การตรวจสอบความเข้ากันได้กับเว็บ: นิพจน์ที่ได้รับการสนับสนุน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวตรวจสอบนิพจน์ที่เกี่ยวข้องกันในฐานข้อมูลเว็บ Access ได้ โดยการแทนที่นิพจน์ที่ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ที่ระบุเป็นปัญหาในตาราง Web กัน

หัวข้อนี้แสดงนิพจน์และบริบทที่ทำ และไม่สนับสนุนเหล่านั้นในฐานข้อมูล Access บนเว็บ คุณสามารถใช้นิพจน์ที่ได้รับการสนับสนุนการแทนนิพจน์ที่ระบุตัวตรวจสอบความเข้ากันได้เป็นไม่กันบนเว็บ

สำหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการตรวจสอบความเข้ากันได้ ดูบทความเข้ากันได้ของเว็บที่ตรวจสอบข้อผิดพลาดทั่วไป

หมายเหตุ: บทความนี้นำไปใช้เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลเว็บ (ที่นำมาใช้ใน Access 2010) ซึ่งจะแตกต่างจากโปรแกรม web Access (ที่นำมาใช้ใน Access 2013)

ในบทความนี้

ภาพรวม

ตารางของนิพจน์สนับสนุน

ภาพรวม

ในดั้งเดิม Access ฐานข้อมูลเดสก์ท็อป นิพจน์จะเหมือนกับ โดยไม่คำนึงถึงที่พวกเขาเกิดประเมินทั้งหมด นั่นคือ ว่านิพจน์ในคิวรีคอลัมน์ ตัวควบคุมฟอร์ม หรือส่วนท้ายของรายงาน การทำงานแบบเดียวกัน

ในการเข้าถึงฐานข้อมูลเว็บ ประเมินนิพจน์ในบริบท และนิพจน์บางอย่างถูกต้อง ในบริบทบางอย่างไม่ ใช่ผู้อื่น ตัวอย่างเช่น นิพจน์ที่ทำงานในตัวควบคุมฟอร์มของเว็บอาจไม่ทำงานในแบบสอบถามเว็บ

เมื่อคุณออกแบบวัตถุฐานข้อมูลบนเว็บของ Access ตั้งแต่เริ่มต้น หรือใช้เทมเพลตเพื่อเริ่มต้นใช้งาน คุณไม่มีต้องกังวลเกี่ยวกับบริบท เนื่องจาก Access ป้องกันไม่ให้คุณใส่นิพจน์ที่ไม่ได้รับการประเมินในบริบทที่คุณจะทำงาน แต่ ถ้าคุณต้องการนำไปข้างหน้าฐานข้อมูลที่มีอยู่ แล้วประกาศไปยังเว็บ บางส่วนของนิพจน์ในฐานข้อมูลนั้นอาจไม่ทำงานตามที่คาดไว้

คุณสามารถเรียกใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้เพื่อช่วยให้คุณระบุปัญหาดังกล่าวอาจเกิดขึ้น คุณอาจถึงหัวข้อนี้หลังจากเรียกใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ แล้ว คลิกที่เซลล์ในตารางปัญหาความเข้ากันได้บนเว็บ หัวข้อนี้แสดงนิพจน์ที่คุณสามารถใช้ในแต่ละบริบท เพื่อช่วยให้คุณ อยู่ประเด็นที่ความเข้ากันได้พบตัวตรวจสอบ

ด้านบนของหน้า

ตารางของนิพจน์ที่ได้รับการสนับสนุน

อ้างอิงถึงรายการนี้นิพจน์ที่ได้รับการสนับสนุนตามบริบทเพื่อแทนนิพจน์ที่ระบุเป็นปัญหา โดยตัวตรวจสอบความเข้ากันได้

เข้าถึงทั่วไป

คอลัมน์จากการคำนวณ

กฎการตรวจสอบ

คอลัมน์แบบสอบถาม

แมโคร UI

แมโครข้อมูล

ฟอร์ม

รายงาน

เข้าถึงทั่วไป

นิพจน์ต่อไปนี้ได้รับอนุญาตในบริบท Access ทั่วไปของ web ฐานข้อมูล

การแปลง

CDbl
DateSerial
FormatCurrency
FormatDateTime
FormatNumber
FormatPercent
Nz

Database

CurrentWebUser
CurrentWebUserGroups
IsClient
IsCurrentWebUserInGroup

วัน / เวลา

Date
DateSerial
เดี๋ยวนี้

ตรวจสอบ

IsNull

ทางคณิตศาสตร์

ปัดเศษ

ขั้นตอนโปรแกรม

IIf

รวม SQL

Avg
Count
ผลรวม

ข้อความ

InStr
LCase
LCase$
ซ้าย
ไปทางซ้าย$
Len
Mid
Mid$
ขวา
ขวา$
UCase
UCase$

ค่าคงที่

"" -EmptyString
False
Null
เป็นจริง

ตัวดำเนินการ

-
&
*
/
+
<
<=
<>
=
>
>=
And
Not
Or

ด้านบนของหน้า

คอลัมน์จากการคำนวณ

นิพจน์ต่อไปนี้ได้รับอนุญาตในบริบทคำนวณคอลัมน์ในฐานข้อมูลเว็บของ

การแปลง

Asc
CDbl
DateSerial
วัน
ชั่วโมง
นาที
เดือน
สอง
สายอักขระ
สายอักขระ$
TimeSerial
Weekday
Year

วัน / เวลา

DateSerial
วัน
ชั่วโมง
นาที
เดือน
MonthName
สอง
TimeSerial
Weekday
WeekdayName
ปี

การเงิน

DDB
FV
IPmt
NPer
Pmt
PPmt
PV
อัตรา
SLN
SYD

ตรวจสอบ

IsEmpty
IsNull

ทางคณิตศาสตร์

Abs
Atn
Cos
Exp
แก้ไข
Int
Log
Round
หมาย
Sin
Sqr
Tan

ขั้นตอนโปรแกรม

เลือก
IIf

ข้อความ

Asc
InStr
LCase
LCase$
ซ้าย
ไปทางซ้าย$
Len
Mid
Mid$
ขวา
ขวา$
เนื้อที่
Space$
สตริงที่
สตริ$
UCase
UCase$

ค่าคงที่

"" -EmptyString
False
Null
เป็นจริง

ตัวดำเนินการ

-
&
*
/
\
^
+
<
<=
<>
=
>
>=
And
In
Like
Not
Or

ด้านบนของหน้า

กฎการตรวจสอบ

นิพจน์ต่อไปนี้ได้ในกฎการตรวจสอบบริบทของแบบฐานข้อมูลเว็บ

การแปลง

Asc
CDbl
DateSerial
วัน
ชั่วโมง
นาที
เดือน
สอง
สายอักขระ
สายอักขระ$
TimeSerial
Weekday
ปี

วัน / เวลา

วัน
DateSerial
วัน
ชั่วโมง
นาที
เดือน
MonthName
เดี๋ยวนี้
สอง
เวลา
TimeSerial
Weekday
WeekdayName
ปี

การเงิน

DDB
FV
IPmt
NPer
Pmt
PPmt
PV
อัตรา
SLN
SYD

ตรวจสอบ

IsEmpty
IsNull

ทางคณิตศาสตร์

Abs
Atn
Cos
Exp
แก้ไข
Int
Log
Round
หมาย
Sin
Sqr
Tan

ข้อความ

Asc
InStr
LCase
LCase$
ซ้าย
ไปทางซ้าย$
Len
Mid
Mid$
ขวา
ขวา$
ช่องว่าง
Space$
สตริงที่
สตริ$
ตัดแต่ง
ตัดแต่ง$
UCase
UCase$

ค่าคงที่

"" -EmptyString
False
Null
เป็นจริง

ตัวดำเนินการ

-
&
*
/
\
^
+
<
<=
<>
=
>
>=
And
In
Like
Not
Or

ด้านบนของหน้า

คอลัมน์แบบสอบถาม

นิพจน์ต่อไปนี้จะได้รับอนุญาตบริบทแบบสอบถามคอลัมน์ของฐานข้อมูลเว็บนั้น

การแปลง

Asc
CDbl
DateSerial
วัน
FormatCurrency
FormatDateTime
FormatNumber
FormatPercent
ชั่วโมง
นาที
เดือน
Nz
สอง
สายอักขระ
สายอักขระ$
TimeSerial
Weekday
Year

Database

CurrentWebUser
CurrentWebUserGroups
IsCurrentWebUserInGroup

วัน / เวลา

วัน
DateSerial
วัน
ชั่วโมง
นาที
เดือน
MonthName
เดี๋ยวนี้
สอง
เวลา
TimeSerial
Weekday
WeekdayName
ปี

การเงิน

DDB
FV
IPmt
NPer
Pmt
PPmt
PV
อัตรา
SLN
SYD

ตรวจสอบ

IsEmpty
IsNull

ทางคณิตศาสตร์

Abs
Atn
Cos
Exp
แก้ไข
Int
Log
Round
กเครื่อง
Sin
Sqr
Tan

ขั้นตอนโปรแกรม

เลือก
IIf

ข้อความ

Asc
InStr
LCase
LCase$
ซ้าย
ไปทางซ้าย$
Len
Mid
Mid$
ขวา
ขวา$
ช่องว่าง
Space$
สตริ
สตริ$
ตัดแต่ง
ตัดแต่ง$
UCase
UCase$

ค่าคงที่

"" -EmptyString
False
Null
เป็นจริง

ตัวดำเนินการ

-
&
*
/
\
+
<
<=
<>
=
>
>=
And
In
Like
Not
Or

ด้านบนของหน้า

แมโคร UI

นิพจน์ต่อไปนี้ได้รับอนุญาตในบริบทแมโคร UI ของเว็บฐานข้อมูล

การแปลง

CDbl
DateSerial
FormatCurrency
FormatDateTime
FormatNumber
FormatPercent
Nz

Database

CurrentWebUser
CurrentWebUserGroups
IsClient
IsCurrentWebUserInGroup

วัน / เวลา

วัน
DateSerial
เดี๋ยวนี้

ตรวจสอบ

IsNull

ทางคณิตศาสตร์

ปัดเศษ

ขั้นตอนโปรแกรม

IIf

ข้อความ

InStr
LCase
LCase$
ซ้าย
ไปทางซ้าย$
Len
Mid
Mid$
ขวา
ขวา$
UCase
UCase$

ค่าคงที่

"" -EmptyString
False
Null
เป็นจริง

ตัวดำเนินการ

-
&
*
/
+
<
<=
<>
=
>
>=
And
Not
Or

ด้านบนของหน้า

แมโครข้อมูล

นิพจน์ต่อไปนี้ได้ในบริบทของฐานข้อมูลเว็บแมโครข้อมูล

การแปลง

Asc
CDbl
DateSerial
วัน
FormatCurrency
FormatDateTime
FormatNumber
FormatPercent
ชั่วโมง
นาที
เดือน
Nz
สอง
สายอักขระ
สายอักขระ$
TimeSerial
Weekday
Year

วัน / เวลา

วัน
DateSerial
วัน
ชั่วโมง
นาที
เดือน
MonthName
เดี๋ยวนี้
สอง
เวลา
TimeSerial
Weekday
WeekdayName
ปี

การเงิน

DDB
FV
IPmt
NPer
Pmt
PPmt
PV
อัตรา
SLN
SYD

ตรวจสอบ

IsEmpty
IsNull
การปรับปรุง

ทางคณิตศาสตร์

Abs
Atn
Cos
Exp
แก้ไข
Int
Log
Round
หมาย
Sin
Sqr
Tan

ขั้นตอนโปรแกรม

เลือก
IIf

ข้อความ

Asc
InStr
LCase
LCase$
ซ้าย
ไปทางซ้าย$
Len
Mid
Mid$
ขวา
ขวา$
ช่องว่าง
Space$
สตริงที่
สตริ$
ตัดแต่ง
ตัดแต่ง$
UCase
UCase$

ค่าคงที่

"" -EmptyString
False
Null
เป็นจริง

ตัวดำเนินการ

-
&
*
/
\
^
+
<
<=
<>
=
>
>=
And
In
Like
Not
Or

ด้านบนของหน้า

ฟอร์ม

นิพจน์ต่อไปนี้ได้รับอนุญาตในบริบทฟอร์มของเว็บฐานข้อมูล

การแปลง

CDbl
DateSerial
FormatCurrency
FormatDateTime
FormatNumber
FormatPercent
Nz

Database

CurrentWebUser
CurrentWebUserGroups
IsClient
IsCurrentWebUserInGroup

Date/Time

Date
DateSerial
เดี๋ยวนี้

ตรวจสอบ

IsNull

ทางคณิตศาสตร์

ปัดเศษ

ขั้นตอนโปรแกรม

IIf

รวม SQL

Avg
Count
ผลรวม

ข้อความ

InStr
LCase
LCase$
ซ้าย
ไปทางซ้าย$
Len
Mid
Mid$
ขวา
ขวา$
UCase
UCase$

ค่าคงที่

"" -EmptyString
False
Null
เป็นจริง

ตัวดำเนินการ

-
&
*
/
+
<
<=
<>
=
>
>=
And
Not
Or

ด้านบนของหน้า

รายงาน

นิพจน์ต่อไปนี้ได้รับอนุญาตในบริบทรายงานของฐานข้อมูลบนเว็บ

การแปลง

Asc
CDbl
DateSerial
วัน
FormatCurrency
FormatDateTime
FormatNumber
FormatPercent
ชั่วโมง
นาที
เดือน
Nz
สอง
สายอักขระ
สายอักขระ$
TimeSerial
Weekday
Year

วัน / เวลา

วัน
DateSerial
วัน
ชั่วโมง
นาที
เดือน
MonthName
เดี๋ยวนี้
สอง
เวลา
TimeSerial
Weekday
WeekdayName
ปี

การเงิน

DDB
FV
IPmt
NPer
Pmt
PPmt
PV
อัตรา
SLN
SYD

ตรวจสอบ

IsEmpty
IsNull

ทางคณิตศาสตร์

Abs
Atn
Cos
Exp
แก้ไข
Int
Log
Round
หมาย
Sin
Sqr
Tan

ขั้นตอนโปรแกรม

เลือก
IIf

รวม SQL

Avg
Count
Max
Min
StDev
StDevP
Sum
Var
VarP

ข้อความ

Asc
InStr
LCase
LCase$
ซ้าย
ซ้าย$
Len
Mid
Mid$
ขวา
ขวา$
สตริงที่
สตริ$
ตัดแต่ง
ตัดแต่งคลิ$
UCase
UCase$

ค่าคงที่

"" -EmptyString
False
Null
เป็นจริง

ตัวดำเนินการ

-
&
*
/
\
^
+
<
<=
<>
=
>
>=
And
In
Like
Not
Or

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×