การตรวจสอบว่าเซลล์มีข้อความหรือไม่ (ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สมมติว่าคุณต้องการค้นหาข้อความที่เริ่มต้นด้วยคำนำหน้าบริษัทแบบมาตรฐาน เช่น ID_ หรือ EMP- และข้อความนี้จะต้องเป็นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ การตรวจสอบว่าเซลล์มีข้อความหรือไม่และตัวพิมพ์ใหญ่-เล็กของข้อความสำคัญกับคุณหรือไม่นั้นมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน

เปรียบเทียบเซลล์หนึ่งกับอีกเซลล์หนึ่ง

เมื่อต้องการทำงานนี้ ใช้ฟังก์ชันEXACT

หมายเหตุ: EXACT ต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก แต่ละเว้นความแตกต่างของการจัดรูปแบบ

ตัวอย่างที่ใช้ฟังก์ชัน EXACT เพื่อเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งเซลล์

เปรียบเทียบค่าหนึ่งค่ากับรายการของค่าต่างๆ

เมื่อต้องการทำงานนี้ ใช้ฟังก์ชันEXACTและ

ตัวอย่างการใช้ หรือ และฟังก์ชัน EXACT เพื่อเปรียบเทียบค่าหนึ่งไปยังรายการของค่า

หมายเหตุ: สูตรในตัวอย่างต้องถูกใส่เป็นแอสูตรอาร์เรย์ หลังจากที่คุณใส่สูตร กด F2 นั้นแล้ว กด CTRL + SHIFT + ENTER Excel แทรกเครื่องหมายวงเล็บปีกกาที่จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของสูตร ถ้าไม่มีใส่สูตรเป็นสูตรอาร์เรย์ ข้อผิดพลาด #VALUE จะส่งกลับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรอาร์เรย์ ดูแนวทางและตัวอย่างสูตรอาร์เรย์

ตรวจสอบว่ามีส่วนใดของเซลล์ที่ตรงกับข้อความที่ระบุหรือไม่

เมื่อต้องการทำงานนี้ ใช้ฟังก์ชันIFค้นหาและISNUMBER

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน FIND เป็นฟังก์ชันแบบตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

ตัวอย่างโดยใช้ถ้า ISNUMBER และค้นหาฟังก์ชันเพื่อตรวจสอบว่า เป็นส่วนหนึ่งของเซลล์ตรงกับข้อความที่ระบุ

สูตรในสกรีนช็อตข้างต้นใช้อาร์กิวเมนต์ดังนี้

สูตรที่จะตรวจสอบข้อความ

สูตรที่จะตรวจสอบข้อความ

  1. search_for: สิ่งที่คุณต้องการตรวจสอบ

  2. to_search: เซลล์ที่ประกอบด้วยข้อความที่คุณต้องการตรวจสอบ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×