การตรวจสอบสูตรและผลลัพธ์ของสูตรโดยใช้หน้าต่างการตรวจสอบเซลล์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แถบเครื่องมือ ตรวจสอบเซลล์ เมื่อเซลล์จะไม่สามารถมองเห็นได้บนแผ่นงาน คุณสามารถดูเซลล์เหล่านั้นและสูตรของพวกเขาในหน้าต่างการตรวจสอบแถบเครื่องมือหน้าต่างการตรวจสอบ ทำให้สะดวกที่จะตรวจสอบ การตรวจสอบ หรือยืนยันการคำนวณสูตรและผลลัพธ์ในแผ่นงานที่มีขนาดใหญ่ โดยใช้หน้าต่างการตรวจสอบ คุณไม่จำเป็นต้องเลื่อนซ้ำ ๆ หรือไปยังส่วนต่าง ๆ ของแผ่นงานของคุณ

แถบเครื่องมือนี้สามารถถูกย้ายหรือเทียบชิดขอบได้เช่นเดียวกับแถบเครื่องมืออื่นๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเทียบชิดขอบแถบเครื่องมือด้านล่างของหน้าต่างได้ เป็นต้น แถบเครื่องมือจะเก็บการติดตามของคุณสมบัติของเซลล์ต่อไปนี้ไว้ ได้แก่ สมุดงาน แผ่นงาน ชื่อ เซลล์ ค่า และสูตร

หมายเหตุ: คุณสามารถตรวจสอบเซลล์ได้ครั้งละหนึ่งเซลล์เท่านั้น

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มเซลล์ลงในหน้าต่างการตรวจสอบ

ลบเซลล์จากหน้าต่างการตรวจสอบ

เพิ่มเซลล์ลงในหน้าต่างการตรวจสอบเซลล์

 1. เลือกเซลล์ที่ต้องการตรวจสอบ

  เมื่อต้องการเลือกเซลล์บนแผ่นงานที่มีสูตร บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การแก้ไข ให้คลิก ค้นหาและแทนที่ คลิก ไปที่แบบพิเศษ แล้วคลิก สูตร

 2. บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิก หน้าต่างการตรวจสอบเซลล์

  กลุ่ม การตรวจสอบสูตร ในแท็บ สูตร

 3. คลิกเพิ่มการตรวจสอบ รูปปุ่ม

 4. คลิก เพิ่ม

 5. ย้ายแถบเครื่องมือ หน้าต่างตรวจสอบเซลล์ ไปไว้ด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย หรือด้านขวาของหน้าต่าง

 6. เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ ให้ลากขอบเขตทางด้านขวาของส่วนหัวของคอลัมน์

 7. เมื่อต้องการแสดงเซลล์ที่รายการข้อมูลในแถบเครื่องมือ หน้าต่างตรวจสอบเซลล์ อ้างถึง ให้คลิกสองครั้งที่รายการข้อมูลนั้น

หมายเหตุ: เซลล์ที่มีการอ้างอิงภายนอกไปยังเวิร์กบุ๊กอื่นจะแสดงในแถบเครื่องมือของหน้าต่างการตรวจสอบ ก็ต่อเมื่อเวิร์กบุ๊กเปิดอยู่

ด้านบนของหน้า

เอาเซลล์ออกจากหน้าต่างการตรวจสอบเซลล์

 1. ถ้าแถบเครื่องมือหน้าต่างการตรวจสอบเซลล์ ไม่ได้ถูกแสดงอยู่ บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ตรวจสอบสูตร ให้คลิก หน้าต่างการตรวจสอบเซลล์

 2. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการเอาออก

  เมื่อต้องการเลือกเซลล์หลายเซลล์ ให้กด CTRL แล้วคลิกเซลล์

 3. คลิกลบ Watch รูปปุ่ม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×