเหตุ: นี่คือฟีเจอร์การแสดงตัวอย่าง และจึง ไม่มีการสนับสนุนสำหรับการใช้งานการผลิต ใช้นี้ฟีเจอร์เฉพาะในสภาพแวดล้อมแบบทดสอบหรือการผลิตก่อน การไม่สนับสนุนสำหรับฟีเจอร์การแสดงตัวอย่าง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

กำหนดค่าการตรวจสอบ SharePoint Hybrid ใน SharePoint 2016 (ตัวอย่าง)

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×