การตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลในข้อความที่ถูกเซ็นชื่อ

การตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลในข้อความที่ถูกเซ็นชื่อ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อใครบางคนตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณคือบุคคลที่คุณบอกว่าที่คุณเป็น บุคคลดังกล่าวต้องสามารถจับคู่รูปบนบัตรประจำตัวของคุณกับใบหน้าของคุณได้ ในทำนองเดียวกันเมื่อคุณได้รับข้อความใน Microsoft Outlook ที่มี ลายเซ็นดิจิทัล จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการยืนยันว่าผู้เซ็นชื่อคือที่คุณคิดว่าบุคคลนั้นเป็นจริงๆ

 1. เปิดข้อความที่ถูกเซ็นชื่อแบบดิจิทัล

 2. ดูที่บรรทัดสถานะ เซ็นชื่อโดย เพื่อตรวจที่อยู่อีเมลของบุคคลที่เซ็นชื่อในข้อความ การตรวจสอบที่อยู่อีเมลในบรรทัด จาก  อย่างเดียวไม่เพียงพอ คุณยังต้องตรวจสอบว่าจริงๆ แล้วใครเป็นผู้เซ็นชื่อในข้อความนั้น ไม่ใช่เฉพาะใครเป็นผู้ส่งข้อความ

  สิ่งสำคัญ: ถ้าที่อยู่อีเมลในบรรทัด จาก ไม่ตรงกับที่อยู่อีเมลในบรรทัดสถานะ เซ็นชื่อโดย บรรทัด เซ็นชื่อโดย จะเป็นบรรทัดที่คุณควรใช้ในการระบุว่าจริงๆ แล้วใครเป็นผู้ส่งข้อความนั้น

 3. เมื่อต้องการตรวจสอบว่าลายเซ็นนั้นถูกต้องหรือไม่ ให้คลิก ไอคอนลายเซ็นดิจิทัล บนบรรทัดสถานะ เซ็นชื่อโดย จากนั้นเมื่อต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัล ให้คลิก รายละเอียด

  หมายเหตุ: 

  • การที่ลายเซ็นดิจิทัลไม่ถูกต้องอาจเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ใบรับรอง ของผู้ส่งอาจหมดอายุ หรืออาจถูกยกเลิกโดย ผู้ให้บริการออกใบรับรอง( CA ) หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตรวจสอบใบรับรองอาจไม่พร้อมใช้งาน แจ้งให้ผู้ส่งข้อความทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

  • ถ้า ผู้รับมอบสิทธิ์ ส่งข้อความในนามของบุคคลอื่น ชื่อของผู้รับมอบสิทธิ์จะแสดงเป็นผู้ส่ง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×