การตรวจสอบปัญหาในสิ่งพิมพ์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ จะแสดงรายการปัญหาการออกแบบทั้งหมดที่ตรวจพบในสิ่งพิมพ์ของคุณ เช่น องค์ประกอบการออกแบบอยู่เลยหน้ากระดาษออกไป ข้อความที่เกินขนาด ใน เรื่อง หรือรูปภาพไม่ได้มาตราส่วน ในบางกรณี คุณจะมีตัวเลือกในการแก้ไขอัตโนมัติสำหรับปัญหาเหล่านี้ แต่ในกรณีอื่นๆ คุณต้องแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวตรวจสอบการออกแบบ

 2. ในบานหน้าต่างงาน ตัวตรวจสอบการออกแบบ ภายใต้ เลือกรายการที่จะแก้ไข ให้คลิกลูกศรถัดจากรายการที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก ไปที่รายการนี้ เพื่อไปยังหน้าที่มีปัญหา จากนั้น คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยทำการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น

  • คลิกตัวเลือกที่อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหา อัตโนมัติ

   หมายเหตุ: การแก้ไขอัตโนมัติจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัญหา ในบางกรณี การแก้ไขอัตโนมัติจะไม่พร้อมใช้งาน

  • คลิก อย่าเรียกใช้การตรวจสอบนี้อีก เพื่อปิดใช้งานการตรวจสอบ ซึ่งจะมีผลต่ออินสแตนซ์ทั้งหมดของปัญหา ก่อนคลิกตัวเลือกนี้ ให้แน่ใจว่าคุณไม่ต้องการตรวจสอบจุดอื่นๆ ภายในสิ่งพิมพ์ของคุณอีก

  • คลิก อธิบาย เพื่อเปิดหัวข้อวิธีใช้ที่จะอธิบายรายละเอียดของปัญหารวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาด้วย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×