การตรวจสอบว่าเซลล์มีข้อความหรือไม่ (ไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สมมุติว่าคุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์มีข้อมูลเป็นข้อความไม่ใช่ตัวเลข หรือคุณต้องการค้นหาคำสั่งซื้อทั้งหมดของพนักงานขายคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ มีวิธีตรวจสอบว่าเซลล์มีข้อความอยู่หรือไม่ได้หลายวิธี โดยที่ตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กของข้อความไม่ใช่สิ่งสำคัญสำหรับคุณ

คุณยังสามารถใช้ตัวกรองการค้นหาข้อความ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่กรองข้อมูล

ค้นหาเซลล์ที่มีข้อความ

 1. เลือกช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการค้นหา

  ถ้าคุณต้องการค้นหาทั้งแผ่นงาน ให้คลิกที่เซลล์ใดเซลล์หนึ่ง 

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการแก้ไข คลิกค้นหา และเลือก แล้ว คลิ กค้นหา

 3. ในกล่อง สิ่งที่ค้นหา ให้ใส่ข้อความหรือตัวเลขที่คุณต้องการค้นหา หรือเลือกการค้นหาล่าสุดจากกล่องแบบหล่นลง สิ่งที่ค้นหา

  หมายเหตุ: คุณสามารถใช้อักขระตัวแทนในเกณฑ์การค้นหาได้

 4. ถ้าคุณต้องการระบุรูปแบบของการค้นหา ให้คลิก รูปแบบ แล้วเลือกตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ รูปแบบการค้นหา

 5. คลิก ตัวเลือก เพื่อกำหนดการค้นหาของคุณเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถค้นหาเซลล์ทั้งหมดที่มีข้อมูลชนิดเดียวกัน เช่น สูตรต่างๆ

  ในกล่อง ภายใน คุณสามารถเลือก แผ่นงาน หรือ สมุดงาน เพื่อค้นหาแผ่นงานหนึ่งแผ่นงาน หรือค้นหาทั้งสมุดงาน

 6. คลิก ค้นหาทั้งหมด หรือ ค้นหาถัดไป

  ค้นหาทั้งหมด จะแสดงรายการทั้งหมดที่ปรากฏตามที่คุณค้นหา และอนุญาตให้คุณใช้งานเซลล์ได้ด้วยการเลือกรายการที่ปรากฏโดยเฉพาะ คุณสามารถเรียงลำดับผลลัพธ์ของการค้นหา ค้นหาทั้งหมด ได้ด้วยการคลิกที่ส่วนหัว

หมายเหตุ: เมื่อต้องการยกเลิกการค้นหาที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ให้กด ESC

ตรวจสอบว่าเซลล์มีข้อความอยู่หรือไม่

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน ISTEXT

ตัวอย่าง ISTEXT

ตรวจสอบว่าเซลล์มีข้อความตรงกับข้อความที่ระบุหรือไม่

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน IF ซึ่งจะส่งกลับผลลัพธ์ที่คุณระบุโดยยึดตามเงื่อนไข

ถ้าตัวอย่าง

ตรวจสอบว่าข้อความส่วนหนึ่งของเซลล์ตรงกับข้อความที่ระบุหรือไม่

เมื่อต้องการทำงานนี้ ให้ใช้ฟังก์ชัน IF, SEARCH และ ISNUMBER

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน SEARCH คือการค้นหาแบบไม่ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

IF, ISNUMBER และค้นหาตัวอย่าง
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×