การตรวจสอบแม่แบบฟอร์มของคุณเพื่อตรวจดูปัญหา

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในMicrosoft Office InfoPath 2007 คุณสามารถออกแบบฟอร์มที่สามารถเปิดได้ โดยใช้ InfoPath หรือเว็บเบราว์เซอร์ ถ้าเทมเพลตฟอร์สามารถเปิดได้ โดยใช้เบราว์เซอร์ แล้วเรียกว่าเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ คุณสามารถออกแบบเทมเพลตฟอร์มที่ทำงานใน InfoPath 2003 นอกเหนือจากOffice InfoPath 2007 หรือแปลงฟอร์มที่สร้างขึ้นใน Microsoft Office Word หรือโปรแกรมอื่นลงในเทมเพลตฟอร์มที่Office InfoPath 2007

เมื่อคุณทำสิ่งเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจพบปัญหาความเข้ากันได้หรือปัญหาอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น InfoPath คุณลักษณะบางอย่างจะไม่ได้รับการสนับสนุนในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ และนี้สามารถนำไปปัญหาในระหว่างการประกาศ ในทำนองเดียวกัน ฟีเจอร์บางอย่างOffice InfoPath 2007 ไม่ทำงานในเทมเพลตฟอร์ม InfoPath 2003 และฟีเจอร์บางอย่าง Word ไม่ได้รับการสนับสนุนใน InfoPath จะละทิ้งเมื่อ InfoPath นำเข้ารูปแบบ Word

วิธีเร็วที่สุดในการระบุชนิดของปัญหาในแม่แบบของฟอร์มเหล่านี้ โดยใช้บานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ ได้ คุณสามารถแก้ไขปัญหาก่อนที่จะประกาศเทมเพลตของคุณฟอร์มแล้ว

คุณต้องการทำสิ่งใด

เทมเพลตฟอร์สำหรับปัญหาการตรวจสอบ

ซ่อนบางชนิดของข้อความในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ

เทมเพลตฟอร์สำหรับปัญหาการตรวจสอบ

 1. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิกตรวจสอบการออกแบบ บนเมนูเครื่องมือ

  ถ้ามีความเข้ากันได้ใด ๆ หรือปัญหาในการออกแบบกับเทมเพลตฟอร์ คุณจะเห็นข้อผิดพลาดและข้อความในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ

  ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างข้อผิดพลาดและข้อความในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ

ไอคอน

ชนิด

คำอธิบาย

รูปไอคอน

ข้อผิดพลาด

เทมเพลตฟอร์จะทำงานอย่างถูกต้อง คุณควรแก้ไขข้อผิดพลาดก่อนที่คุณประกาศเทมเพลตฟอร์ม

รูปไอคอน

แถบชื่อเรื่องเหนือข้อความจะระบุถึงรูปแบบ

เทมเพลตฟอร์อาจไม่ทำงานตามที่คาดไว้ ข้อความอยู่ร้ายแรงน้อยกว่าข้อผิดพลาด คุณสามารถเลือกว่าข้อกำหนดที่อยู่ก่อนที่คุณประกาศเทมเพลตฟอร์ม

 1. ในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิกข้อความของข้อผิดพลาดหรือข้อความที่คุณต้องการตรวจทาน เมื่อคุณทำเช่นนี้ สิ่งหนึ่งสิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้นโดยทั่วไปแล้ว:

  • ถ้าปัญหาผลลัพธ์จากตัวควบคุมสนับสนุนหรือวัตถุอื่น ๆ บนเทมเพลตฟอร์ InfoPath โดยอัตโนมัติเลือกตัวควบคุมหรือวัตถุที่คุณ เมื่อต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหา คลิกขวาตัวควบคุมหรือวัตถุบนเทมเพลตฟอร์ แล้ว คลิ กรายละเอียดเพิ่มเติม บนเมนูทางลัด

  • ถ้าปัญหาผลจากการตั้งค่าที่ไม่สนับสนุนนั่นคือตัวอย่าง เทมเพลตของคุณฟอร์มมีบทบาทของผู้ใช้ ซึ่งไม่สามารถใช้งานในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ — InfoPath แสดงการแจ้งเตือนอธิบายโดยละเอียดซึ่งอธิบายปัญหา

 2. ตรวจสอบข้อผิดพลาด และแก้ปัญหาเหล่านั้น

 3. ตรวจทานข้อความ และตัดสินใจว่า คุณต้องการแก้ปัญหาเหล่านั้น

 4. เมื่อต้องการปรับปรุงรายการของข้อผิดพลาดและข้อความ ตามที่คุณได้แก้ไข คลิกรีเฟรช

  หมายเหตุ: คลิกปุ่มรีเฟรช จะไม่อัปเดข้อความที่ปรากฏเป็นผลลัพธ์ของการนำเข้าในเอกสาร Word ลงใน InfoPath ถ้าคุณต้องการเอาข้อความที่นำเข้าจากบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คุณต้องเปิดกล่องโต้ตอบไฟล์ทรัพยากร (บนเมนูเครื่องมือ ), และเอาไฟล์มีชื่อว่า ImportErrors.xml แล้ว ไฟล์นี้จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณนำเข้าในเอกสาร Word ใน InfoPath หลังจากที่คุณลบไฟล์ ImportErrors.xml คลิกรีเฟรช ในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ เพื่อนำเข้าข้อความที่ถูกลบอย่างถาวร ไฟล์ ImportErrors.xml ไม่จำเป็นสำหรับเทมเพลตฟอร์เมื่อต้องการทำงานอย่างถูกต้อง จริง สำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีเมื่อต้องการเอาไฟล์นี้ก่อนที่จะประกาศเทมเพลฟอร์มของคุณ

ด้านบนของหน้า

ซ่อนบางชนิดของข้อความในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ

ไม่เหมือนกับข้อผิดพลาด ข้อความไม่ป้องกันคุณกำกับประกาศเทมเพลฟอร์มของคุณ ในกรณีนี้ ที่อาจมีบางครั้งเมื่อคุณต้องการซ่อนข้อความหรือระบุประเภทของข้อความในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ ซึ่งอาจเนื่อง จากคุณได้ตรวจทานข้อความได้ หรือเนื่อง จากคุณต้องการละเว้นข้อความบางอย่าง เช่นที่เกี่ยวกับความเข้ากันได้

 1. เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิกตรวจสอบการออกแบบ บนเมนูเครื่องมือ

 2. ในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ คลิกตัวเลือก แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

   • เมื่อต้องการซ่อนข้อความเกี่ยวกับฟอร์มการนำเข้า คลิกแสดงข้อความที่นำเข้า

   • เมื่อต้องการซ่อนข้อความเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลแบบออฟไลน์ คลิกแสดงข้อความแบบออฟไลน์

   • เมื่อต้องการซ่อนข้อความเกี่ยวกับเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ คลิกแสดงข้อความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์

   • เมื่อต้องการซ่อนข้อความเกี่ยวกับการปรับให้เหมาะสมเบราว์เซอร์ คลิกแสดงข้อความที่ปรับให้เหมาะสมเบราว์เซอร์

    หมายเหตุ: คำสั่งนี้ปรากฏก็ต่อเมื่อมีเลือกกล่องกาเครื่องหมายตรวจสอบบนเซิร์ฟเวอร์ ในบานหน้าต่างงานตัวตรวจสอบการออกแบบ

   • เมื่อต้องการซ่อนข้อความเกี่ยวกับย้อนหลังความเข้ากันได้กับ InfoPath 2003 คลิกแสดงข้อความเข้ากันได้ไปข้างหลัง

    หมายเหตุ: คำสั่งนี้ปรากฏก็ต่อเมื่อมีเลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงรายงานเกี่ยวกับความเข้ากันได้กับ InfoPath 2003 ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×